Annonce

Annonce

Oversigt over modeldambrug

De nye højteknologiske og meget effektive modeldambrug, som er baseret på recirkulering af vandet, harmonerer ikke med reglerne for økologisk fiskeproduktion, og i takt med at de traditionelle ferskvandsdambrug bliver udfaset, bliver der færre muligheder for at genrejse den hjemlige produktion af økologiske fisk. Foto: Dansk Akvakultur

Dansk Akvakultur: Økologien er kommet i klemme

Dansk Akvakultur håber, at fødevareminister Mogens Jensen vil imødekomme et ønske om at udarbejde en særskilt bekendtgørelse for økologisk fiskeopdræt.

De seneste års indsats for at mindske udledningen fra de danske dambrug har ført til, at en voksende andel af produktionen foregår i store lukkede og mere effektive anlæg.

Produktionen i de nye højteknologiske anlæg mindsker miljøbelastningen af de danske vandløb, men set gennem økologiske briller er der en alvorlig hage ved udviklingen, da de moderne såkaldte modeldambrug ikke harmonerer med de nuværende krav til økologisk produktion.

Brian Thomsen, direktør i brancheorganisationen Dansk Akvakultur (DAK), oplyser, at foreningen er opmærksom på udfordringen i forhold til den økologiske dambrugsproduktion, men der er måske en løsning på vej.

Foreningen er 15. november inviteret til et møde med fødevareminister Mogens Jensen (S). Brian Thomsen håber, at mødet og regeringens store ambitioner i forhold til at øge den økologiske primærproduktion kan føre til de første skridt i retning af bedre rammer for økologisk fiskeopdræt.

Økologerne er kommet i klemme

»Udfordringen er, at der gennem de seneste år fra politisk hold har været meget fokus på de teknologiske løsninger i form af nye typer af modeldambrug. De bliver reguleret efter deres udledning af næringsstoffer, og økologerne er kommet lidt i klemme i den proces, da deres produktion er mere ekstensiv,« siger Brian Thomsen.

Han oplyser, at Dansk Akvakultur arbejder ud fra en målsætning om, at 10 pct. af den hjemlige produktion af muslinger og fisk skal være økologisk, men at det lige nu går den forkerte vej i forhold til fiskene, da de nye højteknologiske og meget effektive modeldambrug, som er baseret på recirkulering af vandet, konflikter med reglerne for økologisk fiskeproduktion.

»Vi er nået langt med muslingerne, men udvikling i forhold til økologiske dambrug er gået i stå,« erkender direktøren.

Branchen efterlyser klare regler

»En af vores store udfordringer er, at vi mangler en særskilt bekendtgørelse, som kun omhandler økologisk fiskeopdræt,« siger Brian Thomsen.

Han er principielt modstander af, at statens penge bliver brugt til at nedlægge sunde private virksomheder, og han er enig med Villy Larsen fra AkvaKons, som mener, at det kan give god mening at genindføre et omlægningstilskud, så de opdrættere, der ønsker at omlægge til økologi, kan få støtte til de ekstra driftsomkostninger, der er i forbindelse med omlægningen.

Frem til 2021 er der afsat en årlig statslig pulje på 8,1 mio. kr., som bliver brugt til at lukke miljøgodkendte dambrug, men hvis man kigger på udledningen af næringsstoffer fra de tilbageværende dambrug, pointerer Brian Thomsen, at der ikke er grund til bekymring i forhold til miljøet.

Så længe der er tale om anlæg, hvor der ikke er lavet en spærring af vandløbene, mener han derfor, at det er en oplagt ide at omlægge nogle af dem til økologi i stedet for at lukke dem, men det kræver, at de har afsætningen på plads.

»Vi så gerne en udvikling, som følger to spor. En for modelanlæg med forskellige former for rensning og et mere ekstensivt spor for økologerne,« siger Brian Thomsen.

Flere artikler fra samme sektion

Støttepartier vil have stoppet, at statslige midler går til at fremme kødforbruget

Der skal ikke længere bruges offentlige midler på at markedsføre animalske fødevarer gennem landbrugets fonde, hvis det står til regeringens støttepartier.

19-01-2022 2 minutter Politik,   Forbrug

Forskere går i rette med benægtere: Biodiversiteten ér i krise

Et nyt studie har beregnet, at den 6. masseudryddelse sandsynligvis er påbegyndt og er forårsaget af mennesket. Forskerne påviser også, hvordan skeptikere i årevis har forsøgt at skabe tvivl om, hvorvidt der overhovedet ér en biodiversitetskrise.

19-01-2022 5 minutter Biodiversitet,   Forskning

Rasmus Prehn afviser obligatorisk klimamærke

Regeringen undersøger mulighederne for et frivilligt klimamærke på fødevarer, men udelukker, at det kan blive obligatorisk.

19-01-2022 2 minutter Forbrug,   Politik,   Klima