En so med en flok grislinger ses på friland.

Friland A/S havde det seneste år en stor tilgang af økologiske slagtesvin, som bidrager med over halvdelen af selskabets omsætning, men producenternes afregning faldt i gennemsnit med 4,60 kr. pr. kg. Arkivfoto: Majbrit Terkelsen

Friland nåede rekordhøj omsætning

Friland A/S præsenterede onsdag et årsregnskab med en rekordhøj omsætning. Afregningen til de økologiske producenter lever dog ikke helt op til målsætningen.

Efter nogle år, hvor Frilands dominerende position på markedet er blevet udfordret af nye initiativer som Thise & Ko og Poppelgrisen fra Hestbjerg Økologi, er Friland igen tilbage på vækstsporet, og selskabets årsregnskab vidner om en rekordomsætning i selskabets 26-årige historie. 

Samlet omsatte Danish Crown-datterselskabet i 2017/2018 for 867 mio. kr. Det svarer til en fremgang på 55 mio. kr. eller syv pct. 

Det er de to økologiske koncepter, der løfter omsætningen og driver langt den største del af væksten. 

På årsmødet, som blev holdt hos LMO i Søften, måtte Henrik Biilmann, Frilands adm. direktør, over for ca. 80 fremmødte leverandører dog konstatere, at afregningen til økologerne ikke helt har levet op til målsætningen. Han ser dog positive tendenser i markedet for økologisk kød. 

Stort fald i tillæg til øko-grise 

Som vanligt udgør økologisk grisekød den største del af Frilands omsætning med en andel på 54 pct., mens økologisk oksekød bidrager med 29 pct. af omsætningen. Dermed står økologerne for 83 pct. af Frilands samlede omsætning. 

Hen over året fik de økologiske griseproducenter inkl. noteringen fra Danish Crown i gennemsnit udbetalt 24,95 kr. pr. kg mod 29,40 kr. pr. kg. sidste år. Leverandører af økologiske kreaturer fik i gennemsnit udbetalt 26,60 kr. pr kg. mod 27,20 kr. pr. kg. sidste år. 

Flere økologiske dyr

  • Totalt har Friland det seneste år slagtet 260.361 dyr.

  • Heraf udgør de økologiske:

    • Grise: 163.560 (+28%)
    • Kreaturer: 20.321 (+16%)

'Vi har især for grisene fra Friland Økologi set et fald i tillægget, som har været markant, fordi markedet en stor del af året har været i en situation, hvor forsyningen har været højere end efterspørgslen', hedder det i Frilands årsberetning.

Henrik Biilmann hæfter sig dog i den forbindelse ved det faktum, at der ikke er tale om en situation, hvor et marked er gået tilbage, eller kunder har forladt Friland.

”Jeg er tilfreds med, at vi har set en stor vækst i volumen, men jeg er mindre tilfreds med, at vi har måttet sælge det til lavere priser,” siger han.

Prispres på det globale marked 

Målt i kilo voksede salget af grisekød med 27 pct., men da selskabet det seneste år har opnået væsentlig lavere kilopriser end i det forrige regnskabsår, måtte selskabet nøjes med en værdivækst på 8 pct. 

”Det er især på eksportmarkederne, vi har set en faldende pris, hvilket primært skyldes et øget udbud, som har skabt et prispres i markederne," lyder forklaringen fra Friland. 

”Vi er en stor spiller på markedet, men vi oplever i øjeblikket øget konkurrence fra lokale spillere i udlandet, og det har skabt en ubalance i markedet,” siger Henrik Biilmann. 

Men ifølge Friland-direktøren er "den gode nyhed", at efterspørgslen med langt overvejende sandsynlighed vil fortsætte med at stige. 

Tilgang af nye slagtedyr

Med udsigt til et voksende salg glæder Henrik Biilmann sig over tilgangen af nye slagtedyr. 

”Det er vigtigt og grundlæggende glædeligt, at vi i år har set en stigning i antallet af slagtede økologiske grise og kreaturer, da det giver mulighed for at udvikle markederne yderligere,” siger Henrik Biilmann. 

Han understreger dog også, at de store mængder kød har været en udfordring i dette regnskabsår, hvor det har knebet med af få afsat alle delstykkerne af de økologiske grise, da efterspørgslen endnu ikke helt har nået det ønskede niveau. 

’Den markante stigning i mængder har især sidst på regnskabsåret givet os udfordringer med at holde tillægget på et niveau, som ligger på eller over vores målsatte niveau. Det skyldes primært, at efterspørgslen halter lidt efter, men alt tyder på, at det kommer til at udjævne sig, og så er Friland klar til at imødekomme markedet’, forklarer han i en kommentar til årsregnskabet. 

Over halvdelen af kødet går til eksport 

Hjemmemarkedssalget af økologisk grisekød faldt sidste år med 9 procent. Til gengæld voksede eksporten af grisekød med 5 pct. 

Dermed henter Friland tre ud af fire kroner til de økologiske svineproducenter på eksportmarkedet, og Henrik Biilmann forventer vækst i salget både ude og hjemme i det kommende år. 

Danmark står p.t. for 45 pct. af Frilands omsætning, mens Frankrig og Tyskland fortsat er de største eksportmarkeder med hhv. 19 og 20 pct. 

Trods et voksende prispres på det tyske marked, voksede omsætningen hos Frilands tyske datterselskab, Friland J. Hansen, med 21 pct. til 275 mio. kr.

Flere artikler fra samme sektion

En af landets få Ø-mærkede restauranter lukker

Efter den 20. december er der kun én Ø-mærket restaurant tilbage i København.

14-12-2018 5 minutter Foodservice

De økologiske varer kommer i stigende grad fra udlandet

De danske økologer kan ikke følge med efterspørgslen - derfor importerer Danmark nu økologi for knap én mia. kr. Den igangværende omlægning kan måske vende udviklingen.

13-12-2018 4 minutter ImportDetailhandel

Vegansk firma med massiv eksportsucces kan gavne danske økologer

På under et år har Naturli' Foods' veganske varer fundet vej til 13 udenlandske markeder, og det kan vise sig at gavne de danske økologiske grøntsagsavlere.

13-12-2018 6 minutter EksportDetailhandel