Annonce

Annonce

Det er vigtigt at sikre sig, at der er græs nok på marken til kvierne. Foto: Irene Brandt-Møller

Dødbidte græsmarker er dyrt på flere fronter

FAGLIGT TALT: Græsset vokser ikke meget fra nu af og resten af sæsonen. Energiindholdet stiger godt nok lidt igen her i efteråret, men væksten er jo som bekendt langt lavere, end i foråret. Husk derfor at få jeres marker til kvierne kigget efter.

Af Ekstern skribent
11. september 2020, 21:16
Læsetid: 2 minutter

Af Birgitte Kjemstrup Høyer, ØkologiRådgivning Danmark

Husk at få jeres marker til kvierne kigget efter. Det er vigtigt af flere grunde: Markens holdbarhed og udbytte, samt kviernes sundhed og deres tilvækst. En dødbidt mark giver udfordringer på alle fire punkter.

Hvis kvierne har gået på marken siden Sankt Hans, er det nu det er tid at skifte mark igen, for at bryde parasitternes livscyklus.

Er det ikke en mulighed, skal man være yderst opmærksom på markens kvalitet.

Begynder der at være mangel på græs mellem vraggræs-tuerne, vil kvierne græsse tættere på klatter og jord, og komme i større kontakt med diverse parasitter, og de har dermed større risiko for at blive alvorligt syge.

Markens udbytte næste år bliver sat langt tilbage, hvis den er gnavet ned til sokkeholderne ved indbinding. Alt efter vinterens forløb, snakker vi et sted mellem 700 og 1.000 FEN, der er tabt i det efterfølgende vækstår.

Samtidig skal kvierne arbejde for føden og vokser derfor ikke som forventet. Du kan derfor risikere at måtte udskyde insemineringen en måned eller to.

Ydermere vil en kvie med lavt energioptag have endnu sværere ved at kæmpe mod en infektion/parasit, da manglende energi påvirker immunforsvaret.

Markens udbytte næste år bliver sat langt tilbage, hvis den er gnavet ned til sokkeholderne ved indbinding. Alt efter vinterens forløb, snakker vi et sted mellem 700 og 1.000 FEN, der er tabt i det efterfølgende vækstår.

Samtidig kan man risikere at få markens bunddække ødelagt og skabe huller til ukrudt såsom enårig rapgræs, der jo ingen produktion af foderenheder har.  Sker det, skal man planlægge efter, at marken skal stå til 1. slæt, så slætgræsset kan lukke af for sollyset, men det er ikke optimalt.

Så få kigget til kviernes mark nu og vær proaktiv. Så er der bedre grundlag for fremtidens resultat hele vejen rundt!

Flere artikler fra samme sektion

Mikroplast kan hæmme livet i jorden

Et nyt studie viser, at forurening med mikroplast i jorden kan reducere mængden af orme og leddyr.

15-09-2020 2 minutter Miljø,   Forskning

Mange slags afgrøder giver mere liv i marken

En mosaik af forskellige afgrøder gavner insektlivet i marken og styrker dermed både bestøvning og nyttedyrenes bekæmpelse af skadedyr, konkluderer forskere.

14-09-2020 3 minutter Biodiversitet,   Natur,   Forskning,   Økologisk Landsforening

Blomster bekæmper skadedyr

Blomsterstriber øger den biologiske bekæmpelse af skadedyr i marken med 16 pct. og giver bedre bestøvning af afgrøderne, konkluderer nyt studie.

14-09-2020 3 minutter Natur,   Forskning,   Økologisk Landsforening