Annonce

Annonce

Køer og kalve i halm i en stald - besøgende ses i baggrunden

Hop på Økologisk Landsforenings bus 25. september og oplev to intense dage med fokus på ko-kalv relationer, udendørs kælvninger, fravænning, mælkenedlægning og alt det andet, der knytter sig til dyrevelfærd på den økologiske malkekvægsbedrift. Foto: Irene Brandt

Inspirationstur har fokus på ko og kalv-samværet

Mælkeproducenter, forskere og kvægkonsulenter har fokus på hvordan, man kan give ko og kalv mulighed for at være sammen i længere tid. Økologisk Landsforening arrangerer i september en studietur til tre danske landbrug og et tysk forskningscenter, der eksperimenterer med ko-kalv management.

Mælkeproducenter, forskere og kvægkonsulenter har fokus på, hvordan man kan give ko og kalv mulighed for at være sammen i længere tid. Økologisk Landsforening arrangerer i september en studietur til tre danske landbrug og et tysk forskningscenter, der eksperimenterer med ko-kalv management.

Interessen for ko-kalv samvær og senere fravænning af kalve på økologiske malkekvægsbedrifter vokser. Landmænd eksperimenterer og deltager i staldskoler, og rådgivere og forskere arbejder med spørgsmålet i forskellige udviklingprojekter. Aktiviteterne vil kunne flytte niveauet for økologisk dyrevelfærd, hvis det lykkes at finde velfungerende løsninger i praksis til både store og mindre besætninger. Det er mere kompliceret end som så, blandt andet fordi stalde og systemer ikke er indrettet til det, og fordi senere adskillelse kan være problematisk, når ko og kalv er stærkere bundet til hinanden.

Økologisk Landsforening inviterer derfor alle interesserede med på en intensiv studietur over to dage i slutningen af september. 

”Vi skal besøge økologiske landmænd, der på forskellig vis praktiserer senere fravænning af kalve, vi skal høre om den nyeste forskning på området, og vi skal møde de økologiske mejerier og høre, om og hvordan dyrevelfærd giver værdi til mælk og ost,” fortæller kvægkonsulent Iben A. Christiansen, Økologisk Landsforening, om programmet for turen.

Andre velfærdsemner tages også op

Hun arrangerer studieturen som led i projektet Guide til dyrevelfærd, og hun er selv guide på turen, når bussen ruller ud fra stationen i Vejle 25. september.

”På sådan en tur har vi mulighed for at få fælles viden og oplevelser og for at tale sammen på kryds og tværs i branchen om, hvordan vi i praksis griber det an, så senere fravænning kan blive en succes for både dyrene og dem, der passer dem,” siger Iben A. Christiansen.

Studieturen er for alle, der interesser sig for emnet, også gerne landmænd, der allerede har erfaring med sen fravænning af kalve. Undervejs bliver også andre velfærdsemner taget op, lover Iben A. Christiansen.

”Når vi nu alligevel besøger bedrifterne, benytter vi selvfølgelig lejligheden til at lade os inspirere af andre tiltag, der højner dyrevelfærden. Der er mange spændende initiativer i gang rundt omkring på gårdene,” siger hun og nævner udendørs kælvning og motionsarealer som eksempler på emner, der bliver berørt.

Der er begrænset deltagerantal, som fordeles efter først-til-mølle princippet.

Tilmelding og yderligere information

Flere artikler fra samme sektion

Ny liste viser de mest bitre og stærkt smagende kål

KRONIK: To projekter har undersøgt planter med højt indhold af bitterstoffer, som har en meget gavnlig sundhedseffekt i kosten.

12-09-2019 4 minutter Frugt bær & grønt

Flere spindemider i konventionelle marker end økologiske trods insektgifte

Ukrudt er ikke kun en konkurrent til afgrøderne - de efterstræbte planter er også værter for mange nyttedyr.

12-09-2019 4 minutter Frugt bær & grønt

Forsker om ny Thise-mælk: Det er bedre dyrevelfærd

Thises nye mælk, der lader ko og kalv gå længere tid sammen, styrker kalvens vækst og dens sociale færdigheder, mener en forsker, som samtidig påpeger, at der mangler mere viden på området.

12-09-2019 3 minutter DyrevelfærdMejeri