Naturklummen

Kvæg skaber variation

NATURKLUMMEN: Der var engang, hvor de naturfaglige var enige om, at det økologiske klimaks i Danmark var tæt, løvfældende skov, som dækkede hele landet.

30-09-2019 6 minutter Naturklummen

Træer udvider det økologiske rum

NATURKLUMMEN: I maj fandt den fjerde verdenskongres for skovlandbrug sted i Montpellier, Frankrig. Min kollega Mette Kronborg og jeg deltog sammen med 1.200 andre skovlandbrugsfolk fra 97 lande fordelt over hele verden.

10-09-2019 5 minutter Naturklummen,   Skovlandbrug

Hvilken krise er størst? Hvor skal vi sætte ind?

NATURKLUMMEN: Økologerne er ofte blevet skudt i skoene, at fordi det økologiske landbrug dyrkes mindre intensivt og uden pesticider og kunstgødning, er det mere pladskrævende, hvorfor det også er mere klimabelastende.

08-07-2019 5 minutter Naturklummen,   Klima,   Natur

Velkommen, du kære vibe

Endelig blev det forår og med den spædeste begyndelse på årstiden kom den mest entusiastiske forårsbebuder atter hjem fra sin sydlige himmelflugt.

01-05-2019 5 minutter Naturklummen

Der er plads til naturen i den økologiske landbrugsproduktion

Det danske landbrug fylder cirka 66 pct. af det samlede danske areal. Byer, huse og veje fylder cirka 11 pct., 16 pct. er skov og tørre naturtyper (blandt andet heder og overdrev), og 7 pct. er våde naturtyper (søer, vandløb og øvrige vådområder). I alt har vi i Danmark knap 350.000 ha natur, der er beskyttet efter Naturbeskyttelseslovens §3.

30-04-2019 5 minutter Naturklummen

Nu er vi klar med mere mad til bierne

NATURKLUMMEN: 76.000 forbrugere og 250 økologiske landmænd inviteres med i et projekt, der skal give mad til bierne.

01-03-2019 6 minutter Naturklummen,   Natur

Hjemmeside gør naturpleje nemmere

KRONIK: Landbrugsstyrelsen har netop lanceret en ny hjemmeside, der skal gøre det nemmere for landmænd at lave vildt- og bivenlige tiltag med grundbetaling.

07-02-2019 3 minutter Natur,   Naturklummen

Klimaet stikker af, og naturen lider

NATURKLUMMEN: Den danske landbrugsdrift har været igennem en enorm intensivering i løbet af det seneste århundrede. Hegn og markskel er sløjfet, og markerne er vokset. Der er dog en løsning.

17-01-2019 5 minutter Naturklummen,   Klima,   Natur

Fremtidens landmænd er naturforvaltere

NATURKLUMMEN: Danmark er langt bagefter med at opfylde målene om mere biodiversitet. Fremtidens landmænd kan være dem, der viser vejen.

09-01-2019 5 minutter Naturklummen