Annonce

GreenF-september.png

Annonce

NATEXPO-21-PARIS--1600x300--CTA-GB.jpg

Annonce

OK21_okonu_1600x300.jpg
Klimaplanerne studeres af tre landmænd og en klimakonsulent

Tre landmænd, tre planer. Bjarne Larsen (tv), Mads Helms (midt) og Carsten Sørensen diskuterer og udvikler planer for skovlandbrug med klimakonsulent i Økologisk Landsforening Mette Kronborg. Foto: Karen Munk Nielsen

Landbruget kan rumme flere træer

Tre økologiske landmænd er testpiloter i et projekt, der udforsker mulighederne for skovlandbrug i en rationel og effektiv markdrift.

Æbletræer til cider, blåbær til konsum og gråpil, der giver læ og skygge for køer og kalve. Det er nogle af de ideer til plantning, som tre økologiske landmænd de kommende måneder vil folde ud og realisere på deres marker til gavn for klima, miljø og natur.

De tre landmænd er testpiloter i projektet InTRÆgrer, der, som navnet antyder, handler om at integrere flere træer og buske i den økologiske landbrugsproduktion. Målet er på de tre gårde at designe skovlandbrug, der tilgodeser almindelig rationel markdrift samtidig med, at træer og buske øger kulstofopbygning og jordens frugtbarhed og giver bedre forhold for husdyr, vilde dyr, planter og insekter - altså gør produktionen mere robust på flere niveauer.

»I det effektive danske landbrug har jeg ikke før kunnet se, at skovlandbrug havde en berettigelse. Tværtimod har jeg selv været med til at rydde træer og fælde hegn for at få større og mere effektivt drevne marker, men klimadebatten har fået mig til at tænke mere over mulighederne for at kombinere landbrugsafgrøder og træer,« siger en af de tre landmænd, Bjarne Larsen, der i sine yngre dage har arbejdet med skovlandbrug i troperne.

Bjarne Larsen dyrker bl.a. maltbyg og glutenfri grynhavre på gården ved Esbjerg. Hans ide er at plante æbler og pærer til most og cider og integrere træerne i planteavlen vha. kontrolleret trafik i faste kørespor.

Der skal plantes om efteråret

For nylig var han og to andre landmænd samlet i Økologiens Hus i Århus for at præsentere deres tanker og ideer for hinanden og for projektleder og klimakonsulent Mette Kronborg og naturkonsulent Julie Rohde, Økologisk Landsforening.

»Der er mange forhold, man skal tage hensyn til, når man vil blande enårige og flerårige afgrøder. Det primære er at fastsætte, hvad målet med træerne er på den konkrete bedrift. Er det ekstra indtægt, kulstofopbygning eller øget naturværdi? Desuden skal man tage hensyn til det enkelte landbrugs jordbund, driftspraksis og økonomi. Det kræver særlige designs og dyrkningsplaner at tilgodese det hele,« forklarer Mette Kronborg, der nu glæder sig til at konkretisere planerne sammen med landmændene og andre tilknyttede fagfolk:

»Planen er, at landmændene planter til efteråret, og at vi til den tid kan invitere interesserede til at kigge os over skulderen og se, hvordan ideerne bliver ført ud i praksis.«

Gavner klima og biodiversitet

Projektet InTRÆgrer er sat i verden for at teste modeller for skovlandbrug i en dansk kontekst. En varieret landbrugsdrift med udbytter fordelt på flere forskellige afgrøder giver mere modstandsdygtige systemer ift. både klimatiske ændringer og svingende afsætningspriser. Flere træer og buske øger landbrugets kulstofbinding og mindsker dermed klimabelastningen. Samtidig bliver landskab og marker mere varierede og giver på den måde bedre forhold for vilde dyr og planter.

Projektet InTRÆgrer ledes af Økologisk Landsforening og er støttet af Fonden for økologisk landbrug.

Karen Munk Nielsen er kommunikationskonsulent i Økologisk Landsforening.

Flere artikler fra samme sektion

Nyt klimaværktøj medregner også jordens evne til at lagre kulstof

Fra 2022 kan landmænd sætte tal på kulstoflagringen i kløvergræsmarker og i sædskiftet i det hele taget. Landbrugets Klimaværktøj medregner jordens kulstofbalance, når udledning af drivhusgasser fra planteavl gøres op.

28-09-2021 3 minutter Klima

Vismand sår tvivl om tænketanks dystre forudsigelse af økologers økonomi

Landbruget - særligt økologerne - bliver hårdt ramt, hvis regeringens landbrugsudspil gennemføres, vurderer tænketanken Axcelfuture. Vismand Lars Gårn Hansen er dog ikke overbevist om, at beregningen bliver virkelighed.

28-09-2021 7 minutter Økonomi,   Klima,   Politik

Eksperter vil finde ud af, hvad køerne laver, når de er på skovtur

På gården Ellinglund ved Silkeborg har ammetanter og kalve adgang til indhegnede skovarealer. Center for Frilandsdyr undersøger, hvordan dyrene bruger skoven. Det sker med GPS, kameraer og adfærdsstudier i marken.

27-09-2021 5 minutter Kvæg