Annonce

Annonce

En god grovfoderaftale indeholder alt det, der kan komme tvister om, og ikke mindst hvornår betalingen skal ske. Foto: Irene Brandt-Møller

Handel med grovfoder mellem økologer

KRONIK: Det kan være en god idé at handle grovfoder med naboen, men man bør have en klar aftale som forudsætning. ØkologiRådgivning Danmark har igen i år udarbejdet et vejledende prisforslag som hjælp.

Af Ekstern skribent
09. juli 2020, 10:31
Læsetid: 3 minutter

Af: Lisbeth Kobborg Knudsen, ØkologiRådgivning Danmark


Hvert år udarbejderØkologiRådgivning Danmark forslag til priser på økologisk grovfoder, som køber enten høster på roden eller køber i stak hos sælger. Der er prisforslag for slætgræs, grønært, helsæd og majs. Ribbehøstet korn følger prisen for byghelsæd, og grønært følger prisen for kløvergræs. Prisen reguleres i forhold til tørstofprocent og Kg ts/FEN. For græsensilage anbefales også at korrigere for proteinindhold.

Ved grovfoder købt på rod er det sælger, der afholder alle udgifter frem til høst. Sælger og køber deles om udgiften til analyse af afgrøden. Vi anbefaler, at analysen udtaget af en kvægrådgiver.

Ved grovfoder handlet fra stak, er det sælger, der afholder alle udgifter indtil afgrøden ligger i stak eller silo inklusiv analysen. Køber afhenter for egen regning, og er der ensilage, der skal kasseres afregnes det ikke.

Lisbeth Kobborg Knudsen
Lisbeth Kobborg Knudsen

Kløvergræs høstet på roden med 35 pct. tørstof og 1,15 kg ts/FEN og 13 pct. protein.

Prisforslag: 0,97 kr./FEN forudsat et indhold på 15 pct. protein. Forslag til korrektion er 4 øre pr. procentpoint protein, så i dette tilfælde ender prisforslaget på 0,91 kr./FEN

Priserne følger i nogen udstrækning kornprisen, men således at den ikke går helt med i udsvingene i top og bund. Den endelige pris skal fastsættes på en måde, så der er fordel for både køber og sælger ved aftalen. For begge parter kan fordele som et bedre sædskifte og bedre udnyttelse af husdyrgødningen være aktuel.

Når der købes grovfoder på roden, skal der tages hensyn til:
•    Størrelsen af markerne
•    Samlet størrelse af arealet
•    Afstanden afgrøderne skal fragtes
•    Generelle prisforhold i området

Handel indbyrdes mellem kollegaer kræver, at man ikke går i for små sko. Men hav en klar aftale omkring opgørelse af udbytte eller opmåling samt analyse inden I handler, samt om hvem der skal forestå hvad. Husk, at en god grovfoderaftale indeholder alt det, der kan komme tvister om, og ikke mindst hvornår betalingen skal ske.

Forslagene gældende for 2020 kan rekvireres ved henvendelse til en af rådgiverne i ØkologiRådgivning Danmark.

Flere artikler fra samme sektion

Landbrugsorganisationer ser vidt forskelligt på regeringens klimaudspil

Regeringens skattereform mangler grøn vilje, mener Økologisk Landsforening. Omvendt er Landbrug & Fødevarer lettet over, at regeringen ikke indfører en bred CO2-afgift.

23-11-2020 6 minutter Klima,   Politik

Stude fra Vadehavet ender som bøffer i Noma-burgere

Spis Min Gris skal levere alt oksekødet til Nomas genfødte burgerkoncept, som 3. december åbner i de lokaler, der tidligere rummede Restaurant 108 i Strandgade på Christianshavn.

23-11-2020 7 minutter Foodservice,   Det Økologiske Spisemærke

Bovbjerg Økologi er kåret som Årets Frontløber 2020

Med kåringen af Poul Bovbjerg som Årets Frontløber ønsker Dyrenes Beskyttelse at fremhæver Henrik Bovbjergs unikke arbejde med at fremavle grise, der er bedre egnet til økologisk produktion.

23-11-2020 2 minutter Dyrevelfærd