Naturpleje

Der mangler lort i landskabet

Lort fra økologisk kvæg spiller en vigtig rolle i de naturlige økosystemer. Blandt andet i enge og overdrev, hvor gødningsbiller i stigende grad mangler levesteder. Flere arter er truede, nogle er allerede forsvundet.

08-07-2020 2 minutter Naturpleje,   Biodiversitet

Diger er landbrugsnaturens blodårer

KRONIK: Sten- og jorddiger gavner insekter, mosser og laver. Danmarks Naturfredningsforening oplever dog lovløse tilstande, hvor hele diger forsvinder

05-03-2020 5 minutter Naturpleje,   Biodiversitet

Med en ko kan borgere hjælpe kommunen med naturpleje

Vejle Kommune forener borgerne og dyreholdere i kogræsserlaug for at genskabe lysåbne arealer til glæde for køllesværmere, viber og planter.

Sådan finder du leveriktens hotspots på dine græsgange

Udbredelsen af leverikter er afhængig af, at pytsneglen er til stede. Hvis der ikke er pytsnegle, er der heller ikke leverikter.

04-09-2019 5 minutter Naturpleje,   Kvæg

Nu skal der mere naturkød på menuen

Økologisk Landsforening er vært for to temadage om oksekød. De skal slå bro mellem producenter af naturkød og de professionelle køkkener og være med til at forhindre, at kødet lider en stille klimadød.

05-08-2019 3 minutter Temadag,   Naturpleje,   Foodservice

Gratis møder om naturpleje er i fuld gang

Det er stadig muligt at besøge en række af de events om naturpleje, som afholdes landet over de kommende måneder.

19-06-2019 2 minutter Naturpleje,   Økologiregler,   Events

"Du bliver, hvad du spiser"

På Bakkegård har Ole og Stina Andresen skabt en sund forretning via salg af kød fra stude, som naturafgræsser de saltholdige engarealer langs Varde Ådal og Ho Bugt.

21-05-2019 4 minutter Naturpleje,   Kvæg

Naturpleje er mere kompliceret end som så

For dyreholder Michael Baun på Fanø handlede naturpleje først og fremmest om, at hans Anguskreaturer skulle have noget at æde, men så kom han med i Seges’ projekt ’Fra viden til virkning’.

08-05-2019 7 minutter Naturpleje

Nye kriterier for naturpleje kan være på vej

Landbrugsstyrelsen undersøger i et projekt, om man skal opstille andre kriterier for naturpleje, frem for eksempelvis at se på hvor afgræsset et areal er.

01-05-2019 3 minutter Naturpleje,   Afgræsning

Biolog advarer mod holistisk afgræsning i naturen

Holistisk afgræsning på naturarealer kan det gøre ubodelig skade, hvis det ikke anvendes i en tillempet form, advarer biolog Bo Levesen fra Vejle Kommune.

23-04-2019 6 minutter Afgræsning,   Naturpleje

Forrige Side 1 af 2 Næste