Annonce

Annonce

Et nærbillede af kløvergræs

Kløver er bærer af proteinet i marken og er den egentlige kvælstofmotor. Foto: Colourbox

Nu skal der være kløver, så langt øjet rækker

FAGLIGT TALT: Kløveren i græsmarkerne skal fylde det hele, for at sikre et højt udbytte i sæson 2021.

Af: Erik Kristensen, økologikonsulent ved ØkologiRådgivning Danmark

Det er nu. Kløveren i græsmarkerne skal fylde det hele, for at sikre et højt udbytte i sæson 2021. Kløver er bærer af proteinet i marken og er den egentlige kvælstofmotor.

Kløver har også en signifikant positiv virkning på mælkeydelsen: Forsøg fra Foulum hvor alene kløverprocenten i grovfoderrationen er ændret, viser en ydelsesstigning på 0,6-0,7 kg. mælk (EKM) pr. dag ved at gå fra en ration med 25 pct. kløver til en ration med 40 pct. kløver uafhængigt af grovfoderets fordøjelighed.

Derfor er det vigtigt med en høj kløverprocent i efteråret, så vi går ind i den nye sæson med en stor pulje til at tære af. Gødskning sætter kløveren tilbage og fremmer rajgræsserne.

Jeg var på besøg hos Martin Langbo i Aulum, der tildeler hele kløvergræsmarkens gylleration på én gang i det tidlige forår. 50-60 tons pr. hektar. Det har mange fordele.

Udnyttelsen af gyllen er langt højere i foråret end om sommeren. Gyllevognen har kun én overkørsel. Og så bliver udbyttet i første slæt altid kanon.

Rajgræssernes egentlige vækstpotentiale er i foråret og ved den store tildeling opnås et meget stort første slæt, som altid fungerer bedre i foderrationen end de øvrige slæt. Kløverens egentlige vækstpotentiale er i sommerperioden. Her skal den have fred til at yde og lave protein.

Strategien kræver, at der kan opbevares meget store mængder gylle gennem vinteren. Martin Langbo har kapacitet til halvandet år. Og der er virkelig meget kløver derude, klar til høst. Skårlæggerens stubhøjde er sat til 7-8 cm, så genvæksten af græsset er sikret inden vinter. Nu venter han blot på et par gode solskinsdage, så det sidste slæt kan komme i hus.

Flere artikler fra samme sektion

Støttepartier vil have stoppet, at statslige midler går til at fremme kødforbruget

Der skal ikke længere bruges offentlige midler på at markedsføre animalske fødevarer gennem landbrugets fonde, hvis det står til regeringens støttepartier.

19-01-2022 2 minutter Politik,   Forbrug

Forskere går i rette med benægtere: Biodiversiteten ér i krise

Et nyt studie har beregnet, at den 6. masseudryddelse sandsynligvis er påbegyndt og er forårsaget af mennesket. Forskerne påviser også, hvordan skeptikere i årevis har forsøgt at skabe tvivl om, hvorvidt der overhovedet ér en biodiversitetskrise.

19-01-2022 5 minutter Biodiversitet,   Forskning

Rasmus Prehn afviser obligatorisk klimamærke

Regeringen undersøger mulighederne for et frivilligt klimamærke på fødevarer, men udelukker, at det kan blive obligatorisk.

19-01-2022 2 minutter Forbrug,   Politik,   Klima