Kronik

Er der næringsstoffer nok?

KRONIK: En markant forøgelse af det økologiske areal i Danmark og Europa udfordrer tilgængeligheden af næringsstoffer og fordrer øget recirkulering både internt og eksternt.

01-07-2020 5 minutter Kronik,   Næringsstoffer

"Venskabs-afgrøder" kan bidrage med flere fordele

KRONIK: Dyrkning af såkaldte 'companion crops' bør have større interesse og udbredelse i økologisk jordbrug, da det indeholder nogle interessante principper, som er forenelige med de øvrige økologiske dyrkningsprincipper.

12-06-2020 8 minutter Kronik,   Biodiversitet,   ØRD

Myrer skal sikre bæredygtig frugtproduktion

KRONIK: Den danske produktion af økologiske bær og frugter må ikke bruge kemiske sprøjtemidler - derfor mangler sektoren effektive midler til at bekæmpe skadedyr og plantesygdomme.

08-06-2020 4 minutter Kronik

Biologisk mangfoldighed i biodynamisk perspektiv

KRONIK: Biodynamisk dyrkning giver mere biodiversitet og muld - og mindre klimagas.

03-06-2020 5 minutter Biodiversitet,   Kronik

Fravænning af ko og kalv kræver særlig indsats

KRONIK: Udfordringerne med ko og kalv sammen i mælkefodringsperioden kan være store, når kalven skal vænnes fra. Man kan ikke lave en brat fravænning og forvente, at kalven kan klare sig, ligesom man heller ikke kan gøre det i et traditionelt mælkefodrings-kalvepasningssystem.

25-05-2020 3 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Kronik

Ko og kalv klarer ikke alt selv

KRONIK: Der gælder samme retningslinjer for hygiejne og immunforsvar for kalve og køer, der går sammen i mælkefodringsperioden, som ved traditionel opstaldning.

25-05-2020 4 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Kronik

Mange gode effekter af ko-kalv samvær

KRONIK: For kalvens vedkommende er der rigtig mange positive ting ved at gå sammen med en voksen ko. Om det er mor og kalv eller en ammeko sammen med to-fire kalve, betyder mindre, når kalven er mere end en uge gammel.

25-05-2020 4 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg,   Kronik

Fødevarevalget betyder noget for klimaet og miljøet

KRONIK: Et nyt projekt vil kortlægge økologiske fødevarers påvirkning af miljøet og gøre det nemmere for storkøkkener at sammensætte ansvarlige fødevareindkøb.

12-05-2020 4 minutter Klima,   Kronik

Britisk Friesian til græsbaseret mælkeproduktion

KRONIK: Britisk Friesian-racen er mere populær end nogensinde blandt økologiske kvægbrugere i flere lande med græsbaseret mælkeproduktion. Det skyldes racens overlegne frugtbarhed, sundhed, lemmer, holdbarhed og lidt mindre køer.

06-05-2020 5 minutter Kvæg,   Kronik

Hvordan vådt græsproteinkoncentrat kan opbevares og bruges til fodring af økologiske grise

KRONIK: Våde proteinkoncentrater, der er produceret ved protein bioraffinering af græsafgrøder, kan opbevares i to måneder før direkte anvendelse i foder til grise - men temperaturen og opbevaringen er af stor betydning for kvaliteten.

30-03-2020 4 minutter Svineproduktion,   Kronik

Forrige Side 2 af 5 Næste