Kronik

Fravænning af ko og kalv kræver særlig indsats

KRONIK: Udfordringerne med ko og kalv sammen i mælkefodringsperioden kan være store, når kalven skal vænnes fra. Man kan ikke lave en brat fravænning og forvente, at kalven kan klare sig, ligesom man heller ikke kan gøre det i et traditionelt mælkefodrings-kalvepasningssystem.

25-05-2020 2 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Kronik

Ko og kalv klarer ikke alt selv

KRONIK: Der gælder samme retningslinjer for hygiejne og immunforsvar for kalve og køer, der går sammen i mælkefodringsperioden, som ved traditionel opstaldning.

25-05-2020 3 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Kronik

Mange gode effekter af ko-kalv samvær

KRONIK: For kalvens vedkommende er der rigtig mange positive ting ved at gå sammen med en voksen ko. Om det er mor og kalv eller en ammeko sammen med to-fire kalve, betyder mindre, når kalven er mere end en uge gammel.

25-05-2020 3 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Kronik

Fødevarevalget betyder noget for klimaet og miljøet

KRONIK: Et nyt projekt vil kortlægge økologiske fødevarers påvirkning af miljøet og gøre det nemmere for storkøkkener at sammensætte ansvarlige fødevareindkøb.

12-05-2020 3 minutter Klima,   Kronik

Britisk Friesian til græsbaseret mælkeproduktion

KRONIK: Britisk Friesian-racen er mere populær end nogensinde blandt økologiske kvægbrugere i flere lande med græsbaseret mælkeproduktion. Det skyldes racens overlegne frugtbarhed, sundhed, lemmer, holdbarhed og lidt mindre køer.

06-05-2020 4 minutter Kvæg,   Kronik

Hvordan vådt græsproteinkoncentrat kan opbevares og bruges til fodring af økologiske grise

KRONIK: Våde proteinkoncentrater, der er produceret ved protein bioraffinering af græsafgrøder, kan opbevares i to måneder før direkte anvendelse i foder til grise - men temperaturen og opbevaringen er af stor betydning for kvaliteten.

30-03-2020 3 minutter Svineproduktion,   Kronik

Et vildt projekt med rødder i naturen

KRONIK: Nørderi om spiselige planter er et højaktuelt emne i dagens Danmark. Et netop afsluttet projekt kan styrke og understøtte fødevarerne og madoplevelserne på Bornholm.

25-03-2020 9 minutter Natur,   Gastronomi,   Kronik

Økologiforskningen blomstrer fortsat i Europa

KRONIK: Det europæiske forskningsnetværk CORE Organic har for nylig fejret 15 års jubilæum ved en to-dagskonference i Bonn.

04-02-2020 3 minutter Forskning,   Kronik

Græsprotein får sit gennembrud i 2020

KRONIK: Forsøg med at udvinde protein fra græs og kløver som et bæredygtigt foder til grise og fjerkræ er en succes. I 2020 forventes den første kommercielle produktion af græsprotein at starte.

15-01-2020 6 minutter Bæredygtighed,   Foder,   Kronik,   Nye løsninger

Grønt generationsskifte – Hvorfor er det så svært?

KRONIK: Danmark har værktøjer til omstillingen af landbruget til en mere klimavenlig produktion, men gæld gør det umuligt for den næste generation at komme til at drive landbrug på egen bedrift.

12-12-2019 6 minutter Generationsskifte,   Kronik

Forrige Side 2 af 4 Næste