En maskine er ved at høste majs

Gyllen placeres i en ’pølse’ 12 cm nede i jorden, og majsen sås i ca. 6 cm’s dybde lige ovenover, så de spæde planter får maksimal gavn af næringsstofferne. Foto: Joachim Kjeldsen

GPS-placeret gylle hjælper majsen i gang

VIDEO: Maskinstationer, der kan placere gylle med GPS, hjælper f.eks. økologisk majs med at gro og vinde over ukrudtet. En ny video fra Økologisk Landsforening tager emnet op.

Majs er en af de økologiske afgrøder, der om foråret ofte har svært ved at konkurrere med ukrudtet. Ud over at være flittig med radrenseren, kan man forsøge at styrke majsens egen konkurrenceevne ved at sørge for, at majsen får mest mulig gavn af gødningen og ukrudtet mindst mulig. 

Det er filosofien bag GPS-placeret gylle, hvor en streng gylle lægges i 12 cm’s dybde samme sted, som såmaskinen senere placerer majskernerne i 6-8 cm’s dybde. Dermed får majsplanternes rødder hurtigt adgang til næringsstofferne, mens ukrudtsplanterne skal lede længere efter dem.

"Metoden har størst effekt, hvor forfrugten er korn. Der er slet ikke tvivl om, at den har effekt der," siger Lisbeth Knudsen, planterådgiver i ØkologiRågivning Danmark.

I en ny video – GPS-placeret gylle til majs - fra Økologisk Landsforening, fortæller Lisbeth Knudse om metoden, og vi ser majsplanter med og uden gylleplacering fra en afprøvning i praksis. 

Videoerne er produceret i projektet Demonstration af nye økologiske løsninger II. Projektet er støttet af Promilleafgiftsfonden for Landbrug, Den Europæiske Fond for Udvikling af Landdistrikterne og Miljø- og Fødevareministeriet.

Karen Munk Nielsen er kommunikationskonsulent i Økologisk Landsforening.

Flere artikler fra samme sektion

Vejen til mere miljø- og klimavenlige øko-grise

Den økologiske svineproduktion tilstræber at imødese grisenes behov, samtidig med at det arbejder på at reducere miljø- og klimabelastningen.

21-01-2019 4 minutter SvineproduktionForskning

Nyt katalog giver gartnere overblik

En ny hjemmeside viser gartnere, hvilke midler der må bruges i det økologiske jordbrug.

21-01-2019 1 minutter Frugt bær & grønt

Læg plan for forårsarbejdet nu

FAGLIGT TALT: Udnyt vintermånederne til at forberede dig på handlingerne i marken - både på ukrudtsstrategi og maskinkombination.

21-01-2019 2 minutter Fagligt talt