Annonce

Høner går ud af et mobilt hønsehus

ØkologiRådgivning Danmark opfordrer til, at der gøres nogle tanker inden købet af et mobilt hønsehus til økologisk produktion. Arkivfoto: Irene Brandt

Mobile huse og økologiregler

FAGLIGT TALT: Har du allerede et mobilt hønsehus, eller overvejer du at anskaffe dig ét, så er det i gang med tommestok og lommeregner for at sikre, at du overholder økologireglerne.

Af: Økologirådgiver Tina Bøje Clausen

De mobile huse til æglæggende høner findes i mange forskellige versioner verdenen over. Derfor kan det være svært at vide på forhånd, om det mobile hønsehus man havde tænkt sig at købe, lever op til de regler vi har indenfor økologien i Danmark. 

Der er et par eksempler på, at det kan være svært at få udenlandsk producerede mobile huse til at passe helt ind i vores danske økologiregler, så derfor opfordrer vi til, at der gøres nogle tanker inden købet af dit mobile hønsehus til økologisk produktion. Nedenfor er nævnt nogle af de typiske krav, der bør tjekkes inden købet. 

 1. Arealkrav: Maksimalt 6 dyr pr. m2 nettoareal. Derudover skal nettoarealet opfylde følgende krav: Der skal være en frihøjde på mindst 45 cm, en hældning på maksimalt 14 pct., en bredde på minimum 30 cm, minimum 1/3 af arealet skal være fast og hønerne skal kunne bruge det til støvbadning og skrabeareal, og så skal strøelsesmaterialet være tørt og porøst. 

 2. Reder: Minimum 1 rede pr. 7 høner eller 120 cm rede (af min. 11*11 cm) pr. høne ved fællesreder. 

 3. Siddepinde: Minimum 18 cm siddepind pr. høne. 

 4. Lys: Dagslys omkring 16 timer og mørke omkring 8 timer. Strækker dagslyset ikke, kan man supplere op med kunstigt lys. Der skal være tilstrækkeligt lys til, at man kan læse en almindelig tekst i dagtimerne, og lyset skal være jævnt fordelt. 

 5. Foder og vand: Type/Krav
  ►Aflange fodertrug: Minimum 10 cm pr. høne
  ►Runde fodertrug: Minimum 4 cm pr. høne
  ►Drikkerender: Minimum 2,5 cm pr. høne
  ►Runde drikketrug: Minimum 1 cm pr. høne
  ►Vandnipler/drikkekopper: Minimum 1 kop/ nippel pr. 10 høner
  ►Rørdrikkeanlæg: Minimum 2 kopper/nipler pr. høne 

 6. Udgangshuller: Længden på udgangshullerne skal minimum være 4 m pr. 100 m2 nettoareal. Hvis man har en veranda, kan man nøjes med 1,5 m pr. 100 m2 nettoareal. 

 7. Udearealet: Æglæggende høner skal minimum have 4 m2 udeareal pr. høne. Tomgangsperioden mellem to hold på et udeareal er normalt to uger, men ved mobile huse kan dette krav bortfalde, hvis man har et udeareal på minimum 10 m2 pr. høne. Udearealet skal være dækket af 70 pct. vegetation, og udearealet skal give hønerne ly. Ud over den ly vegetationen kan give, så betegnes arealet under huset også som ly, hvis hønerne kan komme ind under huset fra alle sider. 

 8. Rengøring: Alt i huset skal rengøres og desinficeres inden et nyt hold sættes ind – også huse uden bund! 

Reglerne, vi har fremhævet, er taget fra den gældende 'Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion' fra marts 2018, og det er ikke alle regler, der er taget med, men kun de typiske faldgruber. 

Vi skal bevare det gode brand, som vores røde Ø-mærke er, og det er producenterne selv, der er ansvarlige for at leve op til reglerne. Så har du allerede et mobilt hønsehus, eller overvejer du at anskaffe dig ét, så er det i gang med tommestok og lommeregner for at sikre, at du overholder økologireglerne.

Flere artikler fra samme sektion

Nu skal græsproteinet stå sin prøve i svinestalden

I et projekt får en gruppe grise serveret en kost, hvor en del af proteinet i foderet kommer fra kløvergræs. Håbet er at sænke importen af soja.

20-03-2019 2 minutter SvineproduktionForskning

Rengøring med hydratkalk forsinker kalvediarré

Svenske forskere har undersøgt, om desinfektion med kalk kan fjerne cryptosporidier og forhindre kalvediarre. Det er ikke helt tilfældet.

19-03-2019 2 minutter ForskningMejeri

Festival for økologiske korn-nørder

Bønder, bagere og bryggere mødes med forskere og forædlere fra hele Europa til international økologisk kornfestival 26.-28. juni.

19-03-2019 2 minutter Planteavl