Annonce

Annonce

Annonce

Aktivitet på Naturmøde

Økologisk Landsforening har igen i år en stand på Naturmødet, som løber af stablen d. 23.-25. maj i Hirtshals. Arkivfoto: Julie Rohde

Fra snak til handling via ny og kendt viden

KRONIK: Naturmødet er det oplagte sted at formidle økologiens naturhensyn og vise Økologisk Landsforenings naturprojekter frem for offentligheden.

Årets tema for Naturmødet er ’Fra snak til handling’. Det rammer meget præcist den funktion, Økologisk Landsforening gerne vil udfylde i det daglige arbejde for økologien. 

I vores projektarbejde søger vi konstant at operationalisere ny og kendt viden, så den kan sættes i værk på alle danske økologiske bedrifter, der år for år fylder mere og mere på landkortet.

På Naturmødet vil vi formidle det overordnede budskab om økologiens naturhensyn og derudover præsenterer vi specifikt vores tre igangværende naturrelaterede projekter: ‘Markernes naturpotentiale’, ‘Mad til bierne’ og ‘Dyrevelfærd i naturafgræsningen’, der er støttet af henholdsvis Promilleafgiftsfonden, Fonden for Økologisk Jordbrug og Kvægafgiftsfonden. 

Omdrejningspunktet for vores deltagelse på Naturmødet er Økologisk Landsforenings store telt, der står i The Village plads 38. 

Vi håber på, at rigtig mange kommer forbi og besøger os i teltet. Vi appellerer til de yngste med forskellige børneaktiviteter og til alle deltagere på Naturmødet med en spændende quiz med dejlige økologiske præmier på højkant og frø til bierne, som hver enkelt kan få med hjem og så i haven. Frøene ledsages af en opfordring til at købe økologisk og støtte bestøverne ad denne vej også.

Vi er også klar til, at forhåbentlig mange naturspecialister kommer forbi og diskuterer og bidrager til at gøre os skarpere på, hvad økologernes naturindsatser bør være. Vi inviterer økologiske landmænd til at være del af vores standpersonale, som, samtidig med at de hygger sig, også aktivt bidrager til at udbrede budskabet om naturen i økologien. Vi håber selvfølgelig også, at mange andre økologiske landmænd i løbet af Naturmødet kigger forbi vores stand

Vi laver i løbet af naturmødet en daglig uformel diskussionsevent. Torsdag er emnet bier og landbrug under overskiften ‘Mad og bolig til bierne’, fredag er det kvalitet af marknatur under overskiften ‘Landbrugsnatur – biodiversitet eller leverpostej’, og lørdag er det ‘NaturdØkomentation’ om dokumentation af natureffekt. 

Vi har inviteret relevante gæster til at  perspektivere problematikkerne og kickstarte diskussionen, der er åben for alle, der møder op i vores telt.

I kalenderoversigten her, kan du se alle de aktiviteter, Økologisk Landsforening deltager i.

Vi glæder os til Naturmødet 2019. Håber, vi ses deroppe.

Bent Rasmussen er økologikonsulent i Økologisk Landsforening

Flere artikler fra samme sektion

Omfattende studie viser, hvor hårdt klimaændringer har ramt udbytterne

De seneste års usædvanlige vejr har betydet en reduktion i flere vigtige afgrøder verden over. Antallet af mennesker, der sulter, er stigende efter flere års fald.

17-07-2019 4 minutter KlimaForskning

Blandingsafgrøder giver højere udbytter

Et igangværende projekt skal optimere afgrødeblandinger for at forbedre udbyttestabiliteten, reducere skadedyrs- og sygdomsangreb samt øge robustheden i landbrugssystemer.

16-07-2019 9 minutter Planteavl

Der er brug for nye vårbygsorter

Jagten på sunde kornsorter, der både kan levere gode udbytter og dække af for ukrudtet, stopper aldrig.

16-07-2019 3 minutter Planteavl