Annonce

GreenF-maj.png

Annonce

NATEXPO-21-PARIS--1600x300--CTA-GB.jpg

Annonce

Daka-fra-august-compressed.jpg
Jens Mortensen og Bent Rasmussen kigger efter  insekter i mark med

Mængden af fluer, bier, sommerfugle og andre flyvende insekter er tæt knyttet til mængden af blomster i afgrøden. I juli er det ukrudt, der giver føde til insekterne, som konsulent Bent Rasmussen (th) her tæller med bistand fra praktikant Jens Mortensen. Foto: Karen Munk Nielsen

Bent tæller kryb og kravl i økologiske marker

For at holde liv i agerlandets fødekæder er der brug for en stor mængde insekter. Nyt projekt undersøger, om blandingsafgrøder kan bidrage til mere liv i og omkring markerne end monokulturer.

Hvorfor dyrke korn, ærter, bønner og majs hver for sig for efter høst at blande dem sammen til foder, hvis man nu kunne dyrke dem sammen og få andre sidegevinster ud af det? Det er tanken bag projektet 'Det selvforsynende kvægbrug', hvor økologiske landmænd de kommende år skruer op for antallet af forskellige arter i deres marker.

Det primære formål er at dyrke dansk kvalitetsfoder til kvæg i stedet for at importere det, men et af de spørgsmål, projektet skal forsøge at finde svar på, er, om en større diversitet i afgrøden også øger mængden af insekter i markerne og på den måde sætter mere fut i fødekæderne i agerlandet.

Derfor besøger natur- og økologikonsulent Bent Rasmussen, Økologisk Landsforening, jævnligt markerne for at tælle svirrefluer, bier og andre flyvende insekter. Her i projektets første år tjener tællingerne til at lave en såkaldt baseline, dvs. sætte tal på en 'normal' forekomst af insekter hen over vækstsæsonen. Ved tællingen her i juli er det imidlertid ikke selve afgrøderne men kamiller, pileurt og andre ukrudtsarter, der blomstrer og giver liv i marken.

Tællingerne foregår på samme måde og samme sted i markerne hver gang. Bent Rasmussen bevæger sig fra markkanten og ind i marken, standser op for hver fem meter og registrerer de insekter, han i løbet af et minut kan få øje på inden for to kvadratmeter.

Insekterne bliver ikke artsbestemt men blot grupperet i sommerfugle, bier, fluer og andre insekter
Insekterne bliver ikke artsbestemt men blot grupperet i sommerfugle, bier, fluer og andre insekter. Foto: Karen Munk Nielsen

"Det er helt almindelige arter, vi finder. Der er ikke noget særligt i markerne, men biokvantitet er også vigtig," understreger han.

"For at holde liv i agerlandets fødekæder er der brug for en stor mængde insekter og ikke nødvendigvis mange forskellige slags. Der skal bare noget 'rugbrød' til at lægge bunden," pointerer Bent Rasmussen.

Selv om turen rundt i de vestjyske marker hverken byder på sjældne sommerfugle eller truede bier, registrerer Bent Rasmussen med tilfredshed, at såvel bomlærke og gulspurv holder til i området. Begge er karakteristiske fugle i det åbne land. Gulspurven betegnes som sårbar i den danske rødliste, mens bestanden af bomlærker er vokset lidt de senere år efter at have været i voldsom tilbagegang siden 1970'erne.

"Når disse arter er til stede på et landbrug, vidner det om, at agerlandets fødekæder er intakte på bedriften," siger Bent Rasmussen.

Flere artikler fra samme sektion

Nye fund overrasker forsker: Kød og mælk belaster klimaet mere end hidtil antaget

Kød- og mejeriproduktionen står for næsten 60 pct. af fødevaresektorens samlede udledning - dobbelt så meget som udledningen forbundet med produktionen af planter til human konsum.

17-09-2021 4 minutter Forskning,   Klima

Royal øko-whisky fra Thy udsolgt på 18 minutter

I anledningen af Dronningens besøg lavede Thy Whisky en særlig royal aftapning med efternavnet ”Rex”, og det har de næppe fortrudt.

17-09-2021 1 minutter Afsætning

Plastic Change inviterer til global event mod plastikaffald

Sidste år deltog 166 lande og mere end 11 millioner mennesker i World Cleanup Day. I morgen kan du igen være med til at indsamle plastikaffald i naturen.

17-09-2021 4 minutter Emballage