Annonce

Annonce

Annonce

41 danske biogasanlæg har besvaret et spørgeskema fra SEGES. 16 af disse leverer gødning til økologer, men flere ville gerne. Foto: Marendine Ladegaard

Biogasanlæg og økologer har brug for hinanden

Rådgiver anbefaler, at økologiske landmænd organiserer sig lokalt for at fremme samarbejdet og blive mere interessante partnere for biogasanlæg

Kun en mindre del af landets biogasanlæg leverer i dag gødning til økologer, men flere ville gerne, for de har brug for økologerne. Det er den superkorte konklusion, som projektleder Erik Fog, SEGES Økologi Innovation, opsummerer på en rundspørge til 100 biogasanlæg, som nu er mundet ud i den 20 sider lange rapport 'Mere biogasgødning til økologiske bedrifter'.

"Biogasanlæg har brug for økologer, og økologer har brug for biogasanlæg, og behovet bliver ikke mindre i fremtiden. Biogasanlæggene får i stigende grad brug for såkaldte udspredningsarealer, fordi de, der leverer biomassen, ikke kan tage al den afgassede gødning tilbage. Det kan være husdyrbedrifter, der rammer fosforloftet eller leverandører af husholdningsaffald eller rester fra industrien. Mange økologer har arealerne og et behov for gødning," forklarer Erik Fog.

41 biogasanlæg har besvaret spørgeskemaet, og af disse leverer 16 anlæg gødning til økologer. Af de 25 anlæg, der ikke gør, har syv et ønske om det. Der burde således være potentiale for et større samarbejde og mere afgasset gødning til økologiske planteavlere. Alligevel har begge parter en oplevelse af, at den konkrete interesse hos den anden er begrænset, konstaterer Erik Fog:

"Det lyder som et paradoks, men sagen er, at en del økologer i dag får husdyrgødning direkte fra en nabo, og det er nemmere end at gå ind i et mere kompliceret set-up med et biogasanlæg. Biogasanlæggene oplever på deres side sonderinger fra økologiske landmænd, men de kan ikke bruge henvendelser fra enkeltpersoner til så meget, især ikke, hvis de skal opbygge en særlig økologisk linje for at kunne levere."

Landmænd bør organisere sig

Michael Tersbøl, ØkologiRådgivning Danmark, som har været med til at skrive rapporten, har et bud på en løsning. "Biogasanlæg og økologer har fælles interesser, men for at opbygge relationer og etablere samarbejde, er der brug for en organisering lokalt. Økologiske landmænd inden for rimelig afstand af et biogasanlæg bør gå sammen og koordinere henvendelsen til biogasanlægget," siger plante- og biogasrådgiver Michael Tersbøl.

En samlet opgørelse fra landmændene af biomasser, mængder og behov for gødning giver biogasanlægget et langt bedre beslutningsgrundlag for at etablere f.eks. en økologisk linje på et konventionelt anlæg.

"En organisering kan også være hensigtsmæssig i egentlige forhandlinger med biogasanlægget,” tilføjer Michael Tersbøl.

Ifølge Erik Fog hersker der hos biogasanlæggene en forståelig usikkerhed om, hvilke typer af biomasse, der er tilladte hos økologer, og hvordan spørgsmål til dette afklares.

"Vi skal i dialog med myndighederne afklare, om der kan oprettes et fast track, hvor anlæg eller virksomheder hurtigt kan få svar på, om et givent restprodukt kan godkendes efter Bilag 1 i Økologiforordningen. Det vil skabe tryghed. Den økonomiske risiko, hvis et forkert produkt kommer ud som gødning på økologisk jord, er så stor, at anlæg i dag hellere afholder sig fra at levere til økologer. Det problem skal vi løse," siger Erik Fog.

Flere artikler fra samme sektion

Grøntsager dyrket med plantebaseret gødning – det virker!

KRONIK: Resultater fra de tre første år i DoubleCropsædskiftet viser, at vi kan producere grøntsager gødsket alene med plantebaserede gødninger uden at gå på kompromis med jordens frugtbarhed – bæredygtig intensivering i praksis.

04-03-2021 4 minutter Kronik,   Forskning,   frugt-baer-groent,   Grøntsagsproduktion

Nøglen til succes: Start med de nemme og hurtige afgrøder

Jes Hjort-Malmberg var nødt til lynhurtig at spore sig ind på, hvilke afgrøder han skulle dyrke, da han droppede jobbet som assurandør for at forfølge drømmen om at leve af et økologisk gartneri på kun 800 kvm

03-03-2021 9 minutter Serie: Økotopen

Samdyrkning af spidskål og hestebønner – et godt match

Et forsøg med samdyrkning i rækker af spidskål og hestebønner har vist gode takter, når det gælder næringsstofudnyttelse og samlet udbytte. Friske hestebønner dyrket som grønsag har potentiale til at blive et højværdi-produkt. Hestebønne kan samtidig være gavnlig på flere måder i økologiske systemer. Det kræver dog, at udfordringer eksempelvis omkring høst løses

03-03-2021 3 minutter frugt-baer-groent,   Grøntsagsproduktion,   Forskning