Annonce

GreenF-september.png

Annonce

NATEXPO-21-PARIS--1600x300--CTA-GB.jpg

Annonce

OK21_okonu_1600x300.jpg
En mand og kvinde køber grønsager i et supermarked

I den seneste pesticidrapport fra DTU og Fødevarestyrelsen fandt man pesticidrester i 72 pct. af alle prøver af konventionelt dyrket frugt, 34 pct. af alle prøver af konventionelt dyrkede grøntsager samt 45 pct. af konventionelt dyrkede cerealier. I to prøver af økologiske varer fandt man rester af spinosad, der er godkendt til økologisk brug. Foto: Colourbox

Stikprøver finder pesticidrester i 7 ud af 10 konventionelle frugter

Der blev fundet pesticidrester i størstedelen af konventionelle frugter og en tredjedel af de konventionelle grønsager, viser den nye pesticidrapport fra DTU Fødevareinstituttet.

Vil man undgå pesticidrester i sin mad, bør man gå efter de økologiske fødevarer. DTU Fødevareinstituttets seneste pesticidrapport, der dækker over stikprøver fra 2019, viser nemlig, at der stort set ikke findes pesticidrester i økologiske fødevarer, mens der for konventionelle varers vedkommende er rester i mellem 34 pct. og 72 pct. af stikprøverne, alt efter hvilken fødevarekategori der er tale om.

”År efter år finder myndighederne pesticidrester i ikke-økologisk frugt og grønt. Heldigvis er de danske forbrugere blevet mere opmærksomme på, at økologi er det sikre valg, hvis man vil spare sig selv og sin familie for rester af syntetiske pesticider. Salget af økologiske varer stiger massivt år for år – ikke mindst økologisk frugt og grønt,” siger Per Kølster, formand for Økologisk Landsforening.

Der blev fundet pesticidrester i 72 pct. af alle prøver af konventionelt dyrket frugt, 34 pct. af alle prøver af konventionelt dyrkede grøntsager samt 45 pct. af konventionelt dyrkede cerealier - altså morgenmadsprodukter.

I 1,4 pct. af tilfældene med fund i konventionel frugt var maksimalgrænseværdien for pesticidrester overskredet, for konventionelle grøntsager var det 2,1 pct. af prøverne, mens der i konventionelle cerealier blev fundet overskridelser i 1,7 pct. af prøverne.

Ud af dem var to prøver danske og 21 prøver udenlandske. Tre stikprøver blev vurderet til at udgøre en sundhedsrisiko, og varerne blev derfor trukket tilbage fra markedet.

DTU Fødevareinstituttet og Fødevarestyrelsen vurderer, at ud fra den nuværende viden udgør de pesticidrester, der forekommer i fødevarer på det danske marked, generelt set en "ubetydelig sundhedsmæssig risiko", og derfor påvirker fundene ikke kostrådet om at indtage frugt og grønt.

I 12 prøver af konventionel appelsin, banan, mandarin, lime og pomelo fandt man dog rester af det omstridte stof chlorpyrifos eller chlorpyrifos-methanyl, som ikke længere er godkendt i EU.

Fundene var under den gældende maksimalgrænse, men da der ikke er en nedre grænse for stoffernes effekter, kan Fødevarestyrelsen ikke udelukke, at selv små mængder har en skadelig virkning.

I 10 andre prøver, hvor maksimalgrænseværdien af pesticidrester blev overskredet, kan DTU og Fødevarestyrelsen heller ikke udelukke en vis sundhedsmæssig risiko.

Kontrol af pesticidrester

Fødevarestyrelsen og DTU Fødevareinstituttet undersøger hvert år prøver af frugt, grøntsager, cerealier, babymad og andre forarbejdede produkter samt animalske produkter for rester af pesticider.

Ved undersøgelsen er hovedvægten lagt på frugt og grøntsager, så der undersøges flest varer fra disse grupper. Desuden prioriteres de fødevarer, der bidrager mest til danskernes eksponering for pesticidrester: Hovedparten af danskernes eksponering stammer fra 25 afgrøder.

"Alle overskridelser af grænseværdierne er uacceptable. Derfor håndterer vi fund over grænseværdier med markedsføringsforbud. Det er producentens ansvar, at der ikke kommer rester af sprøjtemidler over grænseværdien i maden," siger Henrik Dammand Nielsen, enhedschef for Fødevarestyrelsen, i en pressemeddelelse.

I flere tilfælde blev der påvist mere end én pesticidtype på varen. Godt 10 pct. af de konventionelle danske frugter i kontrollen havde rester fra to typer pesticider, mens tallet var tre gange højere for produkter produceret uden for EU. Ca. 5 pct. af prøverne fra Danmark havde rester fra seks forskellige pesticider.

For både konventionelle grønsager og frugter blev der også set tilfælde, hvor prøverne påviste rester fra mere end én type pesticid. Det største antal fund var 10 forskellige pesticider fundet i en prøve jordbær fra Belgien. I to prøver blev der fundet ni pesticider; en prøve af ris fra Indien og en prøve af tomat fra Italien, mens der i en prøve af appelsin fra Spanien blev fundet otte pesticider.

Andelen af prøver med flere fund udgjorde ligesom i 2018 25 pct. af alle stikprøver af frugt, grøntsager, cerealier og forarbejdede varer. Andelen af disse fund var højere for udenlandske varer end danske, hvor der i 12 pct. af prøverne blev fundet mere end ét pesticid.

Færre rester i danske varer

Som de forgangne år blev der oftere fundet pesticidrester i udenlandsk produceret grønt end i de dansk producerede varer. Eksempelvis var der rester i 18 pct. af de danske konventionelle grøntsager, mens tallet for EU og 3. lande var hhv. 49 pct. og 31 pct.

Til sammenligning blev der udtaget 169 prøver af økologiske vegetabilske fødevarer, inkl. forarbejdede, og her var påvisninger i én prøve bananer fra Ecuador og én prøve grønkål fra Spanien, svarende til 1,2 pct. af prøverne. I begge prøver stammede indholdet fra spinosad, der er godkendt til brug i økologiske produkter, og derfor var varerne i overensstemmelse med økologireglerne.

I alt blev 2.055 varetyper testet, hvoraf 225 var økologiske.

Flere artikler fra samme sektion

Nyt klimaværktøj medregner også jordens evne til at lagre kulstof

Fra 2022 kan landmænd sætte tal på kulstoflagringen i kløvergræsmarker og i sædskiftet i det hele taget. Landbrugets Klimaværktøj medregner jordens kulstofbalance, når udledning af drivhusgasser fra planteavl gøres op.

28-09-2021 3 minutter Klima

Vismand sår tvivl om tænketanks dystre forudsigelse af økologers økonomi

Landbruget - særligt økologerne - bliver hårdt ramt, hvis regeringens landbrugsudspil gennemføres, vurderer tænketanken Axcelfuture. Vismand Lars Gårn Hansen er dog ikke overbevist om, at beregningen bliver virkelighed.

28-09-2021 7 minutter Økonomi,   Klima,   Politik

Eksperter vil finde ud af, hvad køerne laver, når de er på skovtur

På gården Ellinglund ved Silkeborg har ammetanter og kalve adgang til indhegnede skovarealer. Center for Frilandsdyr undersøger, hvordan dyrene bruger skoven. Det sker med GPS, kameraer og adfærdsstudier i marken.

27-09-2021 5 minutter Kvæg