Næringsstoffer

Fosforproblemet kan løses med økologi

Rådet for Grøn Omstillings bud på at løse fosforproblemet i landbruget er recirkulering på alle niveauer og balance mellem jord og husdyrproduktion. Det ligner visionen for et økologisk Danmark.

26-03-2021 5 minutter Næringsstoffer,   Miljø

Alle redskaber i værktøjskassen skal i brug

KOMMENTAR: Hvis økologien skal fortsætte sin vækst og indfri ambitioner om 30 pct. økologisk landbrugsareal i 2030, skal der flere næringsstoffer til.

11-12-2020 3 minutter Kommentar,   Næringsstoffer

Gør-det-selv designergylle – en interessant idé

Gylle er ikke bare gylle, og med en ekstra tank er det – i teorien – muligt at designe forskellige ’gyller’ på bedriften.

04-12-2020 2 minutter Næringsstoffer,   Biogas

Derfor skal du arbejde med jordfrugtbarheden

Landmanden bestemmer selv, om jorden skal være frugtbar, og der er mange gode grunde til at sætte barren højt.

11-11-2020 8 minutter Udbytte og jordbearbejdning,   Næringsstoffer

Danskernes madaffald kan være en stor håndsrækning til økologerne

Økologisk Landsforening vil have mere fart på kredsløbet, så økologiske landmænd kan få flere næringsstoffer tilbage fra byerne. Organisk affald fra vores husholdninger er den mest oplagte kredsløbs-kickstarter.

02-10-2020 8 minutter Recirkulering,   Næringsstoffer

Forskere arbejder på, at mobilen kan vise planters næringsbehov

Forskere har i et langvarigt forsøg testet muligheden for, at mobiltelefonen kan vise landmanden, hvilke afgrøder der mangler kvælstof.

01-09-2020 3 minutter Teknologi,   Næringsstoffer,   Forskning

Rapport: Ingen grund til bekymring over medicinrester i slam fra byer

Danske forskere anser det for usandsynligt, at overførsel af medicinrester fra husdyrgødning til afgrøder er et problem for menneskers sundhed, og de vurderer med sikkerhed, at medicinrester i biogødning ikke bør føre til bekymring.

31-08-2020 2 minutter Recirkulering,   biogasanlaeg,   Næringsstoffer

Landbruget, som vi kender det, kan have nået et vendepunkt

Landbruget er langt fra målet om at recirkulere sine næringsstoffer, selvom både branchen og politikere gennem årene har talt om det. Der har manglet visioner og finansiering, lyder kritikken. Nu vil EU igangsætte initiativer, der skal bane vejen for et gennembrud.

26-08-2020 8 minutter Recirkulering,   Næringsstoffer,   EU

Muligt rod i målinger af nedbør påvirker tal for landbrugets forurening

En mulig regnefejl betyder, at landbruget kan have udledt mere kvælstof og fosfor end hidtil antaget, fordi det har regnet mere, end officielle tal viser.

18-08-2020 6 minutter Miljø,   Politik,   Næringsstoffer

Er der næringsstoffer nok?

KRONIK: En markant forøgelse af det økologiske areal i Danmark og Europa udfordrer tilgængeligheden af næringsstoffer og fordrer øget recirkulering både internt og eksternt.

01-07-2020 5 minutter Kronik,   Næringsstoffer

Forrige Side 1 af 5 Næste