Kronik

Kom forbi ØL's telt på Naturmødet

KRONIK: Naturmødet er det oplagte sted at formidle økologiens naturhensyn og vise Økologisk Landsforenings naturprojekter frem for offentligheden.

13-05-2019 3 minutter NaturKronikNaturmødet 2019

Økologiske metoder gavner den biologiske mangfoldighed

KRONIK: Forskning dokumenterer, at plads til natur, lavere dyrkningsintensitet og langvarig økologisk drift er vigtige for at opnå væsentlige forbedringer af biodiversiteten.

06-05-2019 3 minutter NaturKronik

Økologisk Landsforening handler på naturhensynet

KRONIK: Økologisk landbrugsdrift er godt for naturen og biodiversiteten. Det er et velkendt udsagn, der dog stadigt oftere udfordres, fordi kendskabet til såvel indsats som effekt af økologiske landbrugs naturhensyn er mangelfuldt.

06-05-2019 3 minutter NaturKronik

Graden af dyrevelfærd kan være svær at gennemskue

KRONIK: Vi kan se, at der er efterspørgsel på varer med højere dyrevelfærd, men det kan være svært for forbrugeren at gennemskue graden af dyrevelfærd.

26-02-2019 5 minutter DyrevelfærdDetailhandelKronik

Nye muligheder i gødningsstrategien

KRONIK: Koncentreret recirkuleret gødning er en af mulighederne, som bidrager til mindre marktryk, større udbytte og mere handlefrihed.

20-02-2019 3 minutter KronikNæringsstoffer

Kan græssende kyllinger give bedre økonomi?

Det skal undersøges, om slagtekyllinger selv er i stand til at hente en væsentlig del af deres protein- og energikilde på udvalgte græsningsafgrøder.

07-02-2019 2 minutter KronikÆg og fjerkræ

Kan det betale sig at introducere urtegræs i sædskiftet?

KRONIK: At introducere multifunktionelle græsblandinger i sædskiftet kan løse nogle udfordringer i jordbruget, men hvordan hænger økonomien sammen?

25-01-2019 3 minutter KronikPlanteavl

Bedre dyrevelfærd med langsomt voksende, aktive kyllinger

KRONIK: Den økologiske slagtefjerkræsproduktion kan styrkes med øget fokus på robuste racer og et system, der tilgodeser dyrevelfærden.

25-01-2019 3 minutter KronikDyrevelfærd

Økologisk græsprotein er lovende, men udfordret på prisen

KRONIK: I en ikke fjern fremtid står vi muligvis med adgang til et nyt vigtigt fodermiddel til økologiske husdyr.

10-01-2019 3 minutter ForskningKronik

Kløvergræs kan udskifte en del af det traditionelle foderprotein til slagtekyllinger

KRONIK: En del af det traditionelle foderprotein til økologiske slagtekyllinger kan erstattes med protein udvundet fra kløvergræs, viser ny forskning.

10-01-2019 3 minutter ForskningÆg og fjerkræKronik

Forrige Side 1 af 2 Næste