Annonce

Annonce

Landbruget står for 94 pct. af ammoniakudledningen i Danmark, men hyppig udmugning og overdækning af gyllebeholdere kan være et af værktøjerne til at nedbringe udledningen. Foto: Colourbox

Hyppig udmugning og teltoverdækning skal sænke landbrugets forurening

Et ekspertudvalg er kommet med en række forslag til, hvordan dansk landbrug kan sænke sin ammoniak-forurening.

Udledningen af ammoniak øger risikoen for flere livstruende sygdomme, og derfor skal forureningen reduceres.

Danmark skal således reducere ammoniakudledningen med 24 pct. i 2020 i forhold til 2005 for at leve op til EU's NEC-direktiv, og nu er et ekspertudvalg kommet med en række forslag til miljøminister Lea Wermelin (S) om, hvad man kan gøre på området.

"Ammoniak-udledningen er et problem i forhold til luftforurening, som et stort antal danskere bliver syge af hvert år. Derudover kan ammoniakforurening være skyld i, at sjældne plantearter uddør," siger hun i en pressemeddelelse fra Miljø- og Fødevareministeriet.

Luftforureningen, som ammoniak bidrager til, kan give vejrtrækningsproblemer og bl.a. øge risikoen for hjertekarsygdomme, kræft, blodpropper og diabetes 2.

Landbruget står for den største andel

Indsatsen vil i særdeleshed foregå i landbruget, der står for 94 pct. af den samlede udledning, og Lea Wermelin forventer, at udvalgets forslag kan hjælpe med en reduktion "på kort tid". Forslagene vil nu blive drøftet med Folketingets øvrige partier.

"Landmændene har allerede gjort meget, men der er et stykke vej op til vores ambitiøse og nødvendige mål. Nu har vi forslagene fra udvalget, som skal drøftes politisk, og jeg vil også sammen med landbruget se på, om vi allerede nu kan gennemføre nogle af forslagene i fællesskab," siger Lea Wermelin.

Forslagene lyder bl.a.:

  • Krav om hyppig udmudning hos mink og høns

  • Frivillige aftaler om mindre råprotein i foder til slagtesvin og malkekvæg

  • Øget anvendelse af teltoverdækning af gyllebeholdere

  • En måned forlængelse af perioden, hvor det som udgangspunkt er forbudt at udbringe flydende husdyrgødning

  • En tilskudsordning til teltoverdækning af gyllebeholdere

Udvalget, der blev nedsat i januar i år, består af repræsentanter fra Landbrug & Fødevarer, Danmarks Naturfredningsforening, Seges, Dansk Agroindustri og Aarhus Universitet.

Flere artikler fra samme sektion

Den store madkamp

BLOG: Drop kampagnerne - de flytter simpelthen for lidt og for langsomt. Hvis vi skal via hjernen til maven, skal der andre veje til.

25-02-2021 5 minutter Blog,   Bæredygtighed,   Klima,   Mere grønt

Økolog efterlyser nuancer i debatten om køers klimaaftryk

Preben Lauridsen, næstformand i Økologisk Landsforening, er bekymret over sagligheden eller mangel på samme i den offentlige debat om køernes klimaaftryk.

25-02-2021 8 minutter Mere grønt,   Klima

Øko-kampagne løfter salget markant hos Lidl

Lidl har succes med at bruge rabat på økologi som lokkemad til at få flere til at tilmelde sig discountkædens loyalitetsprogram, Lidl Plus

25-02-2021 2 minutter Detailhandel