Biogasanlæg

Rådgiver: Gå sammen i biogasgrupper

Selv om man lige nu ikke kan få tilskud til at producere strøm fra biogas-gårdanlæg, kan en vej frem være at gå flere gårde sammen om at producere biogas.

01-09-2020 2 minutter Recirkulering,   Biogasanlæg

Biogas-gødning løfter udbyttet

Bjørn Rasmussen har de seneste to år oplevet højere høstudbytter. I år er de 10-15 pct. højere. Det tilskriver han den afgassede gødning fra gård-biogasanlægget LBJ Bio, der har kørt siden 2017.

01-09-2020 7 minutter Recirkulering,   Udbytte og jordbearbejdning,   Biogasanlæg

Rapport: Ingen grund til bekymring over medicinrester i slam fra byer

Danske forskere anser det for usandsynligt, at overførsel af medicinrester fra husdyrgødning til afgrøder er et problem for menneskers sundhed, og de vurderer med sikkerhed, at medicinrester i biogødning ikke bør føre til bekymring.

31-08-2020 2 minutter Recirkulering,   Biogasanlæg,   Næringsstoffer

Biogasbranchen er kritisk over politisk håndsrækning

Tilskud til biogasbranchen kommer først om fire år og rækker ifølge branchen ikke til nok nye anlæg, hvis man skal nå klimamålet i 2030.

22-06-2020 2 minutter Biogasanlæg,   Klima,   Tilskud,   Politik

Klimarådet: Vi er nødt til at ændre madvaner for at nå klimamål

Hvis landbruget skal bidrage tilstrækkeligt til regeringens klimamål, er det afgørende, at danskerne ændrer madvaner, og landbruget producerer mere grønt og mindre kød.

09-03-2020 6 minutter Klima,   Biogasanlæg,   Plantebaserede fødevarer,   Politik,   Mere grønt mindre kød

Kommuners madaffald bliver økologisk gødning

Ni sjællandske kommuner vil fra 2021 indsamle og forarbejde kildesorteret husholdningsaffald, så det kan anvendes som gødning på økologisk jord.

05-03-2020 2 minutter Cirkulær økonomi,   Recirkulering,   Biogasanlæg,   Næringsstoffer

Professor: Biogas er nøglen til grøn omstilling

Glem alt om det biobaserede samfund. Vi kan slet ikke høste plantemasse nok til verdens behov for brændstof og plastik uden at drive rovdrift på klodens tilbageværende natur.

Udvidelse af nyt biogasanlæg er en håndsrækning til økologer

Et biogasanlæg nær Rødding bliver det første fællesejede anlæg med en ren økologisk linje.

05-09-2019 1 minutter Næringsstoffer,   Biogasanlæg

NPK er det nye betalingsmiddel

FAGLIGT TALT: Det forventes, at biogasanlæg vil være porten til at recirkulere en stor del af de næringsstoffer, der er bortført fra landbruget.

04-06-2019 3 minutter Fagligt talt,   Biogasanlæg

Skæringsdatoen for biogasstøtte bliver rykket

Energiforligskredsen har rykket skæringsdatoen for myndighedsgodkendelse til biogasanlæg grundet utilsigtede virkninger.

08-04-2019 2 minutter Biogasanlæg,   Politik,   Tilskud

Forrige Side 1 af 2 Næste