Kronik

Stigende tendens til fjerpilning i økologiske etagesystemer skal stoppes

KRONIK: De seneste tre til fem år er der i økologien set en stigende forekomst af fjerpilning i høneflokkene, herunder også i de populære etagesystemer. Innovationscenter for Økologisk Landbrug vil sammen med producenterne finde veje til at forebygge det allerede i opstartsperioden.

21-10-2021 3 minutter Kronik,   Æg og fjerkræ,   Dyrevelfærd

Forskningsprojekt resulterer i nye værktøjer mod svamp i såsæd

KRONIK: En ny teknik med en kombination af ultralyd og højtryksdamp kan meget præcist behandle frøet, så det kun rammes på overfladen, hvor især stinkbrand udgør en alvorlig trussel.

30-09-2021 3 minutter Kronik

Kalder økologien på human urin, spildevandsslam og husholdningsaffald?

KRONIK: Ifølge forskere er det svært at finde noget at bekymre sig om mht. tungmetaller, andre uønskede stoffer og jordens frugtbarhed, men hvad tænker forbrugerne om recirkulering fra samfundet?

24-09-2021 3 minutter Kronik,   Næringsstoffer

Reduceret jordbearbejdning i økologi: Så langt er vi

KRONIK: Pløjefri økologi venter ikke lige om hjørnet, men det er muligt at sænke behandlingsintensiteten. En realistisk ambition er 'low till' snarere end 'no till'.

22-09-2021 4 minutter Kronik,   Udbytte og jordbearbejdning

Træer i nye folddesign til udegående søer kan gavne miljø, økonomi og dyrevelfærd

KRONIK: Ved hjælp af fire casestudier vil et nyt forskningsprojekt bl.a. undersøge, hvordan farefolde med træer kan indrettes, så de bedst muligt tilgodeser svineproducenternes forskellige ønsker og produktionsforhold.

15-07-2021 4 minutter Kronik,   Forskning,   Bæredygtighed,   Dyrevelfærd,   Klima,   Miljø

Det er udfordrende at dyrke efterafgrøder med succes i Danmark

KRONIK: Sædskifter er en af de bedste og mest anerkendte metoder for at skabe bæredygtige dyrkningssystemer. Bælgplanter - både bælgsæd og græsmarksbælgplanter - og efterafgrøder giver en bedre næringsstofudnyttelse og reducerer behovet for gødning.

22-06-2021 4 minutter Kronik,   Planteavl,   Efterafgrøder

Når sagen er velfærdsbøf

KRONIK: Både den økologiske og den konventionelle oksekødsproduktion er udfordret på grund af bidraget til landbrugets klimabelastning. Men med et stigende fokus på såvel fødevarekvalitet som dyrevelfærd kan vi stimulere et mere bæredygtigt kødforbrug

17-05-2021 3 minutter Kronik,   Dyrevelfærd,   Kødproduktion,   Klima

Vejen frem med ko-kalv-samvær i økologiske malkekvægbesætninger

KRONIK: Køer er stærkt motiverede til at tage sig af deres kalve, og det er naturligt for kalve at starte livet med at drikke mælk hyppigt og bliver beskyttet og vejledt

12-05-2021 4 minutter Kronik,   Dyrevelfærd,   Kvæg

Bioaktive stoffer i græsafgrøder kan styrke dyrenes sundhed

KRONIK: Et nyt projekt med græsprotein har indtil videre vist, at ekstrakterne fra kløvergræsblandinger og kløver har en god effekt mod indvoldsorm.

11-05-2021 4 minutter Kronik,   Forskning

Grøntsager dyrket med plantebaseret gødning – det virker!

KRONIK: Resultater fra de tre første år i DoubleCropsædskiftet viser, at vi kan producere grøntsager gødsket alene med plantebaserede gødninger uden at gå på kompromis med jordens frugtbarhed – bæredygtig intensivering i praksis.

04-03-2021 3 minutter Kronik,   Forskning,   Frugt, bær, grønt,   Grøntsager

Forrige Side 1 af 6 Næste