Annonce

Annonce

Mobilt hønsehus

Der er mange muligheder for mobile huse i kataloget. Foto fra katalogets forside.

Nyt katalog inspirerer til ægproduktion med mobile huse

Økologisk Landsforening har udgivet et katalog om mobile huse til æglæggende høner.

Hvis du går og drømmer om at starte ægproduktion i mobile huse, er der god hjælp at hente i det nye katalog ’Mobile huse til æglæggende høner’, som Økologisk Landsforening har udgivet.

Kataloget præsenterer fem forskellige mobile løsninger: Haugaard 600, Hühnermobil 225, Chicken Caravan 450, campingvognene på Topkærgård og Det Mobile Hønsehus. De fire første løsninger præsenteres i artikler, hvor ægproducenter, som benytter den mobile model, fortæller om deres erfaringer med staldsystemet.

Kataloget skal bruges som inspiration. Og de valgte typer af mobile huse bygger på den vidensindsamling, projektets medarbejdere foretog i forbindelse med research af hustyper, der anvendes og forhandles i Danmark. Forfatterne til kataloget understreger, at interviewene er udført i 2018, og at der derfor kan være sket ændringer i produktionen, siden vidensindsamlingen blev udført.

Forsiden af kataloget Mobile huse til æglæggende høner.
Forsiden af kataloget Mobile huse til æglæggende høner.

Huset, som præsenteres, står på Skovgaard ved Them, hvor det danner rammen om 400 æglæggende høner.

Haugaard 600 er det teknisk mest avancerede hus, som præsenteres i kataloget. Ægindsamlingen er semiautomatisk, og i den ene ende af huset er indrettet et ægpakkeri, som hønerne ikke har adgang til. På begge sider er der udgangshuller og veranda i hele husets længde. Huset kan flyttes med en traktor og stabiliseres ved hjælp af hydraulik. Der er LED-belysning i huset og komplet vandingssystem.

På Skovgaard går hønerne på en græsmark. De bruger gerne hele det indhegnede areal, men på meget varme eller kolde dage opholder de sig nær det mobile hønsehus. Husets opbygning gør, at hønerne også kan finde skygge under vognen.

Der anvendes et flytbart hegn, som flyttes med rundt, når huset flyttes. Der er sat en ekstra tråd nær jorden udenom det flytbare hegn for at holde rævene ude.

Huset er isoleret og dermed ikke overophedet om sommeren eller isnende koldt om vinteren.

Johan Frederiksen og Kirsten Sivertsen fra Stensbølgård ved Kirke Hyllinge anskaffede sig en Hühnermobil 225 i 2014. De er nogle af de første i Danmark til at anvende et mobilt hus.

Huset er opdelt i to etager, hvor der på 1. etage findes siddepinde med gødningsbånd under. På samme etage findes fire redekasser, som hænger uden for huset. Redekasserne kan åbnes/lukkes automatisk med en timer, der får strøm fra et solpanel på taget. Siddepindene er placeret under redekasserne.

Nederste etage i det mobile hønsehus består af en bund med strøelsesmateriale. Der er fra nederste etage adgang til udearealet via otte låger, der åbnes og lukkes automatisk ved hjælp af strøm fra solpanelerne.

Huset kan flyttes med en traktor, og der er et gødningsbånd i huset, hvilket gør den ugentlige udmugning simpel og hurtig.

Ægindsamlingen foregår manuelt. På Stensbølgård er der pt ikke lys i huset; men der er normalt LED-belysning i huset.

Der er vandtank og fodertank i huset.

Hønerne opholder sig gerne udenfor, men opholder sig i snevejr, storm, kulde eller skarp sol ofte tæt ved eller under huset. Det flytbare hegn flyttes rundt på græsmarken, så der hele tiden er frisk græs til rådighed.

Michel Poulsen fra Søtoftens Jordbrug anskaffede sig en Chicken Caravan 450 i 2017.

Redekasserne er fællesreder, som kan åbnes/lukkes automatisk med en timer, der får strøm fra et solpanel. Under redekasserne er der siddepinde.

Bunden i det mobile hønsehus består af et net, så gødningen fra hønerne kommer direkte ud på marken. Michel Poulsen flytter derfor huset med sin traktor hver anden dag, så gødningen bliver fordelt på arealet. Men på grund af den manglende bund er Michel Poulsen kommet i problemer med hensyn til at overholde miljøkravene. Samtidig har jordbrugskontrollen meddelt, at huset i den nuværende form ikke kan bruges til økologiske høns, blandt andet på grund af det manglende faste gulv.

Der er tre døre på begge sider af det mobile hønsehus. Dørene fungerer også som husets sider, og hver dør kan åbnes uafhængigt af de andre. Dørene kan fungere som skygge på varme dage. På koldere dage kan åbningen af dørene mindskes og dermed give ly for vinden.

Ægindsamlingen foregår via et transportbånd i den ene ende af huset. Båndet går under redekasserne. Redekasser og æggebåndet kan manuelt indstilles mht. hældning, så æggene vil rulle ned på båndet. Denne funktion kan også bruges, hvis der er en hældning på marken, så redekassernes hældning tilpasses markens. Der er et ægindsamlingsområde med god plads til æggebakker, som er afskærmet for hønerne.

Hønerne fodres og vandes på marken. 

I foråret 2017 indførte Kim Qvist fra Topkærgaard campingvogne til sine æglæggende høner. Tanken var, at når mennesker kan bo i dem, hvorfor skulle høner så ikke?

Der er omkring 13 campingvogne med ca. 1.500 høner i alt. Størrelsen på campingvognene varierer, og hønerne kan frit vælge imellem flere forskellige modeller. Ofte får Topkærgaard fat i campingvognene fra private, når de lægger et opslag på bedriftens Facebookside om, at de søger campingvogne.

Andre gange har de selv henvendt sig til private, der har en vogn til salg. Når de modtager en campingvogn, bliver den først tømt for al indmad. Dernæst sættes der redekasser og siddepinde op. For ikke at gøre campingvognene for synlige i landskabet, bliver de alle malet sorte udvendigt og dermed bliver mindre fremtrædende.

Huset kan rumme op til 75 høner, og er forsynet med to fællesreder.

Der er kun ét indgangshul, som manuelt kan lukkes med en plade. Tilsvarende foregår ægindsamling, udmugning, vanding og fodring manuelt. Det Mobile Hønsehus er taget med i kataloget, da det er det første danskproducerede, som blev designet til at kunne leve op til de danske økologiregler.

Tina Bøje Clausen fra ØkologiRådgivning Danmark har skrevet teksten til kataloget
Tina Bøje Clausen fra ØkologiRådgivning Danmark har skrevet teksten til kataloget. Foto: Irene Brandt-Møller

Kend lovgivningen

I kataloget understreges det, at det afhænger af størrelsen på det samlede husdyrsanlæg på ejendommen, hvilket er i form af både faste og ikke faste husdyranlæg og er uafhængig af dyrearter, om en produktion af æg i mobile huse vil kræve en godkendelse, tilladelse eller anmeldelse.

Husdyrbrugslovens tilladelse- og godkendelsesordning gennemgås; men med det forbehold, at sagsbehandlingen varierer fra kommune til kommune.

»Det er desværre forskelligt, hvordan kommunerne håndterer sagerne omkring de mobile huse til æglæggende høner, så hvis du er i tvivl om, hvad der gør sig gældende for dig og din produktion, så kontakt først og fremmest din egen kommune og forhør dig om, hvilke love og regler der gør sig gældende for mobile huse til æglæggende høner,« lyder anbefalingen i kataloget.

Bagest i kataloget finder man en meget relevant og anvendelig tjekliste, som får følgende ord med på vejen:

»Der er eksempler på, at det kan være svært at få udenlandsk producerede mobile huse til at passe helt ind i vores danske økologiregler, så derfor opfordrer vi til, at der gøres nogle tanker inden købet af dit mobile hønsehus til økologisk produktion.«

Udvikling af mobile staldsystemer til svin og fjerkræ

Projektets formål

Projektets formål er at bidrage til et bedre samspil mellem planter, miljø, dyrevelfærd, som kan opnås via mobile husdyrproduktioner i marken. Samtidig giver den mobile driftsform den transparens, som efterspørges af forbrugerne.

Forventede effekter af projektet:

  • Projektets resultater bidrager til at afklare for landmænd og andre interesserede, om den mobile driftsform er relevant. Sammenfattende betyder projektet, at landmænd kan investere i mobilstalde på et dokumenteret grundlag, og dermed skabe nye produktioner og produkter på nær- og nichemarkeder. Det vil også resultere i, at flere unge kan igangsætte produktioner uden større økonomiske risici.
  • På langt sigt vil der skabes fundament for et mere fleksibelt økologisk landbrug, hvor nye drifts- og samarbejdsformer skaber mere dynamik og større muligheder i den økologiske produktionsform. Blandt andet vil der skabes samarbejder mellem planteavlere og husdyrbrugere til fælles gavn for landbrug og miljø.
  •  Mobile staldsystemer skaber grobund for samspil mellem dyrearter (for eksempel kvæg og fjerkræ) og for varierede og nye sædskifter. Den integrerede produktion - mellem dyr, gødning, planter og jord - vil på sigt resultere i øget diversitet og forbedret jordfrugtbarhed.
  • Væsentligt er også, at de mobile systemer skaber dynamik og samarbejde mellem forbrugere og landbrug, som ønsker en transparent og etisk produktionsform.

Flere artikler fra samme sektion

Solskinsbonde lagrer kulstof i stor stil

Mens oksekødproduktionen dagligt må stå for skud i klimadebatten, går Hereford-kreaturerne på Eskelyst i Vejle stille og roligt rundt på deres græsgange, der binder flere klimagasser, end kreaturerne udleder.

28-02-2020 5 minutter Kødproduktion,   Miljø

Der skal flere økologiske læggekartofler i jorden

Landbrugsstyrelsen strammer op om økologiske læggekartofler. Det skal være sværere at få dispensation til at bruge ikke-økologiske læggekartofler fra 2021

27-02-2020 3 minutter Økologiregler,   kartofler

Plantebaseret firma søger danske producenter af grøntsager

Salget af økologiske måltidskasser hos Simple Feast er nu blevet så stort, at selskabet kan høste flere fordele ved at handle direkte med danske og svenske producenter af grøntsager.

21-02-2020 4 minutter Plantebaserede fødevarer