Annonce

Annonce

Nærbillede af en bi i en hestebønneafgrøde

Røveri eller bestøvning? Jordhumlen besøger gerne hestebønnernes blomster, men ofte gnaver den blot hul i kronbladene og snupper nektar. Foto: Julie Rohde

Hestebønner kvitterer for biernes bestøvning

Insektbestøvning i hestebønner kan give større udbytte, men der er forskel på sorternes respons.

Hestebønner er selvbestøvere, men giver ofte merudbytte med insektbestøvning.

Omgivelser, der fremmer gode leveforhold for bestøvere, er derfor godt for udbyttet. Men sammenhængen mellem afgrøde, landskabet omkring og antallet af bestøvere, biller og andre insekter er kompleks.

En tysk undersøgelse viser, at ikke kun afgrøden selv, men også afgrødesammensætningen i et område, der har betydning for forekomsten af humlebier og andre vilde bestøvere. Den vigtigste faktor for god bestøvning fra vildbier og humler er et rigt og varieret landskab med mange naturnære arealer.

Bedre forhold

Tiltag, der forbedrer forholdene for bestøvere i agerlandet:

  • Mere diverst afgrødevalg, flere pollen- og nektarkilder forår og sommer
  • Mere diverst landskab, bedre mosaik af blomsterrige habitater i landbrugslandet
  • Bedre kvalitet af levende hegn, skel, småbiotoper og skove – pollen, nektar samt redepladser for bier
  • Mindre effektiv bekæmpelse af ukrudt

Ifølge forskerne bag undersøgelsen var de fleste bibesøg i hestebønnernes blomster nektarrøveri, dvs., at bierne bider hul i kronbladene for at snuppe nektaren uden at komme i berøring med pollen. Den bevægelse, bierne skaber i blomsterne under røveriet, kan dog måske føre til øget selvbestøvning og derved alligevel have en effekt, vurderer forskerne.

Sorten spiller en rolle

Forskerne forventede en positiv sammenhæng mellem forekomsten af humler og udbytte i hestebønner, men selv om der i et område var gode forhold for bestøvere og mange bier i marken, er det ikke en garanti for merudbytte.

Sorten spiller også en rolle: I Fuego var der en sammenhæng mellem antal bier og udbyttet. Det var der til gengæld ikke i sorten Tiffany.

I de marker, der lå i et naturrigt landskab, var der i øvrigt færre skader i frøene ved høst. Det skyldes formentlig, at naturarealerne ikke kun gavner bestøvere men også en hær af andre nyttedyr.

Merudbytte

Her giver insektbestøvning merudbytte

Kløver er krydsbestøver og helt afhængig af hjælp fra insekter - derfor kan der ikke måles et merudbytte ved bestøvning. Raps og hestebønner kan bestøves uden bier, men giver merudbytte med insektbestøvning.

Hestebønne Bestøvningsmåde: Selvbestøver Merudbytte: 5-40 pct. Raps Bestøvningsmåde: Vind og insekter Merudbytte: 5-15 pct. Rødkløver Bestøvningsmåde: Insekter Merudbytte: - Hvidkløver Bestøvningsmåde: Insekter Merudbytte: -

Flere artikler fra samme sektion

Flere økologer kan se frem til tilskud til ny teknologi

Der er stor efterspørgsel på tilskud til ny teknologi, og nu afsætter fødevareministeren ekstra penge til Økologisk investeringsstøtte i 2021. Derudover får ansøgerne et halvt år ekstra til at afslutte deres projekt.

02-12-2021 2 minutter Tilskud

Snart bliver engelske landmænd belønnet for at passe på deres jord

Engelske landmænd vil fra 2022 modtage betaling, hvis de aktivt værner om jordens frugtbarhed og sundhed. Flere naturorganisationer er dog skuffede over ordningen.

02-12-2021 4 minutter Udland,   Politik,   Jordfrugtbarhed

Ny kampagne skal gøre det nemt at spise grønnere i januar

I januar 2022 sætter Dansk Vegetarisk Forening for første gang den landsdækkende kampagne Grøn Januar i gang. Grøn Januar har deltagelse af flere store kæder og skal sætte fokus på at spise grønnere ved at synliggøre udbuddet af veganske muligheder i landets butikker samt på spisesteder og i kantiner.

02-12-2021 4 minutter Forbrug,   Detailhandel,   Plantebaserede fødevarer