Annonce

Annonce

I løbet af de seneste ti år er det økologiske areal i Sverige vokset med ca. 50 pct. Foto: Colourbox

Det økologiske areal vokser i Sverige

Det er ikke kun i Danmark, at de økologiske landmænd vinder nyt terræn. Også på den anden side af Øresund vokser de økologiske arealer.

‘Sidste år blev 609.104 ha landbrugsjord i Sverige dyrket økologisk. Det svarer til 20,2 pct. I 2009 rådede de svenske økologer kun over et areal på 385.064 ha. Dermed er det samlede øko-areal vokset med 58,2 pct. på ti år,’ skriver det svenske netmedie Ekoweb.

“Dette er en positiv udvikling, fordi forbrugere i meget høj grad efterspørger fødevarer, der er produceret med god dyrevelfærd, begrænset klimapåvirkning uden kemiske pesticider, og som bidrager til øget biodiversitet,” siger Jonas Carlberg fra det svenske certificeringsorgan, KRAV.

Den svenske regering har et mål om, at 30 pct. af landbrugsjorden skal være økologisk i 2030, og hvis de svenske økologer kan fastholde den procentvise fremgang i de kommende år, er det ikke urealistisk at nå i mål.

Vi har taget et skridt i den rigtige retning

“Andre lande positionerer sig lige nu stærkt, når det gælder omlægning til økologisk produktion. Det gælder bl.a. Frankrig og Danmark. Sverige har taget et skridt i den rigtige retning, men en hurtigere omlægning vil øge væksten i det svenske landbrug og øge både eksport og hjemmemarkedssalg,” siger Jonas Carlberg til Ekoweb.

I 2018 var Jämtland det amt i Sverige, der havde den højeste økologiandel, idet 39,7 pct. af landbrugsjorden blev dyrket økologisk.

Totalt var 70 pct. af Sveriges økologiske landbrugsjord i 2018 KRAV-certificeret, hvilket betyder, at landmanden på en række punkter skal leve op til strengere krav end EU’s regler for økologisk landbrug, bl.a. i forhold til dyrevelfærd og socialt ansvar m.m.

Flere artikler fra samme sektion

Økologer brygger på nyt naturværktøj med hjælp fra satellitter

Landmændene skal have hjælp til at finde de løsninger, der er bedst for naturen på marken, lyder det fra Økologisk Landsforening i forbindelse med et igangværende projekt.

19-11-2019 3 minutter Økologikongres 2019Natur

Nyt studie viser, hvor vigtigt det er for klimaet, at landmænd planter træer

Skovlandbrug øger ikke kun biodiversiteten og jordens sundhed: Det kan også bidrage til, at landbruget bliver en decideret gevinst for klimaet.

19-11-2019 4 minutter SkovlandbrugKlimaForskning

Kødproducenter efterlyser forskning i positive klimaeffekter

Kødudvalget i Økologisk Landsforening har på sit seneste møde drøftet, hvordan udvalget bedst kan skabe synlighed omkring de positive klimaeffekter, som drøvtyggere efter udvalgets mening rummer.

15-11-2019 3 minutter KlimaHolistisk afgræsning