Annonce

Hestebønner, der endnu ikke er klar til høst, ses i marken

Alle kornarter, majs, ærter, hestebønner og lupiner, kan crimpes. Dog vil crimpning af de proteinrige fodermidler som hestebønner, ærter og lupiner betyde et fald i AAT og stigning i PBV. Foto: Irene Brandt

Behandling af fodermidler

FAGLIGT TALT: Korn og hestebønner kan forarbejdes på forskellige måder, men hvordan er holdbarheden og næringsstoftildelingen afhængig af forarbejdningen?

Af: Louise Kjær Hilligsøe, ØkologiRådgivning Danmark

Vi ved, at kornarterne skal forarbejdes på en eller anden måde for at gøre næringsstofferne i kornet tilgængeligt for koen. Dette kan ske gennem crimpning, valsning eller formaling og toastning. Hestebønner skal også forarbejdes; gennem valsning eller formaling og varmebehandling.

Alle kornarter, majs, ærter, hestebønner og lupiner, kan crimpes. Dog vil crimpning af de proteinrige fodermidler som hestebønner, ærter og lupiner betyde et fald i AAT og stigning i PBV, dette er normalt ikke ønskeligt, da det er AAT, der er dyrt. Det er set i forsøg, at ved fodring med valset versus crimpet byg var der ingen forskel på tørstofoptagelse, kg mælk pr. dag, fedt eller protein-procent.

Valsning eller formaling af kornet eller hestebønnerne åbner skallen, som gør næringsstofferne tilgængelige for køerne. Formaling kan dog støve meget i stalden. Det kan løses ved at bygge en kasse, der kan åbnes i den ene side omkring den åbning i valseren, hvor kornet kommer ud.

Gamle ko-madrasser kan gøre kassen helt tæt i bunden, hvor lågen på den ene side skal åbne og lukke. Formaling giver mulighed for en bedre opblanding i foldfoder, da partikelstørrelsen er så lille.

Toastning i kombination med valsning eller formaling er meget brugt ved hestebønner, da toastning af hestebønner giver en større andel AAT i hestebønnerne.

Man har dog også set ved tastning af hvede, havre, byg, rug, ærter og lupiner, at nedbrydningshastigheden nedsættes betydeligt, og dermed stiger AAT. Dog skal man være opmærksom på, at tarmfordøjeligheden sænkes ved temperaturer, der overstiger 115 C ved toastning.

Kornprodukter er lagerfaste ved en tørstofprocent på 84-85, dette medfører dog også mindre kerner og mere støv ved valsning eller formaling.

Korn kan også ensileres, her kan bruges propionsyre, som man også ofte anvender til hestebønner. Propionsyre er tilladt for økologer, dog findes der andre produkter på markedet med samme formål. Husk at sikre dig, at det er økologisk godkendt, inden du køber det.

Flere artikler fra samme sektion

Kom til møde om sundhed hos den ældre malkeko

Økologisk Landsforening sætter spot på malkekøers levealder og en bekymring, der følger med ældre køer: mælkekvalitet og højt celletal. Det sker ved et åbent staldmøde i Them den 1. maj.

11-04-2019 3 minutter MejeriNye løsningerKlima & energi

Kom og vær med til at forme nyt klimaværktøj

Et nyt værktøj til klimaregnskaber på økologiske landbrug er på tegnebrættet. Landmænd og andre interessenter kan give deres besyv med på en workshop 12. juni i Aarhus.

10-04-2019 3 minutter Klima & energiØkologisk Landsforening

Ny efterafgrødeblanding til pløjefri økologi

CN-pløjefri er en ny efterafgrøde-blanding, der er tiltænkt økologiske landbrug med reduceret jordbearbejdning. Blandingen er designet af ØkologiRådgivning Danmarks rådgivere.

09-04-2019 2 minutter Udbytte og jordbearbejdning