Annonce

Annonce

Annonce

Nærbillede af en bi i en hestebønneafgrøde

Røveri eller bestøvning? Jordhumlen besøger gerne hestebønnernes blomster, men ofte gnaver den blot hul i kronbladene og snupper nektar. Foto: Julie Rohde

Hestebønner kvitterer for biernes bestøvning

Insektbestøvning i hestebønner kan give større udbytte, men der er forskel på sorternes respons.

Hestebønner er selvbestøvere, men giver ofte merudbytte med insektbestøvning.

Omgivelser, der fremmer gode leveforhold for bestøvere, er derfor godt for udbyttet. Men sammenhængen mellem afgrøde, landskabet omkring og antallet af bestøvere, biller og andre insekter er kompleks.

En tysk undersøgelse viser, at ikke kun afgrøden selv, men også afgrødesammensætningen i et område, der har betydning for forekomsten af humlebier og andre vilde bestøvere. Den vigtigste faktor for god bestøvning fra vildbier og humler er et rigt og varieret landskab med mange naturnære arealer.

Bedre forhold

Tiltag, der forbedrer forholdene for bestøvere i agerlandet:

  • Mere diverst afgrødevalg, flere pollen- og nektarkilder forår og sommer
  • Mere diverst landskab, bedre mosaik af blomsterrige habitater i landbrugslandet
  • Bedre kvalitet af levende hegn, skel, småbiotoper og skove – pollen, nektar samt redepladser for bier
  • Mindre effektiv bekæmpelse af ukrudt

Ifølge forskerne bag undersøgelsen var de fleste bibesøg i hestebønnernes blomster nektarrøveri, dvs., at bierne bider hul i kronbladene for at snuppe nektaren uden at komme i berøring med pollen. Den bevægelse, bierne skaber i blomsterne under røveriet, kan dog måske føre til øget selvbestøvning og derved alligevel have en effekt, vurderer forskerne.

Sorten spiller en rolle

Forskerne forventede en positiv sammenhæng mellem forekomsten af humler og udbytte i hestebønner, men selv om der i et område var gode forhold for bestøvere og mange bier i marken, er det ikke en garanti for merudbytte.

Sorten spiller også en rolle: I Fuego var der en sammenhæng mellem antal bier og udbyttet. Det var der til gengæld ikke i sorten Tiffany.

I de marker, der lå i et naturrigt landskab, var der i øvrigt færre skader i frøene ved høst. Det skyldes formentlig, at naturarealerne ikke kun gavner bestøvere men også en hær af andre nyttedyr.

Merudbytte

Her giver insektbestøvning merudbytte

Kløver er krydsbestøver og helt afhængig af hjælp fra insekter - derfor kan der ikke måles et merudbytte ved bestøvning. Raps og hestebønner kan bestøves uden bier, men giver merudbytte med insektbestøvning.

Hestebønne Bestøvningsmåde: Selvbestøver Merudbytte: 5-40 pct. Raps Bestøvningsmåde: Vind og insekter Merudbytte: 5-15 pct. Rødkløver Bestøvningsmåde: Insekter Merudbytte: - Hvidkløver Bestøvningsmåde: Insekter Merudbytte: -

Flere artikler fra samme sektion

Crowdfunding blev ingen genvej til øget vækst for selskab bag økologiske måltidskasser

Simple Feast dropper crowdfunding som middel til at sikre yderligere kapital til selskabets ambitiøse vækstplaner.

16-07-2021 2 minutter finansiering

Tyrekalve skal have en økologisk fremtid

Forskere ved Aarhus Universitet vil udvikle to koncepter for kalve- og ungdyrkød fra den økologiske mælkeproduktion. Koncepterne er baseret på græs, og det hele begynder med kalve, der får masser af mælk hos ammetanter.

16-07-2021 4 minutter

Designergødninger testes i marken

Nye teknologier gør det muligt at raffinere kløvergræs og designe økologiske gødninger med forskelligt indhold af næringsstoffer, bl.a. svovlsur ammoniak. Det kan være en vej til et mere klimavenligt økologisk landbrug.

16-07-2021 3 minutter Næringsstoffer,   Planteavl,   Forskning