Annonce

Annonce

Hestebønner i rækker på en mark

Afregningsprisen for økologiske hestebønner ligger på omkring 350 kr. pr. hkg i slutningen af 2021. Foto: Joachim Plaetner Kjeldsen

Analyse: Indtjeningen når nye højder for økologiske planteavlere

Driftsresultatet hos de økologiske planteavlere blev halveret i 2020, men nu er situationen vendt til det bedre. Priserne på korn og proteinafgrøder stiger fortsat kraftigt og hiver indtjeningen op.

Produktionsprisen på afgrøder er nu 80 kr. lavere pr. hkg end den gennemsnitlige salgspris. De stigende priser hiver indtjeningen op til helt nye højder for de økologiske planteavlere.

Det skriver økonomirådgiver Keld Dieckmann fra Sagro i det såkaldte Ø-barometer, der er en analyse af indtjeningsudviklingen for økologisk planteproduktion. Det laves i samarbejde med ØkologiRådgivning Danmark.

Der er faktisk tale om en rekord, da det er det bedste resultat i indtjeningsbarometerets levetid. Dermed ser økonomien ud til at være markant forbedret for de økologiske planteavlere, efter det gennemsnitlige driftsresultat blev halveret i 2020.

Stor efterspørgsel på protein

Fremgangen kan blandt andet tilskrives et presset proteinmarked med stor efterspørgsel på proteinafgrøder.

”Proteinmarkedet er fortsat meget presset grundet manglende forsyning, og dette understøtter priserne på proteinafgrøder. Der er derfor fortsat mange gode grunde til at dyrke mest muligt af protein- og olieafgrøder, da proteinbehovet fremadrettet må forventes yderligere stigende, efterhånden som kinesisk soja udfases,” skriver Keld Dieckmann.

I en markedsnotering begrunder også DLG prisstigningen på hestebønner og ærter med forsyningsproblemer på proteinmarkedet. Ifølge DLG ser det ud til, at svigtende leverancer af soja fra Kina fortsætter, hvilket er med til at øge efterspørgslen på de danske proteinafgrøder.

Risiko for store udsving

Bagsiden af medaljen er, at prisstigningerne på især foderkorn er forstærket af tilbageholdende sælgere. Ifølge DLG spekulerer østeuropæiske leverandører på endnu højere priser ved holde igen med at tilbyde korn til Vesteuropa.

Keld Dieckmann har samme betragtning om tilbageholdenhed i markedet i Ø-barometeret, og han mener samtidig, at kraftige prisudsving ikke kan udelukkes, når først markedet for alvor kommer i gang igen.

”En langsigtet og proaktiv salgsstrategi, dyrkning af nicheafgrøder samt dyrkning af mange forskellige afgrøder vurderes fortsat at være nøgleordene for overlevelse. Et alsidigt sædskifte med mange afgrøder giver samtidig også en risikospredning, ikke bare prismæssigt, men også sædskifte- og produktionsmæssigt, således at udbytter og indtjening ikke påvirkes voldsomt af dårlige priser eller fejlslået udbytte i en afgrøde,” råder han i sin analyse.

Flere artikler fra samme sektion

Arla hæver sine klimaambitioner

Arla fordobler klimamålsætningen på to af tre områder for at leve op til de videnskabelige anbefalinger, der viser, hvordan man kan opfylde Paris-aftalen.

18-01-2022 4 minutter Klima,   Mejeri

Fremtidsforsker aner forbrugsfestens endeligt: »Behøver man virkelig at kunne vælge mellem 25 forskellige slags flåede tomater?«

En fremtidsforsker ser klare tegn på, at forbrugsfesten er ved at være ovre for en stor del af befolkningen; mange vil leve mere bæredygtigt. En professor savner dog konkrete beviser på, at det går den vej - men hun håber det.

18-01-2022 14 minutter Bæredygtighed,   Forbrug

Verdens største økologimesse udskydes et halvt år

I samråd med udstillerne har arrangører af BioFach i Nürnberg besluttet at flytte BioFach fra 15.-18. februar til 26.-29. juli, hvor alt tyder på, at der er mere styr på coronasituationen.

17-01-2022 5 minutter Eksport