Annonce

Annonce

Mette Kronborg viser en illustration, der kortlægger landbrugets udledning af drivhusgasser

Vi opfordrer derfor alle til at komme og give input til det fortsatte arbejde,” siger projektleder Mette Kronborg, Økologisk Landsforening. Her ses hun i forbindelse med en fremvisning af klimatiltagene på Højagergård i 2018. Arkivfoto: Henrik Hindby Koszyczarek

Kom og vær med til at forme nyt klimaværktøj

Et nyt værktøj til klimaregnskaber på økologiske landbrugsbedrifter er på tegnebrættet. Landmænd, rådgivere, forskere og andre interessenter kan give deres besyv med på en workshop 12. juni i Aarhus.

‘Klimalandmand’ er navnet på et nyt værktøj, som er ved at blive udviklet til økologiske planteavlere, mælke- og kødproducenter, så de kan lave et regnskab over bedriftens klimabelastning og en plan for at reducere den. For at kunne sende det bedst mulige værktøj ud i erhvervet inviterer projektet af samme navn nu landmænd, rådgivere og andre, der arbejder med økologi og klima, til en workshop om værktøjet.

”Vi vil præsentere en foreløbig model, som vi håber at få gode ideer og inspiration til at udvikle videre. Vi opfordrer derfor alle til at komme og give input til det fortsatte arbejde,” siger projektleder Mette Kronborg, Økologisk Landsforening.

‘Klimalandmand’ skal bygge på livscyklusprincippet, og målet er at vise bedriftens klimaaftryk inden for energiforbrug og -produktion, metan- og lattergasudledning samt kulstofbalance.

Det er handling, der tæller

Mette Kronborg understreger, at værktøjet tager udgangspunkt i, hvor den enkelte landmand kan handle til gavn for klimaet, og ikke i administrative kasser eller effektens størrelse. Alt tæller – også de små forbedringer.

”En landmand kan fx rejse en vindmølle og skifte fra fossil til vedvarende energi. Det er en handling, der gavner klimaet, og derfor vil det være rimeligt at tage det med i beregningen, selv om det teknisk set hører til i energisektoren og ikke i landbrugssektoren,” forklarer Mette Kronborg.

Det er denne type spørgsmål og diskussioner, som arrangørerne håber at kunne rejse på mødet: hvad skal med i regnskabet, og hvad skal ikke, og hvordan skal de regne på de forskellige poster. Man behøver ikke have konkrete forslag med hjemmefra for at deltage. Workshoppen er en god lejlighed til blot at høre, hvad projektet arbejder med og hvilken model, der er på tegnebrættet.

Værktøj bygger på gode erfaringer

Erfaringer med klimahandlingsplaner viser, at den gennemsnitlige malkekvægsbedrift reducerer udledningen med otte-ti procent ved at gennemføre tre-fire små og store tiltag.

”Vi forventer en lignende effekt, når vi ruller det nye værktøj ud,” siger Mette Kronborg.

Workshoppen er led i projektet Klimalandmand, som Økologisk Landsforening, SEGES og AU samarbejder om. Projektet er støttet af Fonden for økologisk landbrug og Promilleafgiftsfonden for landbrug.

Man kan tilmelde sig arrangementet, der er gratis, på okologi.dk/kalender.

Karen Munk Nielsen er kommunikationskonsulent i Økologisk Landsforening.

Flere artikler fra samme sektion

ØL går ind i sag om aflivning på marken

Fødevarestyrelsens indskærpelse af relgerne for aflivning på marken har skabt usikkerhed i landbruget, mener Økologisk Landsforening, som netop har holdt møde med styrelsen.

22-08-2019 3 minutter DyrevelfærdØkologireglerPolitik

Ægproducent: Mulig gevinst at hente ved at få bedriften vurderet

Hvis det er nogle år siden, man sidst fik vurderet sin bedrift, kan der være en økonomisk gevinst ved at få det gjort nu, lyder det fra en økologisk ægproducent.

21-08-2019 2 minutter ØkonomiÆg og fjerkræ

Ny proteinfabrik satser på økologi

BiomassProtein bygger fabrik, der skal trække protein ud af økologisk græs. I første omgang for at lave foderprotein, men målet er på længere sigt fødevareindustrien.

19-08-2019 3 minutter FoderNye løsningerØRD