Annonce

Annonce

Annonce

Den økologiske svineproducent Bertel Hestbjerg landede et godt resultat i 2020, hvor der var bedre balance mellem udbud og efterspørgsel på det hjemlige marked efter et par udfordrende år for de økologiske svineproducenter.

Et godt år for Danmarks største producent af økologiske svin

Faldende foderpriser og en forbedrede afregningspriser var medvirkede årsager til, at Hestbjerg Økologi ApS kom ud af 2020 med et plus på 12,8 mio. kr.

Bertel Hestbjerg, som i 2016 lancerede Poppelgrisen sammen med Coop, kan se tilbage på et supergodt 2020. Årsregnskabet bag landets største produktion af økologiske grise viser, at bruttoomsætningen blev fordoblet, og der landede 12,8 mio. kr. på bundlinjen efter skat. Det er 12,4 mio. kr. bedre end året før.

"Udviklingen i aktiviteter har været som forventet med samme produktionsniveau som tidligere år. Afregningspriserne har været stigende og foderpriserne faldende, hvilket har medført en fornuftig udvikling i årets resultat", hedder det i regnskabet bag de syv vestjyske svineejendomme, hvor Hestbjerg Økologi ApS beskæftiger 28 heltidsansatte medarbejdere.

Bruttofortjenesten steg fra 16,5 mio. kr. i 2019 til 32,1 mio. kr. i 2020. Det svarer til næsten en fordobling, mens egenkapitalen er vokset til 70 mio. kr.

"Det er dejligt, at vi kom op af hullet fra 2018 og 2019 og havde et år, hvor der var bedre balance mellem udbud og efterspørgsel efter en periode, hvor der desværre blev luget lidt ud i antallet af økologiske svineproducenter," siger Bertel Hestbjerg, som i den forbindelse noterer, at det samlede antal af økologiske slagtesvin i Danmark lå på nogenlunde samme niveau som året før.

Satser på øget dyrevelfærd og bæredygtighed

Bertel Hestbjerg er især kendt som manden bag Poppelgrisen, hvor der er bygget ekstra velfærdsmæssige forbedringer på reglerne for økologisk svineproduktion, som selskabet beskriver således:

"Vi bestræber os på at skabe det bedste griseliv, hvor grisen kan gøre det, der er naturligt for en gris. Vores særlige indsats med 10 ugers fravænning, bælter med skov på faremarkerne, grovfoder med iblandet frasorterede økologiske rodfrugter og wellnessafdeling med kompost/lyngflis til slagtegrisene samt rolig og ordentlig omgang med dyrene er med til at sikre god dyrevelfærd."

Med FN's 17 Verdensmål som vigtige pejlemærker arbejder Hestbjerg Økologi desuden målrettet på at nedbringe miljø- og klimapåvirkning, og for at få sat tal på graden af bæredygtighed indgik selskabet i foråret 2020 et samarbejde med Århus Universitet/Seges og Økologisk Landsforening.

Alle søer blev udskiftet

2020 blev også året, hvor samtlige søer hos Hestbjerg Økologi blev udskiftet med nye grise fra Topigs Norsvin, og ifølge årsrapporten ligner det en god investering:

"De første resultater er meget lovende. Omgængelige søer, der føder det antal pattegrise, de selv har mulighed for at passe, stærke og robuste pattegrise, god trivsel og lav dødelighed", skriver Bertel Hestbjerg i ledelsesberetningen.

Heraf fremgår det også, at Hestbjerg Økologi sidste år introducerede det nye brand 'Bertels Gris', som er målrettet foodservice-sektoren, og at Hestbjerg Økologi fastholder sit fokus på, at produkterne adskiller sig positivt på en række parametre som klimaaftryk, generel bæredygtighed og udvikling af nye produkter.

Flere artikler fra samme sektion

Crowdfunding blev ingen genvej til øget vækst for selskab bag økologiske måltidskasser

Simple Feast dropper crowdfunding som middel til at sikre yderligere kapital til selskabets ambitiøse vækstplaner.

16-07-2021 2 minutter finansiering

Tyrekalve skal have en økologisk fremtid

Forskere ved Aarhus Universitet vil udvikle to koncepter for kalve- og ungdyrkød fra den økologiske mælkeproduktion. Koncepterne er baseret på græs, og det hele begynder med kalve, der får masser af mælk hos ammetanter.

16-07-2021 4 minutter

Designergødninger testes i marken

Nye teknologier gør det muligt at raffinere kløvergræs og designe økologiske gødninger med forskelligt indhold af næringsstoffer, bl.a. svovlsur ammoniak. Det kan være en vej til et mere klimavenligt økologisk landbrug.

16-07-2021 3 minutter Næringsstoffer,   Planteavl,   Forskning