Næringsstoffer

Designergødninger testes i marken

Nye teknologier gør det muligt at raffinere kløvergræs og designe økologiske gødninger med forskelligt indhold af næringsstoffer, bl.a. svovlsur ammoniak. Det kan være en vej til et mere klimavenligt økologisk landbrug.

16-07-2021 3 minutter Næringsstoffer,   Planteavl,   Forskning

Økologer skærper gødningskravene

Fra gødningsåret 2022/2023 kommer der nye skærpede grænser for, hvordan økologerne må anvende ikke-økologisk husdyrgødning. Det er et resultat af et målrettet arbejde fra Landbrug & Fødevarer og Økologisk Landsforening.

18-06-2021 3 minutter Næringsstoffer

Øko-landmænd ser ukrudt, mens rådgivere ser N-mangel

Spørger man økologiske landmænd, hvad der begrænser deres mark-udbytter, siger de fleste ukrudt, men ukrudt kan skyldes mangel på gødning og et langsigtet sædskifte, der håndterer det, viser spørgeundersøgelse blandt landmænd og rådgivere.

16-06-2021 4 minutter Næringsstoffer,   Planteavl

Beriget kompost skal gøde vårbyg

Projekt forsøger at give fynsk have-parkkompost mere gødningskraft med tang, kløvergræs og grøntsagsrester.

08-06-2021 3 minutter Kompostering,   Næringsstoffer

Økologer advarer: Skrappere øko-krav kan føre til dødsspiral

Grænsen for, hvor stor en andel konventionel gylle, der må bruges af økologer, sænkes snart. Det er flere økologiske planteavlere utilfredse med. Økologiforeninger står fast på, at det konventionelle input skal reduceres.

25-05-2021 3 minutter Næringsstoffer,   Politik

Fosforproblemet kan løses med økologi

Rådet for Grøn Omstillings bud på at løse fosforproblemet i landbruget er recirkulering på alle niveauer og balance mellem jord og husdyrproduktion. Det ligner visionen for et økologisk Danmark.

26-03-2021 4 minutter Næringsstoffer,   Miljø

Alle redskaber i værktøjskassen skal i brug

KOMMENTAR: Hvis økologien skal fortsætte sin vækst og indfri ambitioner om 30 pct. økologisk landbrugsareal i 2030, skal der flere næringsstoffer til.

11-12-2020 3 minutter Kommentar,   Næringsstoffer

Gør-det-selv designergylle – en interessant idé

Gylle er ikke bare gylle, og med en ekstra tank er det – i teorien – muligt at designe forskellige ’gyller’ på bedriften.

04-12-2020 2 minutter Næringsstoffer,   Biogas

Derfor skal du arbejde med jordfrugtbarheden

Landmanden bestemmer selv, om jorden skal være frugtbar, og der er mange gode grunde til at sætte barren højt.

11-11-2020 7 minutter Udbytte og jordbearbejdning,   Næringsstoffer

Forrige Side 1 af 6 Næste