Annonce

Annonce

Køer på græs

Giver du din økologiske ko gode vaner og gode forhold, vil hun kvittere med god sundhed og god produktion hver dag. Arkivfoto: Økologisk Landsforening

Hvilke forventninger har du til dine køer?

KRONIK: Forventer du, at de skal producere gode og sunde fødevarer i rigelige mængder, skal du give dem de bedste vilkår. Gør du det, skal køerne nok levere som forventet.

Af Ekstern skribent
07. november 2019, 13:11
Læsetid: 2 minutter

Af Hans Lund, ØkologiRådgivning Danmark


Hvad kan du gøre for at koen indfrier dine forventninger:

 • Sørg for tørt, rent og blødt leje, så hun har det godt, når hun skal være effektiv – nemlig når hun ligger ned og tygger drøv
 • Sørg for masser af frisk luft i stalden
 • Sørg for at foderkvaliteten er helt i top
 • Undgå foder der ikke er i orden og ryd op ved ensilagestakken hver dag
 • Sørg for friskt og rent drikkevand i rigelige mængder
 • Rengør drikkekar ofte og helst hver dag
 • Sørg for faste rutiner hver dag også ved malkning
 • Sørg for ensartet blanding af foder hver gang
 • Sørg for at koen ikke kan sortere i foderet
 • Ibland vand, hvis tørstofprocenten er over 40 i fuldfoderblandingen
 • Sørg for at køerne er rene. Rent strøelse hver dag.
Hans Lund
Hans Lund. Foto: ØkologiRådgivning Danmark

Koen er som bekendt drøvtygger og er derfor meget afhængig af ensartet og velafbalanceret foder. Er der udsving i foder fra dag til dag, påvirker det omsætningen i vommen. Det giver udsving i foderomsætning og produktion, og i sidste ende dårligere foderudnyttelse og dermed øget CO2-udledning. 

Rene køer har langt mindre risiko for at få yverproblemer og dermed høje celletal. Masser af frisk luft er med til at hold koen ren og tør. Jeg har endnu ikke været i stalde med for meget frisk luft, men er ofte i stalde hvor ventilationen er utilstrækkelig. For mange lukker gardinerne, fordi de syntes, det bliver for koldt. Det er ikke for koldt for koen, medmindre der bliver minusgrader i stalden. Det er nok værst for dem, der passer dyrene.

Det samme gælder drikkevandet. Er kvaliteten for dårlig, drikker koen for lidt. Vand er en forudsætning for en god omsætning i vommen. Den dårlige vandkvalitet nedsætter de effektive omsætning, da den kan have negativ indflydelse på vommiljøet.

Giver du din økologiske ko gode vaner og gode forhold, vil hun kvittere med god sundhed og god produktion hver dag. Den sunde og velfungerende ko er også en gevinst for klimaet.

Flere artikler fra samme sektion

Økologer brygger på nyt naturværktøj med hjælp fra satellitter

Landmændene skal have hjælp til at finde de løsninger, der er bedst for naturen på marken, lyder det fra Økologisk Landsforening i forbindelse med et igangværende projekt.

19-11-2019 3 minutter Økologikongres 2019Natur

Nyt studie viser, hvor vigtigt det er for klimaet, at landmænd planter træer

Skovlandbrug øger ikke kun biodiversiteten og jordens sundhed: Det kan også bidrage til, at landbruget bliver en decideret gevinst for klimaet.

19-11-2019 4 minutter SkovlandbrugKlimaForskning

Kødproducenter efterlyser forskning i positive klimaeffekter

Kødudvalget i Økologisk Landsforening har på sit seneste møde drøftet, hvordan udvalget bedst kan skabe synlighed omkring de positive klimaeffekter, som drøvtyggere efter udvalgets mening rummer.

15-11-2019 3 minutter KlimaHolistisk afgræsning