Annonce

Et biogasanlæg på en mark.

Nye biogasanlæg er på vej i Danmark, men økologirådgiver Michael Tersbøl forventer, at udbygningen af nye anlæg vil ske i et langsommere tempo efter 2021 grundet en politisk aftale. Genrefoto: Colourbox

Iværksætterpris til biogasanlæg

Biogasanlægget i Outrup, der kom til trods naboprotester, har nu modtaget en iværksætterpris.

I 2016 annoncerede landmænd i Varde Kommune, at de ønskede at bygge et biogasanlæg, i 2017 godkendte kommunen planen, og nu - i 2018 - kan ejerkredsen af anlægget så bryste sig med Varde Kommunes Iværksætter- og udviklingsprisen 2018. 

Prisen gives til den eller de landmænd, der har udviklet deres landbrug i en positiv retning. 

Ejerkredsen har udnyttet deres indbyrdes placering og de naturlige biomasser til at producere vedvarende energi, som vil bidrage til opvarmning af ca. 4.000 boliger.

"Etableringen af biogasanlægget er derfor med til at reducere forbruget af fossile brændstoffer til opvarmning, hvilket er i tråd med de mål, som Varde Kommune har opstillet i Kommuneplan 2017," lyder en del af argumentet bag tildelingen.

Det hele forsvandt i diesel

Bag Outrup Biogas står tre økologiske mælkeproducenter og to minkavlere. I 2009 var to af mælkeproducenterne, Kjartan Poulsen og Preben Lauridsen, med til at stifte Sydvest Biogas A.m.b.a., der blev til Biogas Korskro, men køreafstanden fra deres gårde til anlægget var så stor, at de mente, at tanken om bæredygtighed gik tabt.

"Ellers forsvinder lidt af idéen i at lave biogas, hvis det hele forsvinder op i diesel," har Kjartan Poulsen tidligere udtalt til jv.dk.

Det grundlagde ideen om det nye biogasanlæg til en pris på 90 mio. kr., og det modtager hver eneste dag 12-14 transporter med gylle fra de fem gårde, der står bag anlægget.

Byggeriet blev dog ikke til uden bump på vejen.

En gruppe borgere protesterede nemlig over anlægget og pegede i stedet på en anden beliggenhed, hvor der kun var én nabo inden for en kilometers afstand. Ifølge Kjartan Poulsen havde man da også kigget på alternative placeringer, men de viste sig ikke at være mulige, og kommunen godkendte byggeriet på Lundtangvej 171 ved Outrup.

Flere artikler fra samme sektion

Dyrevelfærd kan opfattes på flere måder

Der findes ikke én definition på dyrevelfærd. Ligesom man kan have forskellige natursyn, kan man også se på dyrevelfærd på forskellig måde.

18-02-2019 4 minutter DyrevelfærdKvæg

Forskere efter skræmmende insektnedgang: Køb økologisk

Et nyt studie har vist en dramatisk nedgang for verdens insekter. Nu anbefaler to forskere, at man køber økologi. Haveejere kan også hjælpe til.

14-02-2019 5 minutter Natur

Affald er fremtidens fosforkilde

Landbruget skal i fremtiden genbruge fosfor fra affald. Forskere sætter i en ny rapport tal på gødningsværdien af bl.a. komposteret have- og husholdningsaffald.

13-02-2019 3 minutter Næringsstoffer