Annonce

Annonce

Bistader ved en mark med hestebønner

Bibestøvning fremmer frøsætningen i hestebønner, men et målene i forædlingen er at gøre udbyttet mindre afhængigt af bierne. Foto: Karen Munk Nielsen

Nordic Seed vil lave bedre havre og hestebønner

Nye og bedre sorter af ærter, hestebønne og lupin er målet hos forædlerfirmaet Nordic Seed, der ellers traditionelt har satset på kornforædling. Nyeste tiltag på den front er havreforædling.

Nordic Seed har forædlet ærter siden 2010. I 2016 fulgte et program for hestebønner og i 2018 for lupin. 

Markedet for forædling af bælgsæd er smalt, men fredeligt, og det er interessant for Nordic Seeds ejere, Danish Agro og Vestjyllands Andel.

Det er baggrunden for virksomhedens engagement i bælgsæd, fortæller forædler Jens Knudsen, der har ansvaret for området hos Nordic Seed, til omkring 50 økologiske landmænd og rådgivere, der i juni besøger forsøgsmarken ved Odder ved et arrangement om bælgsæd til konsum.

Forædlingen af hestebønner centrerer sig om såkaldt ‘syntetiske sorter’ - heterogene sorter, kalder Jens Knudsens kollega Hans Haldrup dem, for “det lyder mere økologisk, og nu er vi jo i økologisk selskab i dag”.

En syntetisk sort er en blanding af indavlede linjer tilsat bibestøvning.

“De giver mere stabile udbytter og mindre ukrudt, og endelig har de den fordel, at vi kan gå tilbage til de indavlede linjer og lave sorten igen. Fuego er et godt eksempel på en syntetisk sort,” fortæller Jens Knudsen og fortsætter:

“De første tre-fire generationer forædler vi under net, så vi undgår insektbestøvning og sikrer sortsrenhed. Derefter kommer de ud på marken og bliver udsat for bibestøvning, inden den endelige forædling af de bedste sorter sker - igen under net.”

Stigende interesse for havre

En hurtig pejling af de tilstedeværende landmænds ønsker til forædlingen lyder på tidlig høst, gode rødder, sorter til konsum og sygdomsresistens. Men forædling er ingen gavebod, og tidlighed koster.

“Der er en tæt sammenhæng mellem udbytte og dage fra blomstring til høst. For hver dag, en sort modner tidligere, mister man 0,5 – 0,75 hkg/ha, og jeg gætter på, I også gerne vil have et godt udbytte”.

Med hensyn til resistens, dyrkes sorterne i forædlingsprogrammet på et areal, hvor der har været hestebønner de seneste tre-fire år. Det øger risikoen for sygdomme og giver derfor et godt grundlag for at udvælge de sorter, der bedst modstår smittetrykket.

Nordic Seeds nyeste tiltag, som ikke mindst økologer vil kunne få gavn af, er etablering af et forædlingsprogram for havre. Der er ikke sket meget på den front i mange år i Danmark, men havre er let at dyrke økologisk, den er glutenfri og har andre interessante egenskaber til såvel foder som fødevare. En stigende interesse for havre hos både landmænd og industri giver nu basis for at genoptage arbejdet med sortsudvikling.

“Ambitionen er at udvikle sorter, der bl.a. har resistens mod nematoder, fortæller produktudvikler hos Nordic Seed, Hans Haldrup.

Flere artikler fra samme sektion

Opmærksomhed på køernes sundhed skaber resultater

Et projekt hjælper landmændene med at finde nye veje til sundhed i besætningen. En deltager i projektet har nedbragt dødeligheden blandt sine køer markant.

28-09-2020 4 minutter Dyrevelfærd,   Kvæg

Mælkeproducent fortryder, at han ikke lod kalven gå med sin mor eller en ammetante

Da Gert og Anne Glob Lassen for over 20 år siden etablerede sig som mælkeproducenter på Ellinglund nord for Silkeborg, overtalte rådgiverne dem til at droppe deres ønske om at lade ammetanter passe kalvene, til de var fravænnet.

28-09-2020 3 minutter Dyrevelfærd,   Mejeri,   Kvæg

Landmanden behøver ikke en højere afregning for Ad Libitum-mælken

Thise Mejeri har ikke regnet på forretningen bag Ad Libitum-mælken, men samlet vurderer Poul Pedersen, at der er tale om en god forretning for mejeriet.

28-09-2020 3 minutter Kvæg,   Dyrevelfærd