Annonce

Annonce

Et nærbillede af korn

Dyrkning af brødkorn kræver fuld opmærksomhed i marken; men kan man selv rense, tørre og oplagre sin høst, er der gode penge at tjene på arbejdet. Foto: Irene Brandt

Bliv god til noget, der er svært

I forbindelse med ØkologiRådgivning Danmarks Next Step-møde i Billund kunne deltagerne høre om, hvordan de skaber merværdi i kornet.

“Er du klar til at blive fødevareproducent med alt, hvad det indebærer af krav til rengøring, sporbarhed, egenkontrol, papirarbejde og lugning?”

Planteavlsrådgiver Anne Eriksen fra ØkologiRådgivning Danmark, ØRD, kunne i hvert fald ikke beskyldes for at prøve at lokke deltagerne på ØRD’s Next Step-dag i Billund til at kaste sig over dyrkning af brødkorn, grynhavre, vinteraps og maltbyg med lokkende løfter om de gode afregningspriser for økologisk konsumkorn. 

I stedet fortalte hun, hvordan man bliver god til noget, der er svært, hvis man alligevel går i lag med opgaven.

“De bedste priser for konsumkorn opnår man, når man selv kan rense, tørre og lagre afgrøden, fordi man så kan vente med at sælge sin afgrøde, til prisen er god.

Krav til kvalitetskorn til konsum

 • Kernerne skal være store, ubeskadigede og sygdomsfri
 • De skal være holdbare med god lugt og lys farve
 • De skal være spirevillige.

Dyrkningstips til maltbyg

 • Proteinindholdet skal være mindst 9 pct. og max 12 pct.
 • Kerner skal være store og hele og helt fri for fremmede sorter
 • Vigtigt med høj spireenergi i kernerne
 • Ingen synlige spirer og ingen fusariumangreb
 • 90-100 kg N pr. ha inklusive forfrugtsvirkning, som tilføres før såning
 • Varsomhed ved brug af fast husdyrgødning
 • Husk mangan
 • Såmaskinen skal være rengjort
 • Krav om certificeret udsæd
 • Så tidligt 250-300 planter pr. kvm.
 • Beregn udsædsmængden ud fra tusindkornvægten
 • Skånsom tærskning.

Dyrkningstips til grynhavre

 • Undgå: havreål og manganmangel
 • Brug sund udsæd uden afskallede kerner
 • Så inden medio april
 • Kvælstof - 90 kg pr. ha inklusiv forfrugtsvirkning
 • 300-400 planter pr. kvm. Lidt flere end foderhavre for at undgå sideskud
 • Vandingsmulighed (kan også genere lus).

Få flere tip i Økologisk Landbrug nr. 641

Konsumkornavl er sikrest på lerjord; men vandet sandjord kan bruges. Derudover skal du have rimeligt styr på ukrudtet, og ikke mindst skal du kunne lave et godt sædskifte. Og i hvert fald kan man være sikker på, at det sjældent går godt, hvis man bare gør, som man plejer,” sagde Anne Eriksen.

Så tidligt

Anne Eriksen præsenterede deltagerne for forsøgsresultater fra konventionelle hvedemarker, som viser, at såtiden for vårhvede har stor betydning for udbytterne. Korn sået 6. april gav udbytter på cirka 47 hkg. pr. ha, mens udbytterne faldt, jo senere marken blev tilsået. Var kornet først sået 4. maj, faldt udbyttet til cirka 38 hkg. pr. ha.

Tilsvarende forsøg med økologisk havre og vårbyg viste udbyttetab på 80 kg. pr. ha pr. dag, ved udsætning af såtidspunktet efter at jorden er tjenlig.

Anne Eriksen understregede, at konsumkornsavleren ud over at have styr på jordtype/vanding, gødning, og sortsvalg også skal have styr på plantetal, hvor den anbefalede mængde varierer fra art til art.

“Udsædsmængden skal beregnes! Er der for få planter i for eksempel havre, busker planten sig, og kernerne bliver for små,” sagde Anne Eriksen.

Alternativt foreslog Anne Eriksen, at man kan så vårhveden om efteråret.

“Man får måske et lidt lavere proteinindhold end ved forårssåning; men ved sent såtidspunkt om efteråret nærmer udbytterne sig vinterhvedens. Fordelen ved efterårssåning af vårhveden er, at man får færre aggressive ukrudtsarter end ved forårssåning, og man kan høste tidligere. De to største risici er svampesygdomme og udvintring,”sagde Anne Eriksen.

Maltbyg og raps efterspørges

Planteavlsrådgiver Poul Christensen fra ØRD, fortalte om dyrkning af maltbyg og vinterraps.

“Der er stor efterspørgsel på økologisk maltbyg; men det er en afgrøde, der lige som glutenfri grynhavre skal være 100 pct. fri for andre sorter. Proteinindholdet i maltbyg skal holdes mellem 9 og 12 pct. Derfor skal man vælge høsttidspunktet ud fra proteinindholdet og ikke ud fra vandindholdet, når man arbejder med maltbyg. Er vandindholdet højt, men proteinindholdet optimalt, høster man og klarer vandindholdet med tørringsanlægget,” sagde han på Next Step-mødet i Billund.

Udfordringen med vinterraps er, at afgrøden nogle år ikke kommer i god vækst og derfor skal pløjes ned i foråret.

“Dækningsbidraget på raps skal derfor være godt, så fortjenesten de gode år kan dække tabet de dårlige år. Det kan altid betale sig at lave en kvalitetsvare, så grib chancen og spil med, når der er nogen, der vil lave en kontrakt med jer,” sagde Poul Christensen.

Han har sporet stor interesse for at dyrke vinterraps i år, hvilket gør behovet for en kontrakt endnu større, så man ikke risikerer et prisfald på grund af et stort udbud.

“Gør man arbejdet i rapsmarken godt, får man betaling for det i form af høje udbytter; men vinterraps skal sås tidligt. For hver dag, den er sået for sent, mister man 30 kg pr. ha i udbytte,” sagde Poul Christensen.

Flere artikler fra samme sektion

Afklaring nærmer sig efter usikkerhed om aflivning af dyr på marken

KOMMENTAR: Der er udsigt til, at praksis med at aflive dyr på marken, inden de transporteres til slagteri, kan fortsætte.

15-10-2019 3 minutter ØkologireglerPolitik

Kløvergræsmarken til vinter

En stor del af dine græsmarker skal også være i topform som græsmarker næste år, derfor er det vigtigt, at de bliver trimmet her i efteråret.

11-10-2019 3 minutter Fagligt talt

Avlsmål for en økologisk malkeko er ikke lige om hjørnet

Der er brug for mere viden om de økonomiske værdier på de enkelte fedtsyrer, mener avlsforening, som endnu ikke er klar til at lade avlsmål for fedtsyresammensætningen vægte højere end for eksempel ydelsen.

10-10-2019 5 minutter Kvæg