Annonce

Annonce

Opgavet jord

Det er ikke altid nok at kigge på jorden, for at se hvordan den har det. Hvert fjerde-femte år er det nødvendigt med jordbundsanalyser. Arkivfoto

Jordprøver skal være med kulstofanalyse

Det er vigtigt at få taget jordbundsanalyser hver fjerde-femte år, så man har styr på, om reaktionstallet ligger, som det bør for jordbundstypen, og om der er magnesium og de andre plantenæringsstoffer nok i jorden.

Af Ekstern skribent
07. februar 2020, 12:44
Læsetid: 2 minutter

Af Carsten Markussen, ØkologiRådgivning Danmark


Selv om reaktionstallet er, som det bør være, skal der ind imellem tilføres calcium og magnesium for at sikre, at planterne har nok af disse to grundstoffer. Især bælgplanter har et stort behov for calcium og ikke for lave reaktionstal - hestebønner og lucerne er allermest følsomme.

Carsten Markussen,  ØkologiRådgivning Danmark
Carsten Markussen, ØkologiRådgivning Danmark. Foto: ØkologiRådgivning Danmark

Fosfor ser vi sjældent mangelsymptomer på i Danmark, men med lav tildeling af husdyrgødning får vi en negativ fosforbalance, det er derfor vigtigt at holde øje med udviklingen i fosfortallet. Der kan nemlig godt gøres noget for at få mere fosfor ind i gødningsplanen, hvis det viser sig hensigtsmæssigt/nødvendigt.

Kalium er et vigtigt plantenæringsstof, som vi af og til ser mangelsymptomer for. Især sandjorde er udsatte da der ikke er stor buffer i en sandjord, og kalium let vaskes ud af en sådan jord. Hvis bliver høstet grovfoder og/eller fjernet halm fra marken gennem mange år, vil der blive et meget lavt kalital. Der kan rettes op på dette ved at tilføre kalium-rig husdyrgødning, have/parkaffald eller anden kompost til arealet. Affaldsprodukter som træaske, vinasse og protamylasse fra kartoffelproduktion er rigtigt gode kalium-kilder, de to sidst nævnte indeholder også en del svovl, som vi ikke analyserer for, men ofte har for lidt af i jorden.

Og så skal vi vænne os til at sætte kryds ud for humus/kulstof når der bestilles jordprøver. Humus- eller kulstofindhold i jorden er interessant, fordi vi som landmænd kan lagre alt det kulstof, der er for meget af i atmosfæren – hvis vi behandler jorden godt, kun frafører det nødvendige og tilfører så meget organisk materiale som vi kan få fat på. Og hvis vi har et godt sædskifte med kløvergræs som kulstof- og kvælstofmotor og med masser af mangfoldige efterafgrøder. Ja så kan vi som økologiske landmænd være en del af løsningen på klimakrisen, formodentligt bliver kulstofbinding i jorden en del af forudsætningen for at få tilskud fra 2022/23, når den nye CAP-ordning træder i kraft, og så er det jo rart at vide på forhånd hvor du ligger.

En jordbundsanalyse af kulstofindhold kan fås for 80-90 kr.

Flere artikler fra samme sektion

Solskinsbonde lagrer kulstof i stor stil

Mens oksekødproduktionen dagligt må stå for skud i klimadebatten, går Hereford-kreaturerne på Eskelyst i Vejle stille og roligt rundt på deres græsgange, der binder flere klimagasser, end kreaturerne udleder.

28-02-2020 5 minutter Kødproduktion,   Miljø

Der skal flere økologiske læggekartofler i jorden

Landbrugsstyrelsen strammer op om økologiske læggekartofler. Det skal være sværere at få dispensation til at bruge ikke-økologiske læggekartofler fra 2021

27-02-2020 3 minutter Økologiregler,   kartofler

Plantebaseret firma søger danske producenter af grøntsager

Salget af økologiske måltidskasser hos Simple Feast er nu blevet så stort, at selskabet kan høste flere fordele ved at handle direkte med danske og svenske producenter af grøntsager.

21-02-2020 4 minutter Plantebaserede fødevarer