Annonce

Annonce

Villy Larsen

Ifølge Villy Larsen er Danmarks dambrugsproduktion af økologiske fisk næsten halveret, og efter hans vurdering kan det kun gå for langsomt med at genindføre omlægningstilskuddet, mens der stadig er nogle velegnede dambrug at omlægge. Arkivfoto: Jakob Brandt

Rådgiver: I stedet for at lukke dambrug bør de omlægges til økologi

Kommunerne får hvert år økonomisk støtte fra en statslig pulje til at lukker sunde, miljøgodkendte dambrug, som ifølge rådgiver Villy Larsen med fordel kunne omlægges til økologi.

I år giver staten støtte til at lukke seks danske dambrug. Den trafik ser Villy Larsen fra rådgivningsvirksomheden AkvaKons gerne bremset. 

Han mener, at den nuværende afviklingsstøtte til opkøb og lukning af danske dambrug med fordel kan konverteres dels til omlægningsstøtte til produktion af økologiske dambrugsørreder, dels til at hjælpe unge, som ønsker at erhverve deres første dambrug.

Villy Larsen påpeger desuden, at støtte til generationsskifte i dambrugererhvervet bør prioriteres på samme måde som det sker i fiskeriet, hvor unge førstegangskøbere af egen fiskekutter kan få særlig finansieringsstøtte.

»Vi har en kæmpe chance. Danmark har stadig mulighed for at blive en af Europas største producentlande af økologiske opdrætsfisk, men det kræver opbakning fra politikerne, inden det er for sent,« siger Villy Larsen.

Velfungerende anlæg lukker

Hvert år frem til 2021 er det afsat 8,1 mio. kr. til opkøbsordninge, hvor dambrugere kan få op til 15 kr. pr. kg foderkvote, hvis de lukker. 

Gennem de seneste år er godt en håndfuld danske dambrug hvert år nedlagt med støtte fra den statslige pulje, og det er en udvikling, som Villy Larsen gerne ser ændret eller i det mindste bremset.

»Støtteordningen blev i første omgang indført for at sikre passage for fisk ved gamle, urentable dambrug, men siden er ordningen ændret, så det i dag er muligt at opkøbe stort set alle traditionelle dambrug,« siger han.

Når en dambruger med en foderkvote på 100 t kan få op til 1,5 mio. kr. alene for foderkvoten, bliver det meget dyrt for den unge dambruger at komme ind i erhvervet.

— Villy Larsen, AkvaKons

Den frivillige støtteordning har efter hans vurdering udviklet sig i en uheldig retning, da den i dag reelt giver grønt lys til at bruge skattekroner til at afvikle og permanent lukke velfungerende, miljøgodkendte dambrug, som med fordel bl.a. kunne omlægges til økologisk produktion.

Tæt på halvering af produktionen

»Støtteordningen betyder, at der hvert år er sunde, miljøgodkendte virksomheder, som bliver lukket. Jeg forstår ikke, hvorfor man ikke i stedet for konverterer i det mindste en del af pengene til at genindføre omlægningsstøtten til produktion af økologiske fisk,« siger Villy Larsen, som har arbejdet med økologisk akvakultur gennem mange år.

Han har fungeret som rådgivende konsulent i forbindelse med omlægningen af langt størstedelen af landets økologiske dambrug og muslingeanlæg, som samlet har en produktion på ca. 500 t. Det er kun godt halvt så meget, som da produktionen toppede for nogle år siden, og med det in mente undrer han sig over, at politikerne ikke ser omlægning til økologi som en mulig fremtid for nogle af de dambrug, der i øjeblikket bliver ’opkøbt’ og nedlagt.

»Ligesom i fiskeriet og landbruget er dambrugserhvervet præget af store generationsskifteproblemer. De fleste dambrugere er blevet lidt grå i toppen, og kreditforeningerne er meget tilbageholdende med at yde lån til unge, som vil ind i branchen. Så når en dambruger med en foderkvote på 100 t kan få op til 1,5 mio. kr. alene for foderkvoten, bliver det meget dyrt for den unge dambruger at komme ind i erhvervet, da han oven i prisen for foderkvoten skal betale for jorden og bygningerne på dambrugsejendommen,« siger Villy Larsen.

Han forstår godt dambrugeren, som går efter erstatningen, da den ofte gør det muligt for ham at blive boende på ejendommen, når dambruget lukker, men ifølge Villy Larsen er det en uheldig udvikling for erhvervet, og fortsætter den, vil det i sidste ende føre til, at en voksende andel af de økologiske ørreder, som bliver solgt i Danmark, skal importeres fra udlandet.

»Det er jo synd, når vi både har gode miljøgodkendte dambrug, hundrede års erfaring og viden og en generation af unge, som står klar til at overtage dambrugene, hvis bare det var muligt at finansiere et generationsskifte,« siger Villy Larsen.

Processen forstærkes af, at det typisk er de intensive, recirkulerede anlæg, som ikke kan drives økologisk, der overtager foderkvoterne fra de små dambrug, som i øjeblikket bliver nedlagt.

ØL følger udviklingen tæt

I Økologisk Landsforening udtrykker direktør Helle Borup Friberg stor sympati for det arbejde, som både Villy Larsen fra AkvaKons og Dansk Akvakultur gør for at sikre den størst mulige økologiske akvakulturproduktion i Danmark.

»Vi er opmærksomme på udfordringerne for økologisk akvakultur, og bakker fuldt op om at bevare og øge den økologiske fiskeproduktion efter det økologiske regelsæt. Det sikrer sunde fisk med masser af plads og stort hensyn til åens vandkvalitet og det vilde dyreliv omkring dambruget. Vores målsætning om 30 pct. økologisk landbrug og 30 pct.  økologi i fødevaresalget  i 2030 indebærer også et ønske om mange flere lokale, økologiske fisk. Flere danske, økologiske fisk og skaldyr er samtidigt et sundt og klimavenligt alternativ til kød, og et produkt, der er stor efterspørgsel efter på vores eksportmarkeder« siger Helle Borup Friberg.

Flere artikler fra samme sektion

Forskere går i rette med benægtere: Biodiversiteten ér i krise

Et nyt studie har beregnet, at den 6. masseudryddelse sandsynligvis er påbegyndt og er forårsaget af mennesket. Forskerne påviser også, hvordan skeptikere i årevis har forsøgt at skabe tvivl om, hvorvidt der overhovedet ér en biodiversitetskrise.

19-01-2022 5 minutter Biodiversitet,   Forskning

Rasmus Prehn afviser obligatorisk klimamærke

Regeringen undersøger mulighederne for et frivilligt klimamærke på fødevarer, men udelukker, at det kan blive obligatorisk.

19-01-2022 2 minutter Forbrug,   Politik,   Klima

Banebrydende studie: Verdens brug af kemikalier presser kloden langt over dens grænse

I 2009 definerede forskere ni planetære grænser, som er afgørende for klodens stabilitet. En af dem går på brugen af kemikalier, men intet studie har kortlagt, hvor meget de belaster kloden. Før nu.

18-01-2022 6 minutter Forskning,   Bæredygtighed,   Pesticider,   Recirkulering