Annonce

Annonce

Annonce

En bi lander på en blomst

Der er ikke den del af en plante, der ikke spises af et eller mange forskellige dyr. Foto: Julie Rohde

Overblik: 127 planter, der gavner flere arter

Nyt katalog fra Aarhus Universitet giver overblik over, hvad du skal så og plante, hvis du vil skabe mere liv på ejendommen.

Musevikke, blåhat, høgeurt og tjærenellike. De farverige plantenavne er eksempler på blomstrende urter, man med fordel kan så, hvis man vil understøtte insekter, fugle og dyr på ejendommen.

De indgår i et nyt katalog fra Aarhus Universitet, der samler nyttig viden om 127 arter, som gavner biodiversiteten. Forfatterne har udvalgt plantearterne med sigte på bred virkning og ikke på at understøtte særlige eller truede arter af fx sommerfugle eller bestøvere.

Et af kriterierne for at komme med i kataloget har derfor været, at planten udnyttes af mindst 10 og gerne flere end 30 insektarter.

Planter er en fantastisk rig ressource. Der er ikke den del af en plante, der ikke spises af et eller mange forskellige dyr. Bladene spises af larver, snudebiller, fugle og vildt. Plantesaften er guf for bladlus, tæger og snyltehvepse.

Kriterier for valg af arter

  • Planten er hjemmehørende i Danmark
  • Planten er flerårig. To- eller enårige arter er medtaget, hvis de i særlig grad gavner biodiversiteten
  • Planten skal udnyttes af mindst 10 og gerne flere end 30 insektarter
  • Frø eller frugter spises af fugle og/eller insekter
  • Planten er egnet levested for en del arter

Kilde: Plantekatalog. Planter, der understøtter biodiversitet, af Strandberg et al., DCE, Aarhus Universitet 2021

Blomsterne indeholder pollen og nektar, som er rig på protein og sukker og derfor yndet af bier, svirrefluer, guldøjer og andre insekter. Sukkerindholdet i nektar er i øvrigt højst i blomster, der bestøves af dyr. Endelig æder rådyr, harer og køer også gerne blomster. Frø og frugter er føde for fugle, men også for snudebiller og tæger. Og når planten dør, er den føde for en lang række insekter, biller og svampe - de såkaldte nedbrydere.

Det er langtfra alle arter, man kan købe sig til. Rapporten anbefaler derfor at høste frø og/eller hø på nærliggende naturområder, hvor arterne findes, og flytte det til bestemmelsesstedet. Tørv er en anden måde at flytte planter på og forholdsvis hurtigt opnå en artsrig flora.

Flere artikler fra samme sektion

Crowdfunding blev ingen genvej til øget vækst for selskab bag økologiske måltidskasser

Simple Feast dropper crowdfunding som middel til at sikre yderligere kapital til selskabets ambitiøse vækstplaner.

16-07-2021 2 minutter finansiering

Tyrekalve skal have en økologisk fremtid

Forskere ved Aarhus Universitet vil udvikle to koncepter for kalve- og ungdyrkød fra den økologiske mælkeproduktion. Koncepterne er baseret på græs, og det hele begynder med kalve, der får masser af mælk hos ammetanter.

16-07-2021 4 minutter

Designergødninger testes i marken

Nye teknologier gør det muligt at raffinere kløvergræs og designe økologiske gødninger med forskelligt indhold af næringsstoffer, bl.a. svovlsur ammoniak. Det kan være en vej til et mere klimavenligt økologisk landbrug.

16-07-2021 3 minutter Næringsstoffer,   Planteavl,   Forskning