Annonce

Annonce

Annonce

Næsten en tredjedel af danskerne svarer, at de har reduceret eller helt er stoppet med at spise kød, men langt de færreste er helt stoppet med at spise kød. Foto: Colourbox

En tredjedel af danskerne siger, at de spiser mindre kød

En stor del af danskerne angiver miljø- og klimahensyn som årsag til, at de spiser mindre kød, viser en ny undersøgelse. Den kan dog ikke konkludere, om kødforbruget rent faktisk ér faldet.

Knap 30 pct. af danskerne svarer i en ny undersøgelse, at deres kødforbrug enten er reduceret eller helt stoppet.

Det viser en ny rapport fra Aarhus Universitet baseret på to online spørgeskemaundersøgelser med knap 3.000 repræsentative forbrugere i alderen 18-70 år.

12 pct. af de respondenter, der svarer, at deres kødforbrug er reduceret eller stoppet, nævner, at det er sket inden for de seneste seks måneder, mens 18 pct. svarer, at de har gjort det for mere end seks måneder siden.

Det er især unge mellem 18-34 år (40 pct.), kvinder (62 pct.) og personer med videregående uddannelser (67 pct.), som har skruet ned for kødforbruget. 70-75 pct. angiver, at årsagen er hensynet til klimaet og miljøet. For den samlede gruppe, der har reduceret kødforbruget, spiser 19 pct. maksimalt kød nogle gange om måneden. Det er dog blot tre pct. af de knap 3.000 adspurgte, der svarer, at de aldrig spiser kød.

Kødet udgør også fortsat en stor del af middagstallerkenen: Blandt de personer, der har reduceret kødforbruget, spiser 38 pct. stadig kød hver dag, og næsten halvdelen af dem definerer sig selv som kødspisere. Derudover svarer 68 pct. af alle respondenter - både dem, der har angivet at have reduceret kødforbruget, og den del, der ikke har - at de spiser kød hver dag.

Det hyppigste kødforbrug findes i husstande med børn på mellem 2 og 18 år, mens gruppen, der spiser mindst kød, er personer under 65 år uden hjemmeboende børn.

Danskernes kødvaner

2.985 personer har deltaget i undersøgelsen. 886 af dem (29,7 pct.) svarer, at de har reduceret eller stoppet med at spise kød.

Af de 29,7 pct. har 12 pct. reduceret kødforbruget inden for de seneste seks måneder. 18 pct. gjorde det for mere end seks måneder siden.

68 pct. af de 2.985 adspurgte spiser kød hver dag, mens det for gruppen (886) med et reduceret forbrug kun er 38 pct., der spiser kød dagligt.

3 pct. af de 2.985 adspurgte svarer, at de aldrig spiser kød. 8 pct. af de 886, som har reduceret kødforbruget, svarer, at de aldrig spiser kød.

Kilde: 'Mindre kød i kosten? Motiver for kødreduktion samt brug af alternativer til kød hos personer, som har reduceret kødforbruget'

Selvrapportering giver usikkerheder

Som erstatning for kødet foretrækker de fleste - over 70 pct. - at kompensere med grøntsager, nødder og bælgfrugter. Det er altså ikke den stigende andel af plantebaserede køderstatningsprodukter, der er mest populære. Helt i bund er lysten til at spise insekter, hvor blot 9 pct. angiver, at disse indgår eller ville indgå i deres kost for at reducere mængden af kød.

"Den nye undersøgelse fra Aarhus Universitet viser, at danskerne gerne vil reducere deres kødindtag. Det at vi netop har lanceret de nye officielle kostråd, hvor det at spise mindre kød er en central anbefaling, matcher den nye rapports konklusioner. Danskerne reducerer rent faktisk deres kødindtag i dagligdagen," siger Anne Pøhl Enevoldsen, enhedschef i Fødevarestyrelsen, i en pressemeddelelse.

Den sidste sætning i udtalelsen - at danskerne faktisk reducerer deres kødindtag - er imidlertid ikke helt dokumenteret i rapporten, da den er baseret på selvrapportering: De adspurgte vurderer altså selv, om de mener at spise mindre kød eller ej, og der er ikke spurgt, om andre har øget deres kødforbrug.

Julie Hesselberg, der er videnskabelig assistent ved MAPP Centret på Institut for Virksomhedsledelse på Aarhus Universitet, som har udarbejdet rapporten, forklarer, at der i sådanne undersøgelser kan være en tendens til overrapportering: At respondenterne i højere grad svarer, at de har reduceret deres kødindtag, fordi de fornemmer, at det er det rigtige.

"Det kan der godt være tendens til. Vi gør det klart i rapporten, at det er forbrugernes egne opfattelser. Vi går ikke ind og vurderer, om man har reduceret sit forbrug," siger hun til Økologisk Nu.

Familien spiller en vigtig rolle

Rapporten viser også, at forbrugerne har en anderledes opfattelse end forskerne af, hvornår man er vegetar eller fleksitar. Resultaterne viser nemlig, at forbrugerne i højere grad associerer sig som for eksempel fleksitarer eller vegetarer, end deres selvrapporterede spisevaner giver grundlag for. Nogle betegner således sig selv som vegetarer, hvis de kun sjældent spiser kød, selvom en vegetar slet ikke spiser kød.

Julie Hesselberg forklarer dog, at et væsentligt element i rapporten handler om, at flere danskere tilkendegiver, at de har et kødreducerende princip, og at tallene trods usikkerheder peger i retning af et lavere forbrug.

Forskerne kan også se, at familierne spiller en vigtig rolle, når der skal skrues ned for kødforbruget.

"Kødreduktion giver sjældent anledning til uoverensstemmelser mellem familiemedlemmer, men alligevel ser vi, at der oftere er uenighed blandt familiemedlemmer om kødets rolle i dagligdagens måltider i familier, hvor den adspurgte person sjældent spiser kød eller lever efter et mere konsekvent kostprincip som for eksempel et vegansk eller vegetarisk princip. Det synliggør vigtigheden af familien, når vi skal arbejde på at omlægge danskernes kost," siger Julie Hesselberg i en kommentar til rapporten på Aarhus Universitets hjemmeside.

Hun tilføjer:

"Hertil kommer, at ældre børn ofte er aktive medspillere i familiens valg af mad – også når det kommer til kød. Børnene kan således spille en aktiv rolle i spørgsmålet om kødreduktion, men resultaterne peger også på, at børn kan medvirke til et hyppigere kødforbrug."

Flere artikler fra samme sektion

Investorer skyder fire mio. kr. i Økoskabet

Iværksætter-par lander millioninvestering, som gør det nemmere for lokale økologer at levere grøntsager til borgerne i landets større byer.

04-03-2021 6 minutter Mere grønt,   Gårdbutikker & direkte salg

Grøntsager dyrket med plantebaseret gødning – det virker!

KRONIK: Resultater fra de tre første år i DoubleCropsædskiftet viser, at vi kan producere grøntsager gødsket alene med plantebaserede gødninger uden at gå på kompromis med jordens frugtbarhed – bæredygtig intensivering i praksis.

04-03-2021 4 minutter Kronik,   Forskning,   frugt-baer-groent,   Grøntsagsproduktion

Nøglen til succes: Start med de nemme og hurtige afgrøder

Jes Hjort-Malmberg var nødt til lynhurtig at spore sig ind på, hvilke afgrøder han skulle dyrke, da han droppede jobbet som assurandør for at forfølge drømmen om at leve af et økologisk gartneri på kun 800 kvm

03-03-2021 9 minutter Serie: Økotopen