Annonce

Annonce

Havre i marken.

I et forsøg åd køerne 0,9 kg tørstof mere dagligt ved fodring med afskallet havre sammenlignet med uafskallet havre. Foto: Colourbox

Afskallet havre til økologiske malkekøer er god økonomi

Hvis man afskaller havren, øges foderværdien. Afskallet havre har et højere indhold af råfedt end de øvrige kornarter.

Fodring med afskallet havre til økologiske malkekøer kan øge ydelsen med 2,2 kg EKM, og selvom afskallet havre koster 80 øre mere pr. kg, så stiger restbeløbet med 3,40 kroner pr. ko pr. dag. 

Det er resultatet af en praksisafprøvning foretaget af Seges i samarbejde med Aarhus Universitet og Gl. Buurholt, skriver Bovi.

Seges har i samarbejde med Aarhus Universitet undersøgt havre, der er en oplagt kilde til mere dansk produceret fedt. Den store skalandel betyder imidlertid, at havre har en lavere foderværdi end for eksempel hvede og byg, men hvis man afskaller havren, øges foderværdien.

"Afskallet havre har et højere indhold af råfedt end de øvrige kornarter. Derudover fungerer havre godt i et økologisk sædskifte, da havre er en dyrkningssikker afgrøde med et stabilt udbytte og en sanerende effekt," siger konsulent Martin Øvli Kristensen fra Seges Økolog. Han står bag afprøvningen af afskallet havre.

Formålet med projektet var at undersøge effekten af fodring med afskallet havre på mælkeproduktionen og økonomien.

Resultaterne fra afprøvningen viste, at energikoncentrationen af rationen steg fra 6,55 MJ pr. kg tørstof til 6,71 MJ pr. kg tørstof, når uafskallet havre blev skiftet ud med afskallet havre.

Resultaterne for foderoptagelsen viser, at køerne åd 0,9 kg tørstof mere dagligt ved fodring med afskallet havre sammenlignet med uafskallet havre. Ifølge Martin Øvli Kristensen, så kan en forklaring være, at afskalning af havren har fjernet en stor del NDF i form af skallerne, hvorfor den afskallede havre fylder mindre i vommen.

Det daglige energioptag steg med 10 MJ ved fodring med afskallet havre, hvilket hovedsageligt skyldes den højere energikoncentration i rationen, men også den lidt højere foderoptagelse. Mælkeydelsen steg med 2,2 kg EKM ved fodring med afskallet havre.

Når 2,5 kg tørstof uafskallet havre udskiftes med 2,5 kg tørstof afskallet havre, så får køerne noget mere energi, og det skulle helst afspejle sig i mælkeproduktionen.

Fedtprocenten faldt med 0,1 procentenhed ved fodring med afskallet havre, hvilket kan skyldes den øget mængde stivelse. Proteinprocenten var uændret.

Flere artikler fra samme sektion

Støttepartier vil have stoppet, at statslige midler går til at fremme kødforbruget

Der skal ikke længere bruges offentlige midler på at markedsføre animalske fødevarer gennem landbrugets fonde, hvis det står til regeringens støttepartier.

19-01-2022 2 minutter Politik,   Forbrug

Forskere går i rette med benægtere: Biodiversiteten ér i krise

Et nyt studie har beregnet, at den 6. masseudryddelse sandsynligvis er påbegyndt og er forårsaget af mennesket. Forskerne påviser også, hvordan skeptikere i årevis har forsøgt at skabe tvivl om, hvorvidt der overhovedet ér en biodiversitetskrise.

19-01-2022 5 minutter Biodiversitet,   Forskning

Rasmus Prehn afviser obligatorisk klimamærke

Regeringen undersøger mulighederne for et frivilligt klimamærke på fødevarer, men udelukker, at det kan blive obligatorisk.

19-01-2022 2 minutter Forbrug,   Politik,   Klima