Kronik

Økologiske metoder gavner den biologiske mangfoldighed

KRONIK: Forskning dokumenterer, at plads til natur, lavere dyrkningsintensitet og langvarig økologisk drift er vigtige for at opnå væsentlige forbedringer af biodiversiteten.

06-05-2019 3 minutter Natur,   Kronik

Økologisk Landsforening handler på naturhensynet

KRONIK: Økologisk landbrugsdrift er godt for naturen og biodiversiteten. Det er et velkendt udsagn, der dog stadigt oftere udfordres, fordi kendskabet til såvel indsats som effekt af økologiske landbrugs naturhensyn er mangelfuldt.

06-05-2019 4 minutter Natur,   Kronik

Graden af dyrevelfærd kan være svær at gennemskue

KRONIK: Vi kan se, at der er efterspørgsel på varer med højere dyrevelfærd, men det kan være svært for forbrugeren at gennemskue graden af dyrevelfærd.

26-02-2019 6 minutter Dyrevelfærd,   Detailhandel,   Kronik

Nye muligheder i gødningsstrategien

KRONIK: Koncentreret recirkuleret gødning er en af mulighederne, som bidrager til mindre marktryk, større udbytte og mere handlefrihed.

20-02-2019 3 minutter Kronik,   Næringsstoffer

Kan græssende kyllinger give bedre økonomi?

Det skal undersøges, om slagtekyllinger selv er i stand til at hente en væsentlig del af deres protein- og energikilde på udvalgte græsningsafgrøder.

07-02-2019 3 minutter Kronik,   Æg og fjerkræ

Kan det betale sig at introducere urtegræs i sædskiftet?

KRONIK: At introducere multifunktionelle græsblandinger i sædskiftet kan løse nogle udfordringer i jordbruget, men hvordan hænger økonomien sammen?

25-01-2019 4 minutter Kronik,   Planteavl

Bedre dyrevelfærd med langsomt voksende, aktive kyllinger

KRONIK: Den økologiske slagtefjerkræsproduktion kan styrkes med øget fokus på robuste racer og et system, der tilgodeser dyrevelfærden.

25-01-2019 4 minutter Kronik,   Dyrevelfærd

Økologisk græsprotein er lovende, men udfordret på prisen

KRONIK: I en ikke fjern fremtid står vi muligvis med adgang til et nyt vigtigt fodermiddel til økologiske husdyr.

10-01-2019 4 minutter Forskning,   Kronik

Kløvergræs kan udskifte en del af det traditionelle foderprotein til slagtekyllinger

KRONIK: En del af det traditionelle foderprotein til økologiske slagtekyllinger kan erstattes med protein udvundet fra kløvergræs, viser ny forskning.

10-01-2019 4 minutter Forskning,   Æg og fjerkræ,   Kronik

Køer og kalve går sammen i Holland

KRONIK: På omtrent 45 hollandske malkekvægsbedrifter har man gjort det til en rutine at lade køerne passe deres egne kalve i kortere eller længere tid efter råmælksperioden.

08-01-2019 7 minutter Kronik,   Dyrevelfærd,   Mejeriproduktion

Forrige Side 4 af 4 Næste