Annonce

Annonce

Annonce

Takket være vandingsanlægget udviklede sidste års meget tørre sommer sig til lidt af en guldgrube for Axel Månsson, som især hentede høje fortjeneste på eksporten af konventionel salat og løg til Sydeuropa, mens produktionen af økologiske grøntsager og salater til de danske dagligvarekæder og foodservice ifølge Axel Månsson balancerer på en knivsæg. Foto: Axel Månsson

De økologiske grøntsager balancerer på en knivsæg

Hønsene, høje eksportpriser, effektiv vanding og biogas bidrog til et godt 2018-resultat hos Axel Månsson, som dog oplever, at det er nødvendigt at løbe stærkere og stærkere for at fastholde en fornuftig indtjening.

Gennem årene har salatkongen Axel Månsson spredt sine aktiviteter ud over flere produktionsgrene, og trods - eller måske snarere på grund af - tørken i 2018 kunne han som adm. direktør og ejer af Axel Månsson Holding ApS forleden offentliggøre et pænt årsregnskab for de samlede aktiviteter i diverse datterselskaber.

Selskabet kom ud af året med et resultat på 20,7 mio. kr. mod 15,6 mio. kr. året før. Samtidig er egenkapitalen vokset med 13 pct. til 187 mio. kr.

"2018 var et godt år for os," siger den 63-årige frilandsgartner og ægproducent fra Brande, som sidste år især kunne lukrere på, at han gennem årene har opbygget et effektivt vandingsanlæg på de ca. 800 ha, hvor han dyrker grøntsager.

"Vores force er, at vi i modsætning til de producenter, som ikke har den samme vandingskapacitet, næsten altid kan levere og fastholde en nogenlunde kvalitet. Sidste år lå temperaturen herhjemme i en lang periode midt i 20'erne, og der kan vi sagtens følge med vanding, men det må helst ikke blive varmere, for så går væksten i stå," siger Axel Månsson.

Eksporten løftede bunden

I dag bidrager salg af økologiske æg, kål, salater og andre grøntsager med ca. to tredjedele af omsætningen, og det er ambitionen, at hele produktionen på sigt skal omlægges til økologi, men sidste år var det især eksporten af konventionel salat og løg, som var med til at trække regnskabet i et stabilt plus.

"For at være sikker på at have nok icebergsalat til de danske kæder laver vi altid en overproduktion, og på grund af tørken kunne vi eksportere den til Italien for tårnhøje priser," siger Axel Månsson.

Det samme billede tegnede sig for selskabets store løgproduktion, men Axel Månsson lægger ikke skjul på, at der skal løbes hurtigere og hurtigere for at sikre et afkast af den voksende økologiske produktion.

"Den økologiske produktion balancerer på en knivsæg, og i 2010 præsterede vi den samme bundlinje med en omsætning, som lå ca. 100 mio. kr. lavere," siger Axel Månsson, som fastslår, at konkurrencen er benhård.

'Økologien rummer faglige og produktionsmæssige udfordringer, fordi der ikke bruges konventionelle hjælpestoffer og handelsgødning. Men det er netop denne type udfordringer, der holder os til ilden og giver os et løft, når vi lykkes', hedder det i årsrapporten for Axel Månsson Holding ApS.

Inden udgangen af 2019 forventer Aksel Månsson, at hønen, han holder i favnen, vil have 199.999 økologiske søstre, og deres æg skal efter planen bidrage væsentligt til bundlinjen i hans virksomhed, hvis budget i år snapper efter en kvart mia. kr
Inden udgangen af 2019 forventer Aksel Månsson, at hønen, han holder i favnen, vil have 199.999 økologiske søstre, og deres æg skal efter planen bidrage væsentligt til bundlinjen i hans virksomhed, hvis budget i år snapper efter en kvart mia. kr. Foto: Axel Månson

På vej mod 200.000 høns

Mens klimaet er en lunefuld joker, som hvert år sætter sit uforudsigelige aftryk på grøntsagsmarkedet, har Månssons produktion af økologiske æg udviklet sig til en stabil og hurtigt voksende forretning, som i dag står for ca. en fjerdedel af omsætningen i holdingselskabet.

"I øjeblikket har vi plads til 170.000 høns, men vi er i færd med at indrette et nyt hus, og så får vi plads til 200.000 økologiske høns," siger Axel Månsson.

Dermed er antallet af æglæggere 10-doblet siden 2010, og med en årlig produktion på 65 mio. æg råder Axel Månsson over landets suverænt største produktion af øko-æg, men han forventer ingen problemer med at få afsat æggene fra de 30.000 nye høns, som snart lander i Brande, selv om væksten i det hjemlige forbrug efter hans vurdering vil aftage i de kommende år.

"Æg har udviklet sig til et stabilt godt ben i vores virksomhed," siger Axel Månsson, som også kan glæde sig over, at de store investeringer i et biogasanlæg nu begynder at sætte positive aftryk i regnskabet.

Etableringen af et stort biogasanlæg bidrog også positivt til Månsson-regnskabet i 2018
Etableringen af et stort biogasanlæg bidrog også positivt til Månsson-regnskabet i 2018. Foto: Axel Månsson

Der er grunker i gassen

'Det økologiske biogasanlæg 'Nature Energy Månsson', der er etableret i samarbejde med Nature Energy, er kommet i fin drift og har givet et pænt positivt bidrag i 2018 - både økonomisk samt energi- og miljømæssigt', kan man læse i årsrapporten. Anlægget producerer gas på basis af 150.000 ton husdyrgødning, økologisk kløvergræs og grøntsagsrester fra Axel Månsson A/S.

I det hele taget er der god synergi mellem mange af de produktioner, som Axel Månsson har igangsat gennem årene, og han sørger for hele tiden at udfordre markedet med nye produkter og forarbejdede produkter som skrællede, snittede og ternede løg.

Samlet ejer den jyske salatavler 1200 ha landbrugsjord, og løbende tilkøb af ny jord skal bidrage til at sikre et fornuftigt sædskifte. I jagten på nye forretningsområder tester han hvert år nye afgrøder, og Axel Månsson forventer at sætte et halvt hundrede forskellige planter i jorden i år.

Totalt budgetterer Månsson-koncernen med en vækst på 10 pct. i indeværende år. Det vil ifølge budgettet bringe omsætningen op på 248 mio. kr. eller en lille kvart milliard.

De positive forventninger bliver blandt andet båret af 2018-investeringer på over 20 mio. kr. i nye lugerobotter og teknologi, som sikrer en bedre styring af vandingsanlægget.

Det skal ifølge Axel Månsson skærpe konkurrenceevnen, da der dels kan spares nogle hænder, dels sikres en mindre udvaskning og dermed bedre udnyttelse af næringsstofferne via en mere præcis dosering af vandingen.

Annonce

Flere artikler fra samme sektion

Claus Hein: Vi er på vej i den rigtige retning

Frilands direktør glæder sig over, at selskabet kom ud af året med skindet på næsen trods flere uforudsete udfordringer.

24-11-2020 2 minutter

Fremgang for Friland trods coronakrise

Omsætningen hos Danish Crown-datterselskabet Friland voksede med 4,4 pct. til 859 mio. kr., og økologien stod for 84 pct. af salget i et regnskabsår med mange uforudsete udfordringer.

24-11-2020 5 minutter

Landbrugsorganisationer ser vidt forskelligt på regeringens klimaudspil

Regeringens skattereform mangler grøn vilje, mener Økologisk Landsforening. Omvendt er Landbrug & Fødevarer lettet over, at regeringen ikke indfører en bred CO2-afgift.

23-11-2020 6 minutter Klima,   Politik