Annonce

Annonce

De nyslagtede udsætterhøns gøres klar til salg

Fjerkræslagteriet i Struer har allerede slagtet en del udsætterhøns, og selv om der ikke er så meget kød på de pensionerede æglæggere, håber de nye ejere, at netop udsætterhøns kan være med til at gøre slagteriet til en rentabel virksomhed. Arkivfoto: Jakob Brandt

Ny ejerkreds ser spændende fremtid for andeslagteriet i Struer

Efter fem år som ejer af andeslagteriet på havnen i Struer har Martin Daasbjerg solgt slagteriet til ejerkredsen bag det nyetablerede aktieselskab, Dan Duck A/S, som har store planer for slagteriet.

Det var en både lettet og glad Martin Daasbjerg, som i august kunne offentliggøre, at yngre kræfter nu er klar til at investere både tid og kræfter i at videreføre det fjerkræslagteri, som han har indrettet på havnen i Struer.

Det bliver de fire ejere bag det nyetablerede aktieselskab Dan Duck A/S, som skal drive andeslagteriet i Struer videre.   

“Det er dejligt, at der er nogen, som kan se en ide i det, vi har opbygget, og kan se et udviklingspotentiale i at følge de spor, som vi har lagt ud,” siger Martin Daasbjerg, som fortsætter i det nye selskab, hvor han får ansvar for salg og kontakten til producenterne.

Ny direktør for fjerkræslagteriet er Hardy Eskildsen, der også er med i den fire mand brede ejerkreds bag selskabet Dan Duck A/S, som håber, at det i løbet af de kommende par år er muligt at øge antallet af slagtninger markant.

Lavere klimaaftryk – højere dyrevelfærd

Som direktør og ejer af det økologiske rugeri Top Æg i Viborg er Hardy Eskildsen en kendt person i den økologiske æg- og fjerkræbranche, og som medlem af Æg- og Fjerkræudvalget i Økologisk Landsforening har han gennem flere år arbejdet for at skabe de bedst mulige betingelser for den økologiske produktion af fjerkræ og æg.

“Med overtagelsen vil jeg gerne værne om det kæmpe arbejde, som Martin Daasbjerg har lavet. Det kan ikke være rigtigt, at vi skal købe anden til mortensaften og til juleaften fra udlandet,” siger Hardy Eskildsen, som de seneste år har fået slagtet enkelte partier udsætterhøns i Struer.

Han peger på, at slagteriet både spiller en vigtig rolle i forhold til ambitionen om at begrænse klimaaftrykket og ønsket om at øge dyrevelfærden, da det begrænser transporten af levende dyr.

Vi skal geare op på alle niveauer

Netop slagtning af æglæggere, som har aftjent deres sidste værnepligt, er et af de forretningsområder, som ifølge den nye direktør skal bidrage til at gøre slagteriet til en god forretning.

Som medejer og direktør for Dan Duck, som har overtaget andeslagteriet på havnen i Struer, satser Hardy Eskildsen på at hæve antallet af slagtninger af både ænder og økologiske udsætterhøns markant i de kommende år
Som medejer og direktør for Dan Duck, som har overtaget andeslagteriet på havnen i Struer, satser Hardy Eskildsen på at hæve antallet af slagtninger af både ænder og økologiske udsætterhøns markant i de kommende år. Arkivfoto: Karen Munk Nielsen

“Jeg forventer, at vi allerede næste år kan slagte 500.000 udsætterhøns, og hvis vi undgår nogle af de problemer, som Martin Daasbjerg og slagteriet tidligere har kæmpet med, skulle vi gerne nå op på at slagte en mio. ænder i løbet af et par år,” siger Hardy Eskildsen.

Med den nye ejerkreds, som har et solidt kendskab til kød- og slagteribranchen, føler han, at Dan Duck er godt rustet til fremtiden.

“Vi skal bygge videre på Martins erfaringer, men det er nødvendigt, at vi får produktionen gearet op på alle niveauer, og det er et must, at vi får etableret en stabil produktion, så vi har slagtninger hver uge,” siger den nye direktør, som har stået i spidsen for Top Æg siden 2006.

Ikke urealistisk at nå 1,5 mio. udsætterhøns

Han betragter det som en vigtig mission for slagteriet at gøre det muligt at sikre, at mest muligt af kødet fra de danske udsætterhøns bliver brugt til fødevarer. I dag bliver hønsene typisk gasset og ender som minkfoder, andre bliver sendt ud på lange transporter til slagterier i udlandet. Ingen af delene er hensigtsmæssigt, mener Hardy Eskildsen.

“Der mangler slagterier, som kan håndtere udsætterhøns, og vi vil gerne lave produkter af udsætterhønen, som både kan bruges til fars eller forskellige confiterede produkter,” siger Hardy Eskildsen, som ikke finder det urealistisk på sigt at nå op på at slagte helt op mod 1,5 mio. udsætterhøns om året.

“Der er nogen, som påstår, at jeg går rundt med et skilt på ryggen, hvor der står ‘over sidste salgsdato’,” joker den 68-årige andeproducent, Martin Daasbjerg, som glæder sig til at få mere tid til at passe ænderne på de to landbrug, han selv driver.

Han oplyser, at salget af slagteriet har været undervejs i mere end et år, og at det næsten var faldet på plads, da halvdelen af Martin Daasbjergs besætning af økologiske ænder i foråret 2018 blev ramt af fugleinfluenza.

Det betød at 20.000 ænder måtte aflives, og det var endnu et alvorligt bump på vejen. Slagteriet overlevede også den udfordring, men Martin Daasbjerg lægger ikke skjul på, at han har haft nogle turbulente år med meget lange arbejdsdage, siden han i 2014 købte det nedslidte svineslagteri, Jutland Meat, på havnen i Struer. Pris en enkelt krone.

Han realiserede en gammel drøm

Købet skete via selskabet Dansk And, som siden investerede mange mio. kr. i det 22.000 kvm. store slagteri, og i at købe maskinparken fra et nedlagt tysk slagteri, som det krævede over en snes lastvognstog at fragte til Struer. Flere rystede da også lidt på hovedet over den kæmpe udfordring, som Martin Daasbjerg havde påtaget sig.

Det gør de ikke længere, for trods en del modgang formåede han at realisere en gammel drøm om at etablere et specialslagteri, som er så fleksibelt, at det både kan håndtere ænder, gæs og høns. Hans underliggende dagsordner gik ud på at skåne de danske fjerkræ for lange transporter til udenlandske slagterier og samtidig sikre lokale arbejdspladser.

Efter salget af slagteriet glæder Martin Daasbjerg sig til at få mere tid til at passe sit eget landbrug
Efter salget af slagteriet glæder Martin Daasbjerg sig til at få mere tid til at passe sit eget landbrug. Arkivfoto: Jakob Brandt

Men trods en ihærdig indsats lykkedes det aldrig for ham at få skabt en afsætning og et råvaregrundlag, som var i nærheden af at udnytte slagteriets kapacitet, som han selv opgør til ca. 20.000 dyr om dagen.

Slagteriet er en fordel for hele branchen

Pauser i slagtningen gjorde det derimod i perioder vanskeligt at holde på personalet og sikre en rentabel drift, og det kostede dyrt, da et brist i kølekæden i 2015 tvang Dansk And til at tilbagekalde et parti juleænder. Det markerede starten på et 2016, som endte med et ildrødt regnskab, og i begyndelsen af 2017 indgav den daværende bestyrelse en konkursbegæring.

“Det ville aldrig være gået uden vores gode samarbejde med Andelskassen Merkur,” siger Martin Daasbjerg, som nægtede at give op, og få måneder senere genoptog den vedholdne vestjyde slagtningerne via selskabet Dansk Andeudvikling, som nu har solgt slagteriet til Dan Duck.

Ifølge Martin Daasbjerg tegner fremtiden lys for selskabet:

“Jeg har allerede solgt ca. 97 pct. af de dyr, vi har planlagt at slagte i år, så der er stort set udsolgt.”

Med direktørroller i både Viborg og Struer har Hardy Eskildsen formentlig udsigt til en del ture mellem de to jyske byer, hvor han får tid til at planlægge slagteriets næste træk, men én ting ved han allerede nu.

“Vi får brug for opbakning fra alle sider, og jeg håber, at hele branchen kan se fordelene ved slagteriet,” siger Hardy Eskildsen.

Flere artikler fra samme sektion

Hestbjerg Økologi ser optimistisk på fremtiden efter to magre år

Faldende afregningspriser på økologisk svinekød sætter spor i regnskabet hos Danmarks største producent af økologiske svin, men pilen peger den rigtige vej.

03-07-2020 3 minutter Svineproduktion

Solid vækst på det engelske marked

I løbet af det seneste år er det engelske salg af økologiske fødevarer vokset dobbelt så hurtigt som det konventionelle salg, og COVID-19 har givet salget ekstra medvind.

30-06-2020 2 minutter Udland,   Eksport

Kokkeeleverne vil tættere på landmanden

Fremtidens kokke efterlyser mere viden om de råvarer og den bæredygtige udvikling, som de selv skal være med til at forme.

26-06-2020 5 minutter Uddannelse