Annonce

Annonce

Kløvergræs

En god grovfoderaftale indeholder alt det, der kan komme tvister om, og ikke mindst hvornår betalingen skal ske. Foto: Irene Brandt-Møller

Handel med grovfoder mellem økologer

KRONIK: Det kan være en god idé at handle grovfoder med naboen, men man bør have en klar aftale som forudsætning. ØkologiRådgivning Danmark har igen i år udarbejdet et vejledende prisforslag som hjælp.

Af Ekstern skribent
09. juli 2020, 10:31
Læsetid: 2 minutter

Af: Lisbeth Kobborg Knudsen, ØkologiRådgivning Danmark


Hvert år udarbejder ØkologiRådgivning Danmark forslag til priser på økologisk grovfoder, som køber enten høster på roden eller køber i stak hos sælger. Der er prisforslag for slætgræs, grønært, helsæd og majs. Ribbehøstet korn følger prisen for byghelsæd, og grønært følger prisen for kløvergræs. Prisen reguleres i forhold til tørstofprocent og Kg ts/FEN. For græsensilage anbefales også at korrigere for proteinindhold.

Ved grovfoder købt på rod er det sælger, der afholder alle udgifter frem til høst. Sælger og køber deles om udgiften til analyse af afgrøden. Vi anbefaler, at analysen udtaget af en kvægrådgiver.

Ved grovfoder handlet fra stak, er det sælger, der afholder alle udgifter indtil afgrøden ligger i stak eller silo inklusiv analysen. Køber afhenter for egen regning, og er der ensilage, der skal kasseres afregnes det ikke.

Lisbeth Kobborg Knudsen
Lisbeth Kobborg Knudsen

Kløvergræs høstet på roden med 35 pct. tørstof og 1,15 kg ts/FEN og 13 pct. protein.

Prisforslag: 0,97 kr./FEN forudsat et indhold på 15 pct. protein. Forslag til korrektion er 4 øre pr. procentpoint protein, så i dette tilfælde ender prisforslaget på 0,91 kr./FEN

Priserne følger i nogen udstrækning kornprisen, men således at den ikke går helt med i udsvingene i top og bund. Den endelige pris skal fastsættes på en måde, så der er fordel for både køber og sælger ved aftalen. For begge parter kan fordele som et bedre sædskifte og bedre udnyttelse af husdyrgødningen være aktuel.

Når der købes grovfoder på roden, skal der tages hensyn til:
•    Størrelsen af markerne
•    Samlet størrelse af arealet
•    Afstanden afgrøderne skal fragtes
•    Generelle prisforhold i området

Handel indbyrdes mellem kollegaer kræver, at man ikke går i for små sko. Men hav en klar aftale omkring opgørelse af udbytte eller opmåling samt analyse inden I handler, samt om hvem der skal forestå hvad. Husk, at en god grovfoderaftale indeholder alt det, der kan komme tvister om, og ikke mindst hvornår betalingen skal ske.

Forslagene gældende for 2020 kan rekvireres ved henvendelse til en af rådgiverne i ØkologiRådgivning Danmark.

Flere artikler fra samme sektion

Skårlæg korn nu og få en bekvem høst

FAGLIGT TALT: Hvis der er kraftigt ukrudt, kraftigt udlæg eller efterafgrøder i afgrøden bliver tærskningen væsentligt nemmere, hvis afgrøden er skårlagt først.

04-08-2020 1 minutter Fagligt talt

Stærke efterafgrøder skal sås tidligt

FAGLIGT TALT: De helt kraftige og stærke efterafgrøder får man kun hvis man får dem sået tidligt.

04-08-2020 2 minutter Fagligt talt,   ØRD

Du kan være med til at omlægge en bid af Solskinsøen

Hen over sommeren har Bornholms Økojord A/S solgt aktier for 373.360 kr., så der er stadig et stykke vej til målet, men folkene bag det nye initiativ er optimistiske.

04-08-2020 4 minutter Omlægning