Annonce

Annonce

Niels Bastian Kristensen med tilhørere

Niels Bastian Kristensen (nr. 2 fra venstre) fortalte om fordelene ved fasefodring på åbent hus-arrangementet om fodring af den gamle goldko. Irene Brandt-Møller

Fejlfodring af goldkøer koster mange penge

Et sted mellem 50 og 75 pct. af alle for tidlige slagtninger og dødsfald i malkebesætningerne skyldes fejl-fodring af goldkøerne.

»Hvis man fodrer sine goldkøer rigtigt, kan man være rimeligt sikker på, at man ikke får problemer blandt goldkøerne - med trillingefødslerne som eneste undtagelse,« sagde chefkonsulent ved Seges Niels Bastian Kristensen ved åbent hus-arrangementet om fodring af den ældre goldko, som foregik hos Mikkel Juhl ved Rønde.

Økologisk Landsforening og ØkologiRådgivning Danmark var vært ved arrangementet, som tiltrak interesserede landmænd langvejs fra.

Niels Bastian Kristensen slog fast, at et sted mellem 50 og 75 pct. af alle for tidlige slagtninger og dødsfald i malkebesætningerne skyldes fejlfodring af goldkøerne.

»Vælger man at fodre sine goldkøer med udgangspunkt i, at man ikke vil have bøvl, arbejder man anderledes, end hvis man alene arbejder ud fra en målsætning om, at man vil have max ydelse,« sagde Niels Bastian Kristensen.

Vælg fasefodring

Niels Bastian Kristensen redegjorde for forskellige strategier for fodring af goldkøer. Dels en middelvej, som er svær at finde, dels den konservative goldkofodring med lav foderration og endelig en fodring, hvor der er entydig fokus på ydelse.

»Fodrer vi dem for hårdt de sidste 14 dage, stopper de med at æde med sygdomme og besværlige gen-løbninger til følge,« forklarede Niels Bastian Kristensen. Han fortsatte:

»Fasefodring i goldperioden er en langt bedre løsning, og der er ingen tvivl om, at det virker. Resultatet er fravær af stofskifteproblemer omkring kælvningen,« sagde Niels Bastian Kristensen.

Hans begejstring for fasefodring har rod i et utal af forskningsprojekter, som er blevet gennemført med henblik på at finde ud af, hvad der virker.

»Fasefodring gør det muligt at tilgodese kravet til lav foderstyrke i starten af goldperioden og ønsket om høj foderstyrke sent i goldperioden,« forklarede Niels Bastian Kristensen.

Forskning har dokumenteret, at køerne er mest følsomme over for høj foderstyrke i begyndelsen af goldperioden.

»Fordelen ved fasefodring er blandt andet, at den sikrer et lavt in sulinniveau. Det forebygger, at koen bliver ved med at lægge fedt på lager, hvilket igen giver færre negative balancer, fordi de ikke drukner i deres eget fedt,« sagde Niels Bastian Kristensen. Han fortsatte:

»Kælver køerne for tidligt, er det ikke en katastrofe, fordi vi i starten har fodret efter Far-OFF-princippet, hvilket er det samme som at fodre konservativt og restriktivt.«

Flere artikler fra samme sektion

Afklaring nærmer sig efter usikkerhed om aflivning af dyr på marken

KOMMENTAR: Der er udsigt til, at praksis med at aflive dyr på marken, inden de transporteres til slagteri, kan fortsætte.

15-10-2019 3 minutter ØkologireglerPolitik

Kløvergræsmarken til vinter

En stor del af dine græsmarker skal også være i topform som græsmarker næste år, derfor er det vigtigt, at de bliver trimmet her i efteråret.

11-10-2019 3 minutter Fagligt talt

Avlsmål for en økologisk malkeko er ikke lige om hjørnet

Der er brug for mere viden om de økonomiske værdier på de enkelte fedtsyrer, mener avlsforening, som endnu ikke er klar til at lade avlsmål for fedtsyresammensætningen vægte højere end for eksempel ydelsen.

10-10-2019 5 minutter Kvæg