Annonce

Annonce

Der bliver høstet græs på marken

Kløvergræs bruges i dag primært til kvægfoder, men fremover kan grise og høns også få gavn af det, hvis det sendes gennem et raffinaderi, inden det ender på køernes foderbord. Foto: Karen Munk Nielsen

500.000 hektar dansk græs kan erstatte soja-import

Danske græsmarker kan i fremtiden levere det foderprotein, som landbruget i dag importerer i form af soja fra primært Sydamerika. Det vil være godt for miljøet både her og der.

En ny teknologi, der udvinder protein af kløvergræs, har potentiale til at gøre dansk landbrug selvforsynende med proteinfoder. Det fremgår af et nyt notat fra Aarhus Universitet til Landbrugsstyrelsen.

Dansk landbrug importerer i dag soja fra et areal på ca. 760.000 hektar i primært Sydamerika. Importen møder stigende kritik pga. risiko for afskovning og klimabelastning ved produktion og transport. En dansk produktion af græsprotein vil kunne bringe importen betydeligt ned. 

Forskerne beregner, at der med den nuværende effektivitet i dyrkning og raffineringsproces skal bruges omkring én mio. hektar græs til formålet. Teknikken er imidlertid ny, og hvis såvel sorter som teknikker udvikles yderligere, kan proteinudbyttet pr. hektar øges. I et sådant scenarie vil der kun være brug for 500.000 hektar græs, viser beregningerne. Græsarealet er i dag på 300.000 hektar.

“Øget dyrkning af græs i stedet for enårige afgrøder som korn og majs vil reducere en lang række miljøproblemer i landbruget. Øget selvforsyning med protein vil derfor ikke kun være til fordel for miljøet i Sydamerika men i høj grad også i Danmark,” siger seniorforsker og centerleder Uffe Jørgensen i en omtale af notatet på Aarhus Universitets hjemmeside.

Græsset vil stadig kunne anvendes som kvægfoder efter raffinering.

Flere artikler fra samme sektion

Landmand advarer om risikoen ved at eje

LandboUngdom og Økologisk Landsforening samarbejder om inspirationsaftener, hvor medlemmer af LandboUngdom kan møde etablerede landmænd og blive inspireret til selv at starte en produktion.

02-07-2020 5 minutter Uddannelse,   Generationsskifte

Økologisk uddannelse er på konventionelle præmisser

På Kalø Økologisk Landbrugsskole er arbejdet med uddannelsesbekendtgørelsen for landbrugsskoler en daglig udfordring.

02-07-2020 3 minutter Uddannelse

Virus tvang til anderledes tænkning, da skovlandbrug skulle fremvises

I denne tid skal der tænkes anderledes. Det blev der i den grad, da et netværksmøde om skovlandbrug med stor tilslutning blev lavet til et virtuelt møde mellem landmand og konsulenter og dem bag skærmene.

02-07-2020 4 minutter Skovlandbrug