Annonce

Annonce

Med Sven Hermansen i vårbygmarken

Chefkonsulent Sven Hermansen fra Seges skulle overdøve tordenvejret, da han fortalte om sortsforsøget med vårbyg i Sønderjylland. Billedet viser også, at Sj 163188 er en høj bygsort. Foto: Irene Brandt

Der er brug for nye vårbygsorter

Jagten på sunde kornsorter, der både kan levere gode udbytter og dække af for ukrudtet, stopper aldrig.

Avlere af økologisk vårbyg kommer sandsynligvis til at interessere sig en del for sorten SJ 163188. Sorten klarede sig godt i GUDP-projektet ‘FREJ’, og i 2016 viste sorten i et forsøg med vårbyg, at den både kunne levere et stort udbytte og god ukrudtskonkurrenceevne ved skridning på 6 pct., hvilket var det bedste, der blev præsteret blandt de 21 sorter, der indgik i forsøget.

I år indgår SJ 163188 i den økologiske sortafprøvning hvor et forsøg ligger i Sønderjylland, som blev præsenteret i forbindelse med en markvandring ultimo juni.

»Evergreen har i mange år klaret sig rigtig godt; men meget tyder på, at denne sort ikke er så evergreen mere. I hvert fald er der begyndt at dukke bladplet op i sorten, så der er i høj grad brug for nye vårbygsorter til økologisk dyrkning,« sagde Sven Hermansen, chefkonsulent i Seges, Økologi Innovation, da han viste forsøget frem, som Seges står for sammen med Syddansk Økologi.

Evergreen er ikke længere resistent over for bladplet.
Evergreen er ikke længere resistent over for bladplet.. Foto: Irene Brandt

Hans kollega, chefkonsulent Inger Bertelsen, præsenterede SJ 163188 som én af de sorter, som er i værdiafprøvning, og som på sigt måske kan tage over, når sorten om nogle år er opformeret og klar til salg.

»Det er lykkedes os at komme med ind i forædlingsarbejdet på et tidligt stadium, hvor vi også kan bidrage med vores ønsker til økologiske vårbygsorter,« sagde Inger Bertelsen, som kan se mange positive sider af den nye sort fra Sejet Planteforædling.

Følgende sorter bliver afprøvet i dette forsøg:

 • SJ163188
 • Feedway
 • Wish
 • Evergreen
 • Focus
 • Accordine
 • Dragoon
 • Vårbyg blanding: Flair, RGT Planet, KWS Fantex og Laurikka.

»Sorten har markant bedre konkurrenceevne end de andre sorter, der indgik i FREJ; men desværre gik den i leje i Sejet Planteforædlings eget konventionelle forsøg.« sagde Inger Bertelsen.

Høj bygsort

I marken stod SJ-nummersorten side om side med andre vårbygsorter, hvor den skilte sig markant ud fra flokken i kraft af sine store højde.

»SJ 163188 er en sort, som ikke skal have for meget kvælstof. Den busker sig fint uden. Og får den for meget, vil den sandsynligvis ikke stå op til høst; men det er en pionérsort, som det er sjovt at arbejde med,« sagde Inger Bertelsen.

Blandt de andre sorter på forsøgsmarken tiltrak sorten Feedway sig også opmærksomhed. 

Sorten har i forsøg i 2018 udmærket sig ved høje udbytter, god dækning af jorden samt resistens mod havrecystenematoder.

Vælg en vårbygsort, der:

 • giver et stort og stabilt udbytte over flere år
 • er resistent mod havrecystenematoder
 • har resistens mod meldug
 • har bedst mulig resistens mod bygrust, skoldplet og bygbladplet
 • har svag tendens til nedknækning af aks og strå – er specielt vigtigt ved rækkedyrkning
 • har et langt og stift strå uden at gå i leje
 • er konkurrencestærk og dækker jorden tidligt.

Til maltbyg vælges en sort, der er accepteret af aftagerne.

Kilde: Oversigt over landsforsøgene 2018

»Men noget tyder på, at denne sort har tendens til nedknækning, og det er et problem, især hvis man dyrker på øget rækkeafstand og radrenser,« sagde Inger Bertelsen.

Blandinger helgarderer

I forsøget indgår et enkelt led med en vårbygblanding.

I projektet Mixbar stod Lars Kiær fra Københavns Universitet for udviklingen af fem nye sortsblandinger med hver fire komponentsorter, som ved samdyrkning i sortsblandinger kan bruges til aktivt at forbedre kornafgrøders ukrudtsundertrykkelse og næringsstofudnyttelse under økologiske dyrkningsforhold.

»Nogle af disse blandinger var ret lovende; men de gav ikke højere udbytter. Fordelene ved blandinger er, at de er mere robuste over for udsving i for eksempel vejr eller sygdomsangreb. Hvis den ene sort ikke klarer sig, er der andre sorter i blandingen, som kan tage over,« sagde Inger Bertelsen.

Den blanding, som er med i dette forsøg, er standartsortsblandingen, som bruges både i økologisk og konventionel afprøvning. 

Den består af fire sorter, hvoraf kun én sort, Laurikka, indgik i mixbar.

Flere artikler fra samme sektion

Når næste generation tager over

KRONIK: På gården Ellinglund ved Silkeborg driver Anne og Gert Glob Lassen en økologisk mælkeproduktion. Ægteparret trives med udfordringerne med at skabe optimale vilkår for mark og køer.

06-12-2019 4 minutter Kronik

Vil du se mine padde-faciliteter?

FAGLIGT TALT: I takt med at fokus på naturen på den enkelte bedrift er stigende, kan man sagtens forestille sig, at det bliver populært med score-replikker som ovenstående.

06-12-2019 3 minutter Fagligt taltKronik

Stor interesse for pløjefri økologi på kongres

En session om reduceret jordbearbejdning under økologiske forhold trak 200 tilhørere til.

06-12-2019 3 minutter Udbytte og jordbearbejdning