Annonce

Annonce

Tre landmænd, tre planer. Bjarne Larsen (tv), Mads Helms (midt) og Carsten Sørensen diskuterer og udvikler planer for skovlandbrug med klimakonsulent i Økologisk Landsforening Mette Kronborg. Foto: Karen Munk Nielsen

Landbruget kan rumme flere træer

Tre økologiske landmænd er testpiloter i et projekt, der udforsker mulighederne for skovlandbrug i en rationel og effektiv markdrift.

Æbletræer til cider, blåbær til konsum og gråpil, der giver læ og skygge for køer og kalve. Det er nogle af de ideer til plantning, som tre økologiske landmænd de kommende måneder vil folde ud og realisere på deres marker til gavn for klima, miljø og natur.

De tre landmænd er testpiloter i projektet InTRÆgrer, der, som navnet antyder, handler om at integrere flere træer og buske i den økologiske landbrugsproduktion. Målet er på de tre gårde at designe skovlandbrug, der tilgodeser almindelig rationel markdrift samtidig med, at træer og buske øger kulstofopbygning og jordens frugtbarhed og giver bedre forhold for husdyr, vilde dyr, planter og insekter - altså gør produktionen mere robust på flere niveauer.

»I det effektive danske landbrug har jeg ikke før kunnet se, at skovlandbrug havde en berettigelse. Tværtimod har jeg selv været med til at rydde træer og fælde hegn for at få større og mere effektivt drevne marker, men klimadebatten har fået mig til at tænke mere over mulighederne for at kombinere landbrugsafgrøder og træer,« siger en af de tre landmænd, Bjarne Larsen, der i sine yngre dage har arbejdet med skovlandbrug i troperne.

Bjarne Larsen dyrker bl.a. maltbyg og glutenfri grynhavre på gården ved Esbjerg. Hans ide er at plante æbler og pærer til most og cider og integrere træerne i planteavlen vha. kontrolleret trafik i faste kørespor.

Der skal plantes om efteråret

For nylig var han og to andre landmænd samlet i Økologiens Hus i Århus for at præsentere deres tanker og ideer for hinanden og for projektleder og klimakonsulent Mette Kronborg og naturkonsulent Julie Rohde, Økologisk Landsforening.

»Der er mange forhold, man skal tage hensyn til, når man vil blande enårige og flerårige afgrøder. Det primære er at fastsætte, hvad målet med træerne er på den konkrete bedrift. Er det ekstra indtægt, kulstofopbygning eller øget naturværdi? Desuden skal man tage hensyn til det enkelte landbrugs jordbund, driftspraksis og økonomi. Det kræver særlige designs og dyrkningsplaner at tilgodese det hele,« forklarer Mette Kronborg, der nu glæder sig til at konkretisere planerne sammen med landmændene og andre tilknyttede fagfolk:

»Planen er, at landmændene planter til efteråret, og at vi til den tid kan invitere interesserede til at kigge os over skulderen og se, hvordan ideerne bliver ført ud i praksis.«

Gavner klima og biodiversitet

Projektet InTRÆgrer er sat i verden for at teste modeller for skovlandbrug i en dansk kontekst. En varieret landbrugsdrift med udbytter fordelt på flere forskellige afgrøder giver mere modstandsdygtige systemer ift. både klimatiske ændringer og svingende afsætningspriser. Flere træer og buske øger landbrugets kulstofbinding og mindsker dermed klimabelastningen. Samtidig bliver landskab og marker mere varierede og giver på den måde bedre forhold for vilde dyr og planter.

Projektet InTRÆgrer ledes af Økologisk Landsforening og er støttet af Fonden for økologisk landbrug.

Karen Munk Nielsen er kommunikationskonsulent i Økologisk Landsforening.

Flere artikler fra samme sektion

Bovbjerg Økologi er kåret som Årets Frontløber 2020

Med kåringen af Poul Bovbjerg som Årets Frontløber ønsker Dyrenes Beskyttelse at fremhæver Henrik Bovbjergs unikke arbejde med at fremavle grise, der er bedre egnet til økologisk produktion.

23-11-2020 2 minutter Dyrevelfærd

Tre ting, du skal vide om livet om marken

Landbrugsproduktion behøver ikke at være på bekostning af et rigt insekt- og dyreliv, mener økologikonsulent, der opfordrer til at give plads til mere liv i og ved markerne

20-11-2020 5 minutter

Eksperter vil undersøge skovlandbrugets potentiale i Danmark

Med hjælp fra fire økologiske skovlandbrug skal eksperter de næste fire år undersøge skovlandbrugets effekt, afsætningsmuligheder, og hvordan konceptet kan videreudvikles.

20-11-2020 5 minutter Skovlandbrug