Annonce

Annonce

Ejer af Ådal Dambrug, Jens Grøn og akvakonsulent Villy Larsen

Ifølge ejer af Ådal Dambrug, Jens Grøn t.v., og akvakonsulent Villy Larsen haster det med at genindføre omlægningstilskuddet, hvis der for alvor skal gang i det økologiske dambrug i Danmark, hvor der hvert år bliver lukket dambrug. Foto: Jakob Brandt

Der er nu sættefisk nok til alle økologiske dambrug i Danmark

Dambrugsejer Jens Grøn ser et spændende potentiale i omlægning af traditionelle dambrug til økologi, og han er klar til at levere sættefiskene, hvis der kommer nye omlægninger.

Efter mange år som konventionel dambruger har den tidligere formand for Dansk Dambrugerforening, Jens Grøn fra Ådal Dambrug, omlagt hele produktion til økologi.

På det naturskønne dambrug en kilometer fra udspringet af Vejle Å har han etableret en produktion af økologiske sættefisk. Den er så stor, at han sammen med to mindre producenter sagtens kan forsyne hele den hjemlige dambrugsproduktion af økologiske ørreder med sættefisk.

I dag er landets producenter af skaldyr og muslinger organiseret sammen med ejerne af havbrug og dambrug i brancheorganisationen Dansk Akvakultur, hvor Jens Grøn netop er blevet valgt som formand for Økologiudvalget.

Han kan i den forbindelse konstatere, at det i øjeblikket går den forkerte vej med den hjemlige produktion af økologiske dambrugsørreder, som er halveret på få år. Den udvikling vil han gerne være med til at vende, og han glæder sig over positive meldinger fra politikerne.

For selv om produktion af økologiske sættefisk rummer en del udfordringer i form af sygdomme som yngelsyndrom og angreb af snyltere, ser han et stort uudnyttet potentiale i at udvikle en større, økologisk dambrugsproduktion i Danmark.

Dambruger ad flere omveje

Jens Grøn inviterer på kaffe i en gammel halvdunkel træbarak, som stammer fra brunkulslejrene i Søby ved Herning. I dag er den forvandlet til ’dambrugskontor’. En tom skyrspand fra Thise Mejeri står på bordet.

»Den bruger dyrlægen til at fange fiskene i, så han kan sidde her og nærstudere dem, så han kan finde ud af, om de lider af sygdomme,« siger Jens Grøn.

Bæredygtighed er et kerneord i dag, og økologien er en fantastisk mulighed, som giver produktionen et løft med det samme.

— Jens Grøn, fmd. Dansk Akvakultur

Hans vej ind i dambruget er ikke helt traditionel. Efter flere år som forsker på Institut for Fremtidsforskning på Københavns Universitet og Sydjydsk Universitetscenter skiftede han jobmæssig kurs og arbejdede i en årrække som analysechef for Lego, inden et spændende, udenlandsk jobtilbud tvang ham til at tage stilling til, hvordan han ville bruge sit liv.

»Min far tilbød mig, at jeg kunne overtage familiens dambrug, hvis jeg blev i Danmark,« siger Jens Grøn.

Sådan blev det, og han gik ind i familiens drift af fem små dambrug og hele dambrugsbranchen med et stort fagligt engagement, og han har stadig ild i øjnene, når han husker tilbage på den tid, da dambruget ikke var i høj kurs hos landets miljøorganisationer. I dag er han ikke bleg for at indrømme, at kritikken ikke var helt ubegrundet.

»Det, der skete op gennem 1970’erne, var noget svineri, siger Jens Grøn om den periode, da dambrugsfiskene blev fodret med fiskeaffald, som skabte store problemer med forurening af vandløbene.

Bæredygtighed er et kerneord

I første halvdel af 90’erne deltog Jens Grøn i de første forhandlinger med den daværende socialdemokratiske landbrugs- og fiskeriminister Henrik Dam Kristensen, som kom med slet skjulte trusler om at lukke erhvervet, hvis ikke dambrugerne nedbragte udledningen til de danske vandløb.

De første uger af deres liv lever de nyklækkede ørreder i store kar i kummehuset, inden de ca otte g tunge er klar til at blive sat ud i de udendørs damme
De første uger af deres liv lever de nyklækkede ørreder i store kar i kummehuset, inden de ca otte g tunge er klar til at blive sat ud i de udendørs damme. Foto: Jakob Brandt

På daværende tidspunkt var der ca. 500 traditionelle ferskvandsdambrug i Danmark. I dag er antallet nede på ca. 120 plus ca. 30 nye højteknologiske anlæg, men selv om to ud af tre anlæg er lukket, ligger den samlede produktion på nogenlunde samme niveau på grund af den høje effektivitet og store produktion i de nye lukkede anlæg.

Men i  dag vurderer den 68-årige dambrugsejer, at de danske dambrug miljømæssigt er tæt på at nå i mål, og efter hans vurdering er økologisk dambrugsproduktion en oplagt vej at gå for flere af ejerne af de tilbageværende, traditionelle gennemstrømsanlæg, som skal leve op til skærpede miljøkrav.

»Bæredygtighed er et kerneord i dag, og økologien er en fantastisk mulighed, som giver produktionen et løft med det samme,« siger han, inden han viser rundt på sit eget dambrug, hvor store roterende piskere sørger for at ilte vandet, mens ørrederne glider rundt under vandoverfladen som sorte skygger.

Kunderne efterspørger kvalitet

Ifølge Jens Grøn er økologien en miljømæssigt god løsning, da økologerne på flere områder skal leve op til højere krav end de konventionelle kolleger. Det gælder både i forhold til forbruget af kemikalier og medicin, ligesom de økologiske regler også stiller krav om flere vandanalyser og en lavere fisketæthed.

»Der må max være 25 kg fisk pr. kubikmeter vand. Det sætter en grænse for produktionen, men det sætter også en grænse for udledningen,« påpeger han, og fortsætter:

»Hvis vi producerer fisk af høj kvalitet, så er der også kunder, som vil købe dem,« siger Jens Grøn og nævner Dan Forel som en virksomhed, der efterspørger flere øko-fisk.

Ud af 1,5 mio. æg har Jens Grøn har i år produceret ca. en mio. sættefisk, som er klar til salg til økologiske dambrugere, når de vejer ca. 80 g
Ud af 1,5 mio. æg har Jens Grøn har i år produceret ca. en mio. sættefisk, som er klar til salg til økologiske dambrugere, når de vejer ca. 80 g. Foto: Jakob Brandt

De høje lønomkostninger i Danmark giver efter hans vurdering et ekstra incitament til at satse på økologi, da dambrugsejeren opnår en bedre kilopris. På den måde får dambrugeren bedre råd til at leve op til samfundets voksende miljøkrav - også selv om at prisen for økologisk foder ligger ca. 50 pct. over priserne på det konventionelle fiskefoder, som typisk koster knap 10 kr. for et kg 3 mm piller.

Lav fælles salgsarbejde

For at opnå de bedste priser opfordrer Jens Grøn de økologiske dambrugere til gå sammen og etablere et fælles salgssamarbejde, som gør dem mere attraktive over for kunderne.

»Vi er nødt til at organisere os, så vi kan hjælpe hinanden. På den måde når vi op på en kritisk masse, som gør det nemmere at levere til de landsdækkende detailkæder,« argumenterer Jens Grøn, som allerede har afsat hele sin produktion af sættefisk i indeværende år, og snart skal han hente en ny portion æg.

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer