Annonce

Annonce

Annonce

Hans Lund vurderer marken

Kvægrådgiver Hans Lund, ØRD, er grill- og græsmester, når Team Eliteafgræsning mødes på Ellinglund og gør status på græsningssæsonen. Foto: Karen Munk Nielsen

Få de gode tip om afgræsning

Tidlig morgengræsning er en af måderne at få mere græs i køerne på. Mest og bedst afgræsning er temaet for ØkologiRådgivning Danmarks Grill ’n Grass 3. juli på Ellinglund.

Køerne på Ellinglund er tidligt oppe. Klokken 03.30 begynder dagen på græsmarken, hvor de æder løs, mens græsset stadig er dugfriskt og lækkert. Midt på dagen, når det er varmest, er de på stald, men også her får de frisk græs – hentet og serveret på foderbordet.

“Det betyder, at køerne i gennemsnit æder 15 kg græstørstof hver dag. Det er flot i så stor en besætning,” lyder det fra kvægrådgiver Hans Lund, ØkologiRådgivning Danmark.

Han er grill- og græsmester, når ØRD 3. juli inviterer til Grill ’n Grass – en hyggelig aften for økologiske mælkeproducenter, der vil have maksimalt ud af græsmarkerne. Sammen med sine rådgiverkolleger fyrer han op under en snak om kvalitet og økonomi i afgræsningen.

Det foregår hos Anne og Gert Lassen, Ellinglund ved Silkeborg, der har 300 malkekøer. Ud over at grille gode økologiske pølser, beretter Gert Lassen, om hvordan han får så meget græs i køerne hver dag, DLF fortæller om græsarter og -sorter, og ØRDs kvægrådgivere vender blikket fremad mod den resterende del af afgræsningssæsonen.

Grill ’n Grass er gratis for økologiske mælkeproducenter, der deltager i ØRDs Eliteafgræsnings-forløb, men arrangementet er åbent mod betaling for alle mælkeproducenter, der vil inspireres og kigge de bedste over skulderen.

Interesserede kan se mere om arrangementet på www.oerd.dk. Sidste frist for at tilmelde sig er fredag 28. juni.

Flere artikler fra samme sektion

Omfattende studie viser, hvor hårdt klimaændringer har ramt udbytterne

De seneste års usædvanlige vejr har betydet en reduktion i flere vigtige afgrøder verden over. Antallet af mennesker, der sulter, er stigende efter flere års fald.

17-07-2019 4 minutter KlimaForskning

Blandingsafgrøder giver højere udbytter

Et igangværende projekt skal optimere afgrødeblandinger for at forbedre udbyttestabiliteten, reducere skadedyrs- og sygdomsangreb samt øge robustheden i landbrugssystemer.

16-07-2019 9 minutter Planteavl

Der er brug for nye vårbygsorter

Jagten på sunde kornsorter, der både kan levere gode udbytter og dække af for ukrudtet, stopper aldrig.

16-07-2019 3 minutter Planteavl