Annonce

Hestebønner, der endnu ikke er klar til høst, ses i marken

Alle kornarter, majs, ærter, hestebønner og lupiner, kan crimpes. Dog vil crimpning af de proteinrige fodermidler som hestebønner, ærter og lupiner betyde et fald i AAT og stigning i PBV. Foto: Irene Brandt

Behandling af fodermidler

FAGLIGT TALT: Korn og hestebønner kan forarbejdes på forskellige måder, men hvordan er holdbarheden og næringsstoftildelingen afhængig af forarbejdningen?

Af: Louise Kjær Hilligsøe, ØkologiRådgivning Danmark

Vi ved, at kornarterne skal forarbejdes på en eller anden måde for at gøre næringsstofferne i kornet tilgængeligt for koen. Dette kan ske gennem crimpning, valsning eller formaling og toastning. Hestebønner skal også forarbejdes; gennem valsning eller formaling og varmebehandling.

Alle kornarter, majs, ærter, hestebønner og lupiner, kan crimpes. Dog vil crimpning af de proteinrige fodermidler som hestebønner, ærter og lupiner betyde et fald i AAT og stigning i PBV, dette er normalt ikke ønskeligt, da det er AAT, der er dyrt. Det er set i forsøg, at ved fodring med valset versus crimpet byg var der ingen forskel på tørstofoptagelse, kg mælk pr. dag, fedt eller protein-procent.

Valsning eller formaling af kornet eller hestebønnerne åbner skallen, som gør næringsstofferne tilgængelige for køerne. Formaling kan dog støve meget i stalden. Det kan løses ved at bygge en kasse, der kan åbnes i den ene side omkring den åbning i valseren, hvor kornet kommer ud.

Gamle ko-madrasser kan gøre kassen helt tæt i bunden, hvor lågen på den ene side skal åbne og lukke. Formaling giver mulighed for en bedre opblanding i foldfoder, da partikelstørrelsen er så lille.

Toastning i kombination med valsning eller formaling er meget brugt ved hestebønner, da toastning af hestebønner giver en større andel AAT i hestebønnerne.

Man har dog også set ved tastning af hvede, havre, byg, rug, ærter og lupiner, at nedbrydningshastigheden nedsættes betydeligt, og dermed stiger AAT. Dog skal man være opmærksom på, at tarmfordøjeligheden sænkes ved temperaturer, der overstiger 115 C ved toastning.

Kornprodukter er lagerfaste ved en tørstofprocent på 84-85, dette medfører dog også mindre kerner og mere støv ved valsning eller formaling.

Korn kan også ensileres, her kan bruges propionsyre, som man også ofte anvender til hestebønner. Propionsyre er tilladt for økologer, dog findes der andre produkter på markedet med samme formål. Husk at sikre dig, at det er økologisk godkendt, inden du køber det.

Flere artikler fra samme sektion

Dyrevelfærd kan opfattes på flere måder

Der findes ikke én definition på dyrevelfærd. Ligesom man kan have forskellige natursyn, kan man også se på dyrevelfærd på forskellig måde.

18-02-2019 4 minutter DyrevelfærdKvæg

Forskere efter skræmmende insektnedgang: Køb økologisk

Et nyt studie har vist en dramatisk nedgang for verdens insekter. Nu anbefaler to forskere, at man køber økologi. Haveejere kan også hjælpe til.

14-02-2019 5 minutter Natur

Affald er fremtidens fosforkilde

Landbruget skal i fremtiden genbruge fosfor fra affald. Forskere sætter i en ny rapport tal på gødningsværdien af bl.a. komposteret have- og husholdningsaffald.

13-02-2019 3 minutter Næringsstoffer