Annonce

Annonce

Opgavet jord

Det er ikke altid nok at kigge på jorden, for at se hvordan den har det. Hvert fjerde-femte år er det nødvendigt med jordbundsanalyser. Arkivfoto

Jordprøver skal være med kulstofanalyse

Det er vigtigt at få taget jordbundsanalyser hver fjerde-femte år, så man har styr på, om reaktionstallet ligger, som det bør for jordbundstypen, og om der er magnesium og de andre plantenæringsstoffer nok i jorden.

Af Ekstern skribent
07. februar 2020, 12:44
Læsetid: 2 minutter

Af Carsten Markussen, ØkologiRådgivning Danmark


Selv om reaktionstallet er, som det bør være, skal der ind imellem tilføres calcium og magnesium for at sikre, at planterne har nok af disse to grundstoffer. Især bælgplanter har et stort behov for calcium og ikke for lave reaktionstal - hestebønner og lucerne er allermest følsomme.

Carsten Markussen,  ØkologiRådgivning Danmark
Carsten Markussen, ØkologiRådgivning Danmark. Foto: ØkologiRådgivning Danmark

Fosfor ser vi sjældent mangelsymptomer på i Danmark, men med lav tildeling af husdyrgødning får vi en negativ fosforbalance, det er derfor vigtigt at holde øje med udviklingen i fosfortallet. Der kan nemlig godt gøres noget for at få mere fosfor ind i gødningsplanen, hvis det viser sig hensigtsmæssigt/nødvendigt.

Kalium er et vigtigt plantenæringsstof, som vi af og til ser mangelsymptomer for. Især sandjorde er udsatte da der ikke er stor buffer i en sandjord, og kalium let vaskes ud af en sådan jord. Hvis bliver høstet grovfoder og/eller fjernet halm fra marken gennem mange år, vil der blive et meget lavt kalital. Der kan rettes op på dette ved at tilføre kalium-rig husdyrgødning, have/parkaffald eller anden kompost til arealet. Affaldsprodukter som træaske, vinasse og protamylasse fra kartoffelproduktion er rigtigt gode kalium-kilder, de to sidst nævnte indeholder også en del svovl, som vi ikke analyserer for, men ofte har for lidt af i jorden.

Og så skal vi vænne os til at sætte kryds ud for humus/kulstof når der bestilles jordprøver. Humus- eller kulstofindhold i jorden er interessant, fordi vi som landmænd kan lagre alt det kulstof, der er for meget af i atmosfæren – hvis vi behandler jorden godt, kun frafører det nødvendige og tilfører så meget organisk materiale som vi kan få fat på. Og hvis vi har et godt sædskifte med kløvergræs som kulstof- og kvælstofmotor og med masser af mangfoldige efterafgrøder. Ja så kan vi som økologiske landmænd være en del af løsningen på klimakrisen, formodentligt bliver kulstofbinding i jorden en del af forudsætningen for at få tilskud fra 2022/23, når den nye CAP-ordning træder i kraft, og så er det jo rart at vide på forhånd hvor du ligger.

En jordbundsanalyse af kulstofindhold kan fås for 80-90 kr.

Flere artikler fra samme sektion

Omlægning: Økologer ruster sig til selvforsyning

På få måneder har ØkologiRådgivning Danmark autoriseret 2.500 ha til økologisk drift. Med et øget areal kan økologer dyrke mere bælgsæd og gøre sig mere uafhængige af markedsprisen på protein

24-09-2020 2 minutter ØkologiRådgivning Danmark

Mikroplast kan hæmme livet i jorden

Et nyt studie viser, at forurening med mikroplast i jorden kan reducere mængden af orme og leddyr.

15-09-2020 2 minutter Miljø,   Forskning

Mange slags afgrøder giver mere liv i marken

En mosaik af forskellige afgrøder gavner insektlivet i marken og styrker dermed både bestøvning og nyttedyrenes bekæmpelse af skadedyr, konkluderer forskere.

14-09-2020 3 minutter Biodiversitet,   Natur,   Forskning,   Økologisk Landsforening