Annonce

Annonce

Forskere arbejder på at finde en metode til, at landmanden med sin smartphone kan overvåge afgrødernes kvælstofbehov.

Forskere arbejder på, at mobilen kan vise planters næringsbehov

Forskere har i et langvarigt forsøg testet muligheden for, at mobiltelefonen kan vise landmanden, hvilke afgrøder der mangler kvælstof.

Mobiltelefonen kan blive et vigtigt redskab for landmanden i fremtiden. Et hold forskere med deltagelse fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet har nemlig undersøgt mulighederne for at bruge droner eller smartphones til at vurdere afgrøders behov for kvælstofgødning.

"Som det ser ud lige nu, så er det på verdensplan kun ca. en tredjedel af det tilførte kvælstof, der bliver fjernet ved høst af kornafgrøder. Og det er et stort problem i forhold til udvaskning af kælstof til det omkringliggende vandmiljø," siger ph.d.-studerende Vita Antoniuk fra Institut for Agroøkologisk ved Aarhus Universitet til universitetets hjemmeside.

I et langvarigt forsøg med vinterhvede i Kina har forskerne undersøgt forskellige metoder for at finde den mest pålidelige og effektive måde til at vurdere kvælstofmangel hos afgrøder. Der blev taget billeder med en drone og smartphone, og kvælstofindholdet blev målt med klorofyl-måler. Eftersom man kan se på planternes farve, om de mangler kvælstof eller ej, blev billederne af afgrøderne sammenlignet med såkaldte vegetationsindeks for at vurdere forskellen.

Metoden fungerer dog ikke optimalt, hvis afgrøderne mangler andre vigtige næringsstoffer.

Håber på app

Forsøget foregik på relativt små marker, hvilket gør det lettere at bruge en smartphone til at vurdere behovet for yderligere kvælstoftilførsel. Forskerne er dog usikre på, om telefonen er egnet til brug på store marker, fordi der kan være så store forskelle i kvælstofindholdet fra det ene hjørne til det andet, at det ikke kan ses på et enkelt billede. 

"I det tilfælde vil man kunne bruge droner eller satellit. Det er bare heller ikke helt sikre løsninger, da for eksempel skyer kan hindre satellitten i at fotografere og opløsningen kan ganske enkelt være for lav til at kunne bruges. Droner kan bruges næsten ligeså effektivt som smartphones med den forskel, at der i hver pixel på dronebilleder kan være et miks af afgrøder, jord og måske også ukrudt, som kommer til at forstyrre målingen en smule, og det kan man undgå med smartphones," fortæller Vita Antoniuk. 

Selvom man ikke kan føre resultatet direkte over på andre marker, afgrøder eller klimaforhold, mener forskerne, at der er håb for teknologien alligevel. 

Vita Antoniuk håber, at der på længere sigt kan blive udviklet en app, som landmænd kan bruge til at vurdere indholdet af kvælstof i deres afgrøder:

"Men der er stadig et stykke vej, til det bliver muligt.” konstaterer hun.

Flere artikler fra samme sektion

Fire landbrug har fået et hav af nye træer denne vinter

KRONIK: Hvordan skal skovlandbrug strikkes sammen for at give de optimale og ønskede effekter, og hvad er markedspotentialet for produkterne? Det undersøger projektet 'Robust' i disse år.

24-01-2022 3 minutter Kronik,   Skovlandbrug

Thises næstformand stiller op som ØL-formand

GENERALFORSAMLING 2022: Et tredje medlem af Økologisk Landsforening har nu meldt sig som formandskandidat forud for foreningens generalforsamling.

24-01-2022 3 minutter Generalforsamling 2022

Nu skal der flere økologiske ingredienser i danske brød

Danske bagerier har gennem flere år klaget over mulighederne for at anprise brugen af økologiske ingredienser i brød. Nu forsøger Økologisk Landsforening sammen med dagligvarehandlen og bagerbranchen at lægge pres på myndighederne for at få lempet reglerne.

24-01-2022 7 minutter Bageri,   Mærkning