Annonce

Annonce

Grise på mark med poppeltræer

Hestbjerg Økologi er et af de landbrug, som allerede er kommet langt i klimaarbejdet, men det er en rejse, som aldrig ender, og via Coop Klimafunding får forbrugerne måske snart mulighed for at investere i udvikling af en 'klimapølse', som indeholder kød fra Bertel og Marianne Hestbjergs grise. Foto: Hestbjerg Økologi

Nyt Coop-initiativ skal fremme grøn omstilling hos danske fødevareproducenter

Coop Klimafunding skal i samarbejde med Concito og de danske forbrugere understøtte den grønne omstilling blandt fødevareproducenter og skabe nye muligheder for finansiering af grønne tiltag.

Fra i dag kan alle danske fødevareproducenter, som har en konkret idé til et klimaforbedrende tiltag, ansøge om at blive en del af Coop Klimafunding og få rådgivning og mulighed for finansiering af konkrete klimatiltag.

Det er nu muligt at søger om at blive en del af Coop Klimafunding, oplyser Coop, som har besluttet at reservere sin crowfundportal til klimaprojekter i fire måneder hvert år.

Klimafunding er et tilbud, som Coop i samarbejde med tænketanken Concito retter mod økologiske landmænd og andre fødevareproducenter, som ønsker at klimaforbedre deres virksomhed.

Sådan tilmelder du din virksomhed

  • For at blive en del af Coop Klimafunding skal man senest d. 16. marts sende en ansøgning med informationer om, hvordan man ønsker at klimaoptimere sin virksomhed eller sit produkt, og hvad man ønsker sparring fra Coop og Concito omkring.

  • De fødevareproducenter, der bliver godkendt, får tilbudt et skræddersyet forløb med tre workshops, der omhandler sparring, rådgivning og indsigt i grøn omstilling og crowdfunding.

Målet med Coops nye initiativ er at støtte op om de fødevareproducenter, der er nysgerrige på eller allerede er i gang med at klimaoptimere deres virksomhed men mangler sparring, viden eller økonomi for til at komme helt i mål, forklarer dagligvarekoncernen, som efterlyser flere klimaoptimerede fødevarer.

I dag kommer mere end 90 pct. af Coops klimaaftryk fra produktion af de varer, som sælges i butikkerne, og da Coop har en målsætning om at nedbringe klimabelastningen fra fødevaresalget med en mio. ton i 2030, har Coop en åbenlys interesse i at hjælpe producenterne med at få gang i den grønne omstilling.

”Med Coop Klimafunding ønsker vi at understøtte den grønne omstilling blandt danske fødevareproducenter. Vi oplever, at der allerede er rigtig mange producenter, der er i gang, og som ønsker at reducere deres klimaaftryk, men som måske er i tvivl om effekten af deres tiltag. Det håber vi at kunne imødekomme og sammen med virksomhederne blive meget klogere på, hvad der er den rigtige løsning for lige netop dem,” siger Nicolai Jæpelt.

Han er chef for Coop Crowdfunding, som siden april 2017 har hjulpet mange økologiske fødevareproducenter med at skaffe finansiering til både små og store fødevareproduktioner. Samlet har Coop skaffet 18-20 mio.kr. til ca. 150 projekter, og går alt efter planen, kan forbrugere via Coop Crowdfundings hjemmeside begynde at støtte de enkelte klimatiltag fra 14. maj.

"Vi har valgt at dedikere en tredjedel af året på Coop Crowdfunding til klimaet. Crowdfunding er god til at sætte noget i bevægelse og skabe en fremdrift, som der ikke er så meget andet, der kan," siger Nicolai Jæpelt, som betegner klimafunding som det største enkeltstående projekt, siden Coop begyndte at arbejde med crowdfunding.

Marianne Fløe Hestbjerg og Bertel Hestbjerg ser spændende perspektiver i Coop Klimafunding, som både er en genvej til at finansiere nye klimatiltag og sikre en tættere dialog med forbrugerne
Marianne Fløe Hestbjerg og Bertel Hestbjerg ser spændende perspektiver i Coop Klimafunding, som både er en genvej til at finansiere nye klimatiltag og sikre en tættere dialog med forbrugerne. Foto: Hestbjerg Økologi

En af dem, der kan se fordelen ved klimafunding, er den økologiske svineproducent Bertel Hestbjerg, der sammen med sin kone Marianne Fløe Hestbjerg ejer Hestbjerg Økologi, som siden bruddet med Friland i 2016 har været fast leverandør af kød til Coops kæder.

”Hos os har vi konstant fokus på, hvordan vi skaber en mere bæredygtig produktion, og det er en dynamisk proces, hvor vi hele tiden forsøger at gøre det lidt bedre, end vi gjorde i går. Vi er kommet rigtigt langt, men vi har stadig en masse områder, hvor vi kan – og skal – forbedre os. Og her er vi sikre på, at råd og vejledning fra Coop og Concito samt involveringen fra forbrugerne, vil skubbe os i en endnu grønnere retning,” siger Bertel Hestbjerg.

I lyset af de eskalerende klimaforandringer betragter han det som et naturligt skridt, at Coop nu lancerer klimafunding.

”For danske fødevareproducenter kommer der ikke til at være one-size-fits-all klimaløsning, så den grønne omstilling skal understøttes af mange tiltag, der undervejs også skal give økonomisk mening for virksomhederne," siger Nicolai Jæpelt.

Klimafunding henvender sig til alle, der arbejder med fødevarer, men man behøver ikke at have et detailprodukt, for at bruge platformen.

— Nicolai Jæpelt, Coop

Som en del af Coop Klimafunding vil eksperter fra den grønne tænketank Concito rådgive om udvikling og formidling af de enkelte virksomheders klimatiltag, og ifølge Michael Minter, programleder for Fremtidens Fødevarer hos Concito, venter der mange udfordringer forude:

"Om 10 år vil det plantebaserede fylde meget mere i danskernes kost, og de animalske varer vil være mere klimarigtigt og bæredygtigt produceret. Klimaaftrykket fra kødproduktion og dyrehold er svært at komme udenom, og det er vi nødt til at nedbringe. Derfor er det også en 'løsningernes tid' nu, hvor vi meget gerne vil hjælpe producenterne med at bringe drivhusgasudledningen fra deres varer eller produktionssystemer ned," siger han.

Coop vil de kommende år gentage Coop Klimafunding og bruge erfaringer fra hvert år til at forbedre og tilpasse de kommende forløb og på den måde bidrage til en mere bæredygtig fødevaresektor i fremtiden.

"Klimafunding henvender sig til alle, der arbejder med fødevarer, men man behøver ikke at have et detailprodukt, for at bruge platformen," siger Nicolai Jæpelt, som håber, at 30-50 virksomheder deltager i 2020.

For producenterne er klimafunding en mulighed for at få testet deres idéer af på forbrugerne og finde ud af, om der er et marked for deres produkt eller tiltag, og især muligheden for at komme i dialog med kunderne er ifølge Marianne Fløe Hestbjerg attraktivt for Hestbjerg Økologi.

"Vi er en af to landbrug i Danmark, som har fået lavet en bæredygtighedsanalyse af SDG Lead. Analysen viser alle de områder, hvor vi er i mål eller godt på vej samt de steder, hvor vi stadig har mulighed for at gøre det bedre i forhold til bæredygtighed. I den forbindelse har vi lavet en væsentlighedsanalyse, som vi gerne vil i dialog med forbrugerne om. Vi vil gerne fortælle om og skabe forståelse for hvordan danske økologiske fødevare produceres og finde ud af, hvilke tiltag forbrugerne betragter som de vigtigste. Samtidig håber vi at blive endnu klogere på, hvordan vi kommunikere med kunderne" siger Marianne Fløe Hestbjerg.

Hun beskriver arbejdet med at klimaoptimere landbruget som en lang rejse:

"Vi er et eksempel på en virksomhed, som har eksperimenteret og arbejdet med mange klimatiltag. Men jo mere vi gør, jo klogere bliver vi på, hvor meget vi ikke er kommet i mål med. Det er en dynamisk og udfordrende proces, hvor vi gerne samarbejder med forbrugerne.

På de vestjyske landbrug, som parret driver, har de bl.a. arbejdet meget med at undgå store monokulturer og etablere åndehuller for naturen i form af vandhuller eller små beplantninger med træer og buske rundt om på markerne, og i øjeblikket er de ved at lave en decideret biodiversitetspolitik.

"Det handler om at finde ud af, hvor vi gør den største forskel for naturen. Vi er bl.a. blevet meget bedre til ikke at rydde op, så vi lader fældede træerne ligge. Nauturen kvitterer med det samme med kryb og liv," siger Marianne Hestbjerg.

Det jyske landmandspar har endnu ikke besluttet, hvilken type projekt de selv kunne have lyst til at klimafunde, men Marianne Fløe Hestbjerg fortæller, at det som kødproducent meget vel kan handle om udvikling af en klimavenlig pølse.

Flere artikler fra samme sektion

Arla hæver sine klimaambitioner

Arla fordobler klimamålsætningen på to af tre områder for at leve op til de videnskabelige anbefalinger, der viser, hvordan man kan opfylde Paris-aftalen.

18-01-2022 4 minutter Klima,   Mejeri

Fremtidsforsker aner forbrugsfestens endeligt: »Behøver man virkelig at kunne vælge mellem 25 forskellige slags flåede tomater?«

En fremtidsforsker ser klare tegn på, at forbrugsfesten er ved at være ovre for en stor del af befolkningen; mange vil leve mere bæredygtigt. En professor savner dog konkrete beviser på, at det går den vej - men hun håber det.

18-01-2022 14 minutter Bæredygtighed,   Forbrug

Verdens største økologimesse udskydes et halvt år

I samråd med udstillerne har arrangører af BioFach i Nürnberg besluttet at flytte BioFach fra 15.-18. februar til 26.-29. juli, hvor alt tyder på, at der er mere styr på coronasituationen.

17-01-2022 5 minutter Eksport