Annonce

Annonce

Annonce

Bi på en honningurt

Frø af honningurt er et af de de blomsterfrø, som økologerne sår for at sikre mad til bierne, men ifølge en forsker er der behov for en samlet dansk 'bestøvningstrategi', hvis vi skal vende tilbagegangen hos de vilde bier. Foto: Peter Nordholm Andersen

Økologer og dagligvarekæder hjælper de vilde bier med mad

Økologisk Landsforening, Føtex og Spar-kæden er med til at sikre fødegrundlaget for de vilde bestøvere ved at uddele tusindvis af poser med blomsterfrø til landets økologer og haveejere.

Når du sætter tænderne i et sprødt æble eller et saftigt jordbær er det nærliggende at sende en venlig tanke til den økolog, som har dyrket det, men man burde også sende en tak til de bier og andre vilde bestøvere, som er med til at sikre, at blomsterne udvikler sig til frugter og bær.

Som økologisk landmand er man ikke i tvivl om værdien af naturens egne bestøvere, og selv om kornafgrøder typisk er vindbestøvede er det kritisk for fremtidens fødevareproduktion, at bestanden af vilde bier i Danmark er truet af pesticider og omlægningen af naturen til intensivt landbrug, hvor der i mange tilfælde ikke er meget føde at hente for bierne.

Mange forskere har gennem de seneste år advaret om udviklingen, som er en voksende udfordring på globalt plan, og herhjemme har Føtex i år i samarbejde med Økologisk Landsforening doneret blomsterfrø til 250 danske økologiske landmænd for at sikre mere mad til bierne.

Luksus buffet for vilde bier

Poserne med blomsterfrø til de økologiske landmænd indeholder en blanding på to kg, som består af:

  • Humlesneglebælg, bibernelle, alm. hør, esparsette, hjulkrone, solsikke, blodkløver, hvidkløver, boghvede og honningurt.

Hele 75 procent af verdens afgrøder afhænger af biernes og andre insekters bestøvningsarbejde, vurderer FN’s Landbrugs- og Fødevareorganisation, FAO.

Der er registreret 288 forskellige arter af vilde bier i Danmark, og flere af den har stor betydning for bestøvningen af afgrøder som raps, frugt, bær og nødder. Men de seneste år er der sket en tilbagegang i antallet af de vilde bestøvere herhjemme, og flere af de mest sjældne bier er ikke set i mange år. Bierne er blandt andet truet af mangel på føde, velegnede levesteder og af landbrugets brug af pesticider.

Det fik i foråret Føtex-kæden til at gå sammen med Økologisk Landsforening i en national indsats, der skal hjælpe bierne. Den landsdækkende dagligvarekæde donerer millioner af blomsterfrø, som Økologisk Landsforening uddelte til 250 økologiske landmænd. På den måde kan hver landmand så ca. 1000 kvadratmeter blomsterstriber på egen jord. Det giver samlet omkring en kvart million kvadratmeter blomster, der sikrer ny føde for bier og andre bestøvere.

Karin Helene Sommer, marketingdirektør i Føtex forklarer, at initiativet skal styrke bierne og i sidste ende også forsyningssikkerheden af mange fødevarer.

”Hvis vi mister bierne, mister vi mange af de dagligvarer, vi kender. Det gælder ikke kun honning, men også sunde fødevarer som frugt, bær, visse grøntsager, nødder og frø. Uden bierne kan de mange fødevarer ikke gro, og det kan i sidste ende true vores forsyningssikkerhed. Derfor er det helt naturligt for os at donere blomsterfrø i samarbejde med Økologisk Landsforening, så vi kan give bierne de bedste levevilkår,” fortalte Karin Helene Sommer i forbindelse med uddelingen af frøposerne.

Seniorforsker Yoko Luise Dupont fra Aarhus Universitet har forsket i bier og biodiversitet gennem mange år, og hun lægger ikke skjul på, at landbrugets mange monokulturer og brugen af pesticider ikke efterlader meget føde til de vilde bier. Derfor er der efter hendes opfattelse behov for at gøre en målrettet indsats for at hjælpe de vilde bestøvere, hvis man ønsker at vende tilbagegangen i antallet af vilde bier, og set fra hendes skrivebord er blomsterstriber langt fra nok.

”Jeg synes at blomsterstriber er et godt tiltag til at forbedre forholdene for bestøverne i landbrugslandet, men blomsterstriber er ikke nok til at redde sjældne rødlistede bi-arter. Det er mest de almindelige bi-arter, man hjælper på den måde” siger hun.

Flere arter risikerer at forsvinde

  • Humlebier og dagsommerfugle på vej mod udryddelse. Vi har officielt 29 arter af humlebier herhjemme, men tre af arterne er ikke registreret de seneste 70 år. Yderligere ni arter er rødlistede, bl.a. felthumle og kløverhumle.

  • Hos dagsommerfuglene er 49 ud af 69 arter gået tilbage de seneste 70 år. Mere end halvdelen af arterne er truede eller sårbare. Elleve arter skønnes allerede at være tabt.

Kilde: Økologisk Landsforening

Vil man hjælpe de udrydningstruede arter og øge biodiversiteten, er der efter hendes vurdering behov for en bredere national indsats.

“Hele omlægningen af landbruget til store monokulturer efterlader ikke meget føde til de vilde bier, og videnskabelige undersøgelser har dokumenteret, at blomsterstriberne ikke hjælper de rødlistede arter, som ofte er solitære bier. For dem handler det mere om, at de mangler naturlige levesteder som strandenge og moser,” siger Yoko Luise Dupont, som også pointerer, at brugen af insekt- og ukrudtsmidler går ud over bestanden af vilde bier.

Hun efterlyser politiske initiativer.

“Som samfund bør vi tage situationen alvorligt. I mange EU-lande har man de seneste år lavet nationale bestøvnings-strategier, som inkluderer alle, der arbejder med bier og andre bestøvere,” siger hun, og udtrykker håb om, at Danmark snart kan følge trop.

Vælg økologi og hav blomster i haven

Blomsterfrøene til landmændene er ikke det eneste initiativ, der skal give bierne mere mad. Økologisk Landsforening opfordrer også private til at bidrage. I projektet Red bierne – vælg økologi, som er støttet af Fonden for Økologisk Landbrug, blev der i april uddelt 30.000 gratis poser med blomsterfrø til kunderne i Føtex-butikker landet over.

Også Spar-kæden uddelte for nylig blomster-frø til de første 100 kunder i hver butik, som købte mejeriprodukter fra Øllingegaard, hvis andelshavere selv sår urter ud i græsmarkerne.

Ifølge Helle Bossen, chefkonsulent i Økologisk Landsforening er der tale om initiativer, der gør det muligt for danskerne at hjælpe bierne ved at så blomster i haver og altankasser.

“Hver en blomst tæller. Man kan lade græsset gro, lave et bo til bierne, og man kan endda gå ind og spille et spil på madtilbierne.dk, hvor man vinder for bierne. For hvert vundet spil sår en økologisk landmand en kvadratmeter blomster,” siger Helle Bossen, som oplyser, at flere end 21.000 allerede har gennemført bi-spillet.

Private kan også hjælpe bierne

Økologisk Landsforening opfordrer landets borgere til at hjælpe bierne:

  • Støt en ren og rig natur med mere mad til bierne ved at vælge økologiske fødevarer.

  • Så blomster i din have eller altankasse.

  • Slå din græsplæne sjældnere og lad evt. et stykke af haven ligge uberørt. Det giver plads til flere planter og blomster, som bierne kan trække nektar fra.

  • Bierne mangler ikke bare mad, men også levesteder. Du kan hjælpe ved at bygge et bihotel af eksempelvis mursten, træ eller hønsetråd.

Se hvordan her


Flere artikler fra samme sektion

Øko-pionerer giver 100.000 kr til dokumentarfilm om økologiens historie

De første optagelser til en dokumentarfilm i anledning af 30-året for Ø-mærket er i hus, og nu satser producenterne på at få den sidste del af finansieringen på plads via Coop Crowdfunding.

28-05-2020 5 minutter Biodiversitet

Lidls økologi-salg sætter ny rekord

Lidls kunder køber ind med hjertet og lægger markant flere økologiske produkter i kurven, og discountkæden har i år haft en vækst i økologisalget på over 20 pct. Væksten er dermed mere end dobbelt så høj som dagligvarehandlens øko-vækst i 2019.

28-05-2020 4 minutter Detailhandel

Restaurationsbranchen i opråb til politikere: Grøn omstilling kræver økologi og klimakrav

Der er behov for efteruddannelse, mere økologi og klimakrav for at gøre professionelle køkkener bæredygtige, lyder det fra flere organisationer. Ikke alle politikere bakker op om ønsket.

27-05-2020 5 minutter Foodservice,   Klima,   Politik,   Bæredygtighed