Annonce

Annonce

Mark med vinterraps i efteråret

En simpel vejning af rapsblade kan bruges til at bestemme kvælstofoptaget i efteråret. Foto: Jannie Bak Pedersen.

Biomasseklip baner vejen for præcis kvælstoftildeling i raps

Med et biomasseklip kan man måle, hvor meget kvælstof rapsen har optaget i efteråret og ud fra det optimere gødningstildelingen i foråret.

Det er muligt at komme endnu nærmere kvælstofbehovet i vinterraps med forårsgødskningen. Det sker ved hjælp af målinger af biomassen i det sene efterår, når afgrødens vækst er aftagende. Med målingerne kan man bestemme afgrødens optag af kvælstof i efteråret, og dermed hvor meget der mangler til foråret.

Metoden kaldes biomasseklip. Man klipper alle plantedele af på én kvadratmeter i marken, og vægten af denne biomasse indgår dernæst i en beregning, der viser kvælstofoptaget pr. hektar. Det giver mulighed for at være mere præcis i tildelingen, samtidig med at man bedre kan prioritere forskellige marker i gødningsplanen.

”Vi laver biomasseklip for at optimere gødningstildelingen og for at undgå over- eller undergødskning,” fortæller Mads Juul, planterådgiver ved ØkologiRådgivning Danmark.

Ved hjælp af metoden har ØkologiRådgivning Danmark i videoen herunder målt en markant forskel på efterårets kvælstofoptag i to rapsmarker med henholdsvis korn og kløvergræs som forfrugt. Rapsen vurderes i efteråret at have optaget mellem 23 og 48 kg N pr. ha med korn som forfrugt, mens samme tal i marken med kløver som forfrugt ligger på hele 102 kg N pr. ha.

Der er dermed grundlag for to forskellige gødningsstrategier i de to rapsmarker og formentlig en korrektion af den planlagte gødningstildeling.

Mads Juul håber, at biomasseklip i fremtiden udvikles til flere afgrøder end raps.

”Det kunne være interessant, hvis man kunne bruge biomasseklip i efterafgrøder,” siger han.

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer