Annonce

Annonce

En slæde med måleudstyr står på en mark - den kan analysere jordens behov for kvælstof.

Et nyt forskningsprojekt - MapField - skal hjælpe landmanden med at kortlægge sin mark og dens behov for kvælstof. Foto: Brian H. Jacobsen/Ifro/Københavns Universitet

Landmænd kan skære markant i deres kvælstofforbrug

Forskere arbejder på en løsning, der kan mindske behovet for kvælstof til gavn for miljøet og landmandens økonomi.

Danmark skal leve op til EU-krav om at reducere sin kvælstofudledning til vandmiljøet frem mod 2027, men det må helst ikke gå ud over landmændenes produktionsvilkår. Derfor arbejder et hold af forskere fra bl.a. Geus, Aarhus Universitet og Københavns Universitet på projektet MapField, der har udviklet en teknologi, som med få meters nøjagtighed kan kortlægge, hvor meget kvælstof der omdannes naturligt i en bestemt mark, og hvor meget der ender i vandmiljøet. 

Dermed får landmanden et langt mere nøjagtigt overblik over den enkelte marks behov og målrette gødskningen langt bedre. Det oplyser Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi (Ifro) ved Københavns Universitet i en pressemeddelelse.

”MapField kortlægger undergrunden i de enkelte marker, så man kan se præcis hvor i jorden, at kvælstoffet forsvinder. I dag kan man kun se det for 1.500 hektar store områder, men inden for de 1.500 hektar kan der jo være alle mulige variationer. Med MapField kan vi zoome ind på en enkelt hektar,” forklarer lektor Brian H. Jacobsen fra Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi på Københavns Universitet.

En slæde skaber et kort

Kortlægningen foregår ved, at en lille traktor kører med en slæde hen over jorden og udsender elektroniske impulser, der bliver opsamlet og omdannet til data, som til sidst munder ud i et kort over jorden.

Dermed kan landmanden se, hvor på jorden kvælstoffen siver ud, og hvor den ikke gør, og placere virkemidler såsom beplantning derefter.

Ifølge Brian H. Jacobsen viser analyserne, at nogle landmænd kan spare op mod 25 pct. af deres omkostninger forbundet med gødskningen i forhold til i dag.

”I debatten bliver det ofte stillet sådan op, at det enten er miljøet, der får gevinsten, eller landmanden. Vores udgangspunkt er, at det både skal være billigere for landmanden samtidig med, at miljøet får det bedre,” siger han.

Projektet MapField er støttet med 18,9 mio. kr. af Innovationsfonden og løber i tre år og tre måneder.

Flere artikler fra samme sektion

Kyllingevelfærd koster

Produktionen på Gothenborg adskiller sig på flere markante områder fra den gængse økologiske kyllingeproduktion i Danmark.

25-06-2019 3 minutter Æg og fjerkræDyrevelfærd

Flere bud på god dyrevelfærd i fjerkræbranchen

Dyrevelfærd kan tolkes i mange retninger, afhængigt af hvilken synsvinkel man lægger i begrebet.

25-06-2019 5 minutter Æg og fjerkræDyrevelfærd

Sådan opfylder du bedst hønernes ønsker

Litteraturstudie kaster lys over, hvilke rammer der bedst fremmer høner og kyllingers trivsel i den økologiske produktion.

25-06-2019 5 minutter Æg og fjerkræDyrevelfærdForskning