Annonce

Annonce

Henning Jørgensen

Henning Jørgensen. Foto: Irene Brandt-Møller

Højteknologiske løsninger øger salget af fynske krydderurter

Store investeringer gnaver en mio. kr. af resultatet hos Økologi Haven, som bidrager med over halvdelen af omsætningen i moderselskabet.

En voksende andel af de krydderurter, som bliver solgt i Danmark, er økologiske. Det fynske gartneri Rosberg-Bellinge leverer ugentligt 550.000 krydderurter til foodservice og detailhandlen. Ca. halvdelen af urterne er økologiske, og andelen har det seneste år været svagt stigende.

De økologiske urter bidrager i øjeblikket med ca. 60 pct. af omsætningen, og på sigt forventer det fynske gartneri ifølge FødevareWatch, at hele produktionen bliver omlagt til økologi.

Den udvikling er resultatet af en målrettet satsning på en mere bæredygtig og højteknologisk produktion, og ifølge FødevareWatch har Gartneriet Rosberg-Bellinge det seneste år udvidet og innoveret den økologiske del af krydderurteforretningen for 20 mio. kr.

Investeringer sætter spor på bundlinjen

De massive investeringer i at effektivisere produktionen sætter tydelige spor i regnskabet hos datterselskabet Økologi Haven ApS, som står for den økologiske produktion i den fynske gartnerikoncern.

Spirerum
Spirerum. Foto: Irene Brandt-Møller

Et kig i regnskabet i det nyligt offentliggjorte regnskab viser, at resultatet det seneste år er skrumpet med en mio. kr. fra 4 mio. kr. i 2017/2018 til knap 3 mio. kr. i det seneste regnskabsår.

Men omsætningen vokser, og det er de økologiske urter, som driver væksten.

“Det er de økologiske krydderurter, der tegner sig for langt den største del af væksten,” sagde driftsleder og medejer Henning Jørgensen, da Økologisk.nu besøgte Økologihaven tidligere på året.

Læs også: Et anlæg så unikt at det ikke må fotograferes

Økologi Haven har bl.a. investeret i et nyt kompostanlæg, så ikke-solgte urter kan komposteres, og i år er der også indrettet et fuldautomatisk spirerum på over 3.000 kvadratmeter, med plads til 150.000 krydderurter.

I moderselskabet Rosborg Krydderurter A/S, hvor salget af de konventionelle krydderurter også indgår, lander årets resultat på 5,5 mio. kr. for 2018/2019 mod 4,9 mio. kr. året før.

Flere artikler fra samme sektion

Økologer brygger på nyt naturværktøj med hjælp fra satellitter

Landmændene skal have hjælp til at finde de løsninger, der er bedst for naturen på marken, lyder det fra Økologisk Landsforening i forbindelse med et igangværende projekt.

19-11-2019 3 minutter Økologikongres 2019Natur

Nyt studie viser, hvor vigtigt det er for klimaet, at landmænd planter træer

Skovlandbrug øger ikke kun biodiversiteten og jordens sundhed: Det kan også bidrage til, at landbruget bliver en decideret gevinst for klimaet.

19-11-2019 4 minutter SkovlandbrugKlimaForskning

Kødproducenter efterlyser forskning i positive klimaeffekter

Kødudvalget i Økologisk Landsforening har på sit seneste møde drøftet, hvordan udvalget bedst kan skabe synlighed omkring de positive klimaeffekter, som drøvtyggere efter udvalgets mening rummer.

15-11-2019 3 minutter KlimaHolistisk afgræsning